I TESTVERSJON

Godkjenn utgående Stream Analytics-data til Azure Blob-lagring ved bruk av administrerte identiteter

Oppdatert: 17 juli, 2019

Azure Stream Analytics støtter nå administrert identitetsgodkjenning med utgående data til Azure Blob Storage. Identiteten er et administrert program som er registrert i Azure Active Directory som representerer en gitt Stream Analytics-jobb, og det kan brukes til å godkjenne mot en målrettet ressurs. Administrerte identiteter eliminerer begrensningene til brukerbaserte godkjenningsmetoder, som å måtte godkjenne på nytt på grunn av passordsendringer eller utløp av brukertoken som skjer hver 90. dag.

  • Azure Stream Analytics
  • Blob Storage
  • Features

Related Products