Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Integrering av Azure Active Directory HR-programmer

Publiseringsdato: 26 april, 2017

Kunder vil snart kunne bruke den skybaserte tjenesten til Azure Active Directory (Azure AD) for å orkestrere brukerklargjøring fra Workday til lokalt Active Directory, Azure AD og mer. Når en ny personer ansettes, må de klargjøres i Active Directory, Azure AD, Office 365 og tredjeparts apper. Og når deres ansattkonto i Workday endres – enten det dreier seg om en navneendring, tittelendring, sjefsendring eller avsluttet arbeidsforhold – må disse synkroniseres til alle systemer. I tillegg må viktige brukerattributter slik som e-postadresser skrives automatisk tilbake til Workday når postboksene klargjøres eller oppdateres i organisasjonens e-postsystem. Med testversjonen av Workday Inbound Provisioning to Active Directory, kan kunder gjøre alt dette fra skyen. Den skybaserte brukerklargjøringstjenesten til Azure AD vil kunne hente ut og kjøre spørringer på brukere fra Workday og synkronisere dem direkte til enten lokalt Active Directory eller Azure AD for brukere som bare er på skyen. Klargjøringstjenesten vil være i stand til å synkronisere direkte til lokalt Active Directory ved hjelp av en ny tynnklient som distribueres i sammen med Azure AD Connect. Ved å bruke Azure AD Connect og eksisterende bibliotek av SaaS-appkoblinger i sammen med disse nye funksjonene, vil kunder kunne oppnå en fullstendig brukerklargjøring fra Workday til deres identitetssystemer og SaaS-apper.

Les mer om denne programintegreringen i dette blogginnlegget.

  • Microsoft Entra-ID (tidligere Azure Active Directory)
  • Features