Hopp over navigasjon

Blokkjede

Utvikle, test og distribuer sikre blokkjedeapper

Hva er en blokkjede?

Blokkkjede er et gjennomsiktig og kontrollerbart system som vil få personer til å tenke annerledes om utveksling av verdier og eiendeler, håndheving av kontrakter og deling av data. Teknologien er en delt, sikker hovedbok for transaksjoner som er distribuert blant et nettverk av datamaskiner, istedenfor å befinne seg hos én enkel leverandør. Bedrifter bruker blokkjede som et felles datalag for å muliggjøre en ny klasse av programmer. Nå kan forretningsprosesser og data bli delt på tvers av flere organisasjoner, dette eliminerer svinn, reduserer risikoen for svindel og oppretter nye inntektsstrømmer.

Hvordan blokkjede vil få fart på forretningsytelse og drive den smarte økonomien

«Når en fullstendig automatisert blokkjede kan tvinge konsistens i utførelsen, hjelpe med tvisteløsninger, øke ansvarlighet og levere fullstendig gjennomsiktighet som kan føre til bedre forretningsavgjørelser.»

Les mer

Hva gjør bedrifter med blokkjede?

Finn ut hvordan blokkjede transformerer finansindustrien

Finn ut mer om hvordan blokkjede brukes på tvers av banktjenester, kapitalmarkeder og forsikringsbransjer. Se hvordan blokkjede hjelper finansinstitusjoner med å fjerne mellomledd, samarbeide mer effektivt og opprette nedbrytende nye forretningsmodeller.

Se hvordan blokkjede kan skape smartere, mer effektive leveransekjeder

Les om hvordan blokkjede hjelper med å løse tvister raskere og gjennomsiktig. Oppdag hvordan blokkjede legger til synlighet i bedriftenes forsyningskjede ved å opprettholde én enkel visning i sanntid som er felles for alle.

Finn ut hvordan blokkjede omdefinerer digitale identiteter og datautveksling

En digital identitet er alt som definerer en person i den digitale verden. Mennesker ønsker mer kontroll over opplysningene de deler og hvor lenge bedrifter kan oppbevare dem. Se hvordan bedrifter bruker blokkjede for å gi kunder selvråderett over deres personopplysninger

Hvorfor bruke blokkjede på Azure?

Forenkle utvikling

Reduser utviklingstiden og eksperimenter tidlig med modulære, forhåndskonfigurerte nettverk og infrastruktur.

Kom i gang raskt

Iterer og valider blokkjedescenarioer raskt ved hjelp av innebygde koblinger til Azure og verktøy som du allerede er kjent med.

Innover i trygghet

Holde dataene sikre og skaler når du trenger det – på en åpen, betrodd, globalt tilgjengelig skyplattform.

Kunder gjør de utroligste ting med blokkjede på Azure

Banebrytende løsninger for sikker kjøring av blokkjedeløsninger i Microsoft Azure

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, Director, Insurance, EY

Webjet bruker Azure for å drive Rezchain, en tjeneste for samsvar av betalinger på det nettbaserte reisemarkedet

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, Director of Corporate Development

Microsoft bruker blokkjeder til å levere royalty-kontoutdrag til Xbox-spillutgivere raskere og med betydelig reduksjon av arbeidet

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering Team, Microsoft

Løsningsarkitekturer

Sporing av forsyningskjede

Controlo e Rastreio da Cadeia de FornecimentoSaiba como utilizar o Azure Blockchain Workbench. Crie uma aplicação de controlo de recursos para a cadeia de fornecimento com um fluxograma passo-a-passo.12345678
  1. Oversikt
  2. Flyt

Et vanlig blokkjedemønster er IoT-aktivert overvåking av en ressurs når den flyttes langs en flersidig forsyningskjede. Et godt eksempel på dette mønsteret er kjøletransport av forgjengelige varer som mat eller medisiner hvor visse regler om forskriftssamsvar må oppfylles over hele varigheten til transportprosessen. I dette scenarioet spesifiserer en igangsettende motpart (som for eksempel en forhandler) kontraktforholdene, som blant annet påkrevd luftfuktighet og temperaturområde, som forvalterne i forsyningskjeden må følge. Hvis, til enhver tid, enheten tar en temperatur- eller fuktighetsmåling som er utenfor området, oppdateres tilstanden til smartkontakten for å vise at dette er utenfor samsvar, registrerer en transaksjon på blokkjeden og utløser nedstrøms utbedringstiltak.

  1. 1 IoT-enheter kommuniserer med IoT Hub. IoT Hub som en rute konfigurert for å sende spesifikke meldinger til en Service Bus tilknyttet den ruten. Meldingen er fortsatt i det opprinnelige formatet for enheten og må oversettes til formatet som brukes av Azure Blockchain Workbench. Denne transformasjonen utføres av en Azure logisk app. Den utløses når en ny melding legges til den tjenestebussen som er tilknyttet IoT-huben, deretter transformerer den meldingen og leverer den til den tjenestebussen som brukes til å levere meldinger til Azure Blockchain-arbeidsbenken. Den første tjenestebussen fungerer effektivt som en «utboks» for IoT Hub, og den andre fungerer som en «innboks» for Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 DLT Consumer henter dataene fra meldingsmegleren (Service Bus) og sender data til Transaction Builder.
  3. 3 Transaction Builder bygger og signerer transaksjonen.
  4. 4 Den signerte transaksjonen rutes til Blockchain (Private Ethereum Consortium Network).
  5. 5 DLT Watcher leverer bekreftelse om transaksjonsforpliktelsen til Blockchain og sender bekreftelsen til meldingsmegleren (Service Bus).
  6. 6 DB-forbrukere sender bekreftede blokkjedetransaksjoner til av-kjededatabaser (Azure SQL Database).
  7. 7 Informasjon analyseres og visualiseres med verktøy som for eksempel Power BI ved å koble til av-kjededatabase (Azure SQL Database).
  8. 8 Hendelser fra hovedboken leveres til Event Grid og Service Bus for bruk av nedstrøms forbrukere. Eksempler på «nedstrøms forbrukere» inkluderer logiske apper, funksjoner eller annen kode som er utformet for å iverksette tiltak på hendelsene. For eksempel kan en Azure-funksjon motta en hendelse og deretter plassere den i et datalager som for eksempel SQL Server.

Hurtigstart blokkjedeprosjektet ditt på Azure

Få siste nytt fra Azure-bloggen

Introducing the Azure Blockchain Development Kit

“Developers! Developers! Developers!” That phrase is synonymous with Microsoft’s history of democratizing complex technologies and empowering anyone with an idea to build software.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

Deploy, develop, and troubleshoot faster with Azure Blockchain Workbench 1.5.0

On behalf of the entire Workbench team, thank you for your continued support and interest in Azure Blockchain Workbench. We release every month and our focus areas are driven by the topics you care about the most.

Program Manager II, Microsoft Azure

Microsoft @ DevCon4

At DevCon in 2015, I announced support for Ethereum on Microsoft Azure. It was a humble beginning consisting of a private Ethereum network and a corresponding “Hello World” smart contract.

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Tilknyttede løsninger

Tingenes Internett

Tingenes Internett

Styrk den digitale transformeringen din, samle inn uutnyttede data og finn nye innsikter ved å koble sammen alle dine enheter, ressurser og sensorer

Stordata og analyseteknikker

Ta så veloverveide beslutninger som mulig ved å analysere alle dataene du trenger, i sanntid

Serverløs databehandling

Serverløs databehandling

Bygg apper raskere ved å fokusere på innovasjon i stedet for håndtering av infrastruktur

LOB-programmer

LOB-programmer

Moderniser interne bransjeapper til å klar dagens IT-utfordringer