I TESTVERSJON

Policy for Azure AD-betinget tilgang for den kombinerte opplevelsen for MFA og registrering av sikkerhetsinformasjon for tilbakestilling av passord

Updated: 10 juli, 2019

Styr forholdene som sensitiv sikkerhetsinformasjon for godkjenning med flere faktorer og selvbetjent passordtilbakestilling kan registreres i.  Bruk policyer for Azure AD-betinget tilgang til å sikre at brukerne befinner seg på et klarert nettverk, brukerne har lav påloggingsrisiko, brukerne registrerer seg på en administrert enhet, eller brukerne har godtatt bruksvilkårene for registreringen.

Les bloggen for det tekniske fellesskapet for å finne ut mer.

  • Azure Active Directory (AD)
  • Features
  • Security