Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Apache Kafka på HDInsight med Azure Managed Disks

Publiseringsdato: 30 juni, 2017

Vi kan med glede annonsere testversjonen av Apache Kafka med Azure Managed Disks på HDInsight-plattformen. Brukere vil nå kunne distribuere Kafka-klynger med administrerte disker direkte fra Azure-portalen, uten å måtte registrere seg. Dette vil gi en kraftig fordel med eksponentiell høyere skalerbarhet og mye lavere kostnader når arbeidsbelastninger skaleres.

For noen få måneder siden annonserte vi en begrenset testversjon av administrert Kafka på Azure HDInsight. Tillegget av Kafka på HDInsight vil fullstendiggjøre datainntakdelen for skalerbar åpen kilde-strømming på Azure. I tillegg til skalerings- og ytelsesfordelene til Apache Kafka, vil HDInsight Kafka-kunder få følgende fordeler:

·        Løftet om en administrert åpen-kilde Kafka som dekkes av en serviceavtale for oppetid på 99,9 %.

·        Administrert ombalansering av kopier og partisjoner på tvers av Azure-oppdateringsdomener og feildomener. Dette vil påse høy tilgjengelighet av Kafka-partisjoner på miljøer med en flerdimensjonal visning av en reol. Dette verktøyet er også åpen kilde her.

·        Sikkerhets- og forskriftsamsvarsfordeler ved Azure og HDInsight med sertifiseringer som SOC, PCI, DSS.

  • En integrert opplevelse for å distribuere et administrert og sikkert strømmende datasamlebånd (Kafka-, Storm- eller Spark-strømming) på få minutter med forhåndsbygde arkitekturer på Azure Resource Manager-maler.

Les mer om fordelene ved Apache Kafka med Azure Managed Disks.

  • Administrerte disker
  • Features

Relaterte produkter