Gå til hovedinnhold

Azure API Management-oppdatering 28. august

Publiseringsdato: 16 august, 2018

Den siste oppdateringen til Azure API Management inneholder disse funksjonene og feilrettingene:

  • Forbedret API-import fra funksjonsapper: Når du importerer fra en funksjonsapp, kan du nå velge én enkel, flere eller alle funksjoner i appen som er konfigurert med en HTTP-utløser. Vi angir sikkerhetsnøklene, slik at du kan foreta et vellykket oppkall umiddelbart etter at importen er fullført.
  • Forenklet Legg til API-brukergrensesnitt: På siden Legg til API viser vi nå bare noen få påkrevde innstillinger og gir tilgang til det fullstendige konfigurasjonssettet med ett klikk.
  • Forenklet policyredigering for policyer som brukes ofte: Du kan nå konfigurere IP-restriksjon, prisgrense, buffer og CORS-policyer ved hjelp av skjemabasert policyredigering.
  • Angi standard SSL-binding i brukergrensesnittet til Azure-portalen: Når innstillingen et egendefinert domenenavn for proxyen, kan du nå merke sertifikatet som det som skal brukes når SNI-hodet ikke finnes.
  • Forbedret støtte for revisjoner i Git-konfigurasjon: Angivelse av en revisjon som gjeldende fungerer nå som forventet.
  • Forbedret støtte for diagnoseenheter i administrasjons-API-en: Vi returnerer nå riktige identifikatorer når du oppfører eller henter en diagnoseenhet i API-versjoner før 2018-06-01-testversjonen.

Oppdateringen begynte 28. august 2018. Vi oppgraderer tjenesteforekomster i grupper, og det tar vanligvis omtrent én uke for oppdateringen å nå alle aktive tjenesteforekomster.

  • API Management
  • Features

Relaterte produkter