Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure IP Advantage

 

Beskytter din innovasjon i skyen og på Tingenes Internett

Reduser risikoen, innover med trygghet og arbeid med full frihet i skyen. Azure IP Advantage gir deg bransjens mest omfattende beskyttelse for immaterielle rettigheter.

Trygg utvikling med ubegrenset erstatningsdekning

Bygg på Azure, så vet du at du har bransjens beste ubegrensede forsvar og dekning av erstatningsansvar. Dette gjelder også teknologi basert på åpen kildekode som driver Azure-tjenester, som Apache Hadoop® brukt i Azure HDInsight. Dekningen er tilgjengelig hvis du trenger den, og du trenger ikke å gjøre eller betale noe ekstra.

Forhindre og forsvar deg mot søksmål ved å velge patent

Få tilgang til en stor patentportefølje, og beskytt deg mot patentsøksmål rettet mot nyskapningen din. Du kvalifiseres for denne fordelen ved ganske enkelt å bruke Azure regelmessig. Ved eventuelle søksmål kan kvalifiserte Azure-kunder kjøpe et av patentene som Microsoft gjør tilgjengelig, for lettere å kunne forsvare seg mot saksøkeren. Les de vanlige spørsmålene hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger et patent.

Få bred beskyttelse med en latent lisens

Vi lover alle Azure-kunder at hvis vi overfører patenter til ikke-praktiserende enheter, så kan ikke disse patentene brukes mot dem. Ikke-praktiserende enheter bruker patenter først og fremst til å tjene penger. Microsoft overfører generelt sett ikke patentene våre til ikke-praktiserende enheter, men hvis det skulle skje, så er en latent lisens («springing license») tilgjengelig for alle kvalifiserte Azure-kunder.

Fem personer som arbeider ved skrivebordet sitt på et kontor

Ekstra fordeler for oppstartsbedrifter

Oppstartsbedrifter har unike utfordringer med immaterielle rettigheter, slik som risiko fra ikke-praktiserende enheter, som ser små selskaper og oppstartsbedrifter som lette mål for patentsøksmål. I tillegg fordelene som er tilgjengelige for alle kunder med Azure IP Advantage, kan kvalifiserte oppstartsbedrifter også dra nytte av følgende:

Vanlige spørsmål om Azure IP Advantage-programmet

 • Azure IP Advantage er et program for Azure-kunder som tilbyr den beste beskyttelsen i bransjen mot risikoer forbundet med immaterielle rettigheter. Ved å delta i dette programmet kan utviklere fokusere på koding og samtidig drive bedriften sin med redusert risiko for å bli utsatt for søksmål i forbindelse med immaterielle rettigheter uten å redusere sine egne immaterielle rettigheter.

  Dette programmet har tre komponenter som hjelper deg med å beskytte dine investeringer i skyen:

  • Ubegrenset skadeserstatning for kunder mot søksmål i forbindelse med immaterielle rettigheter rettet mot førsteparts Azure-merkede tjenester, Azure Sphere, Azure RTOS og Windows 10 IoT, inkludert programvare med åpen kildekode som vi har innlemmet i disse produktene og tjenestene

  • Et patentutvalg med tusenvis av Microsoft-patenter til hjelp i forsvar mot søksmål i forbindelse med immaterielle rettigheter rettet mot arbeidsbelastninger i Azure eller programvaren på IoT-enheter som er koblet til Azure

  • En latent lisens for et hvilket som helst Microsoft-patent som er overført til en ikke-praktiserende enhet, for å beskytte arbeidsbelastninger i Azure og programvaren på IoT-enheter som er koblet til Azure

  Krav til berettigelse kan gjelde. Se Fordeler for oppstartsbedrifter for fordeler spesifikt for oppstartsbedrifter.

 • Vi arbeider for å fremme et forretningsmiljø som setter pris på og beskytter nytenkning, slik at selskapet ditt og utviklerne dine kan fokusere på å bygge opp nyskapende teknologier.

 • Nye risikoer mot immaterielle rettigheter vokser frem etter som selskaper bruker skyen til å transformere og koble flere IoT-enheter til nettet. Hvis du kjører i gjennom skyen eller øker antallet tilkoblede enheter, bør du vurdere en strategi for å imøtekomme risikoen for søksmål i forbindelse med immaterielle rettigheter. Velg en skyplattformpartner som forstår disse risikoene, og som har en omfattende plan du kan benytte for å beskytte deg mot risiko.

 • Alle Azure-kunder er berettiget til å delta i Azure IP Advantage. Muligheten til å velge patent og fordeler for latent lisens er forøvrig underlagt noen kriterier for berettigelse som er beskrevet i vilkår og betingelser for Microsoft Azure IP Advantage. Fordelene for oppstartsbedrifter er tilgjengelige gjennom License on Transfer (LOT) Network.

 • Nei. Azure IP Advantage er en funksjon i Azure-plattformen. Ingen registrering eller påmelding er nødvendig for erstatningsdekningen som er inkludert i standard kundebetingelser for tilbud om Azure, Azure Sphere, Azure RTOS og Windows 10 IoT-programvare. Det kreves heller ikke registrering for alternativene for latent lisens og patentutvalg hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene som er beskrevet i vilkårene og betingelsene for Microsoft Azure IP Advantage. Azure-oppstartsbedrifter som blir med i LOT Network, må samtykke i nettverkets gjensidige forpliktelse om latens lisens og kan da velge å motta opptil tre Microsoft-patenter gjennom nettverket. Se avsnittet om fordeler for oppstartsbedrifter for mer informasjon.

Tilbake til faner

For å bli kvalifisert for patentutvalget: Du må (i) ha en Azure-bruk på USD 1000 per måned i løpet av de siste tre månedene; (ii) ikke ha anlagt et søksmål om patentkrenkelse mot en annen Azure-kunde for Azure-arbeidsbelastningene de siste to årene. og (iii) vise bevis på et gjeldende patentsøksmål som skjedde etter 8. februar 2017. Juridiske transaksjonskostnader gjelder. For kvalifikasjon til latent lisens («springing license»): Du må ha en Azure-bruk på USD 1000 per måned i løpet av de siste tre månedene. Fordeler for oppstartsbedrifter: Kvalifiserte oppstartsbedrifter er de som oppfyller LOT-nettverk-kriteriene for oppstartsbedrifter og har et Azure-forbruk på mer enn USD 1000 per måned de siste tre månedene.

Se vilkårene og betingelsene for Azure IP Advantage og patentlisten for Azure IP Advantage. Ytterligere vilkår gjelder. Kontakt oss for å be om detaljerte programvilkår.

Apache Hadoop® og tilknyttede prosjektnavn med åpen kildekode er varemerker for Apache Software Foundation.

Klar når du er – la oss konfigurere den gratis Azure-kontoen din.

Standardvisningen av en brukers startskjerm i Azure som viser tjenester, nylige ressurser, nyttige koblinger og mer