Hopp over navigasjon

Blokkjede

Utvikle, test og distribuer sikre blokkjedeapper

Kom i gang med Azure Blockchain Workbench

Hva er en blokkjede?

Blokkkjede er et gjennomsiktig og kontrollerbart system som vil få personer til å tenke annerledes om utveksling av verdier og eiendeler, håndheving av kontrakter og deling av data. Teknologien er en delt, sikker hovedbok for transaksjoner som er distribuert blant et nettverk av datamaskiner, istedenfor å befinne seg hos én enkel leverandør. Bedrifter bruker blokkjede som et felles datalag for å muliggjøre en ny klasse av programmer. Nå kan forretningsprosesser og data bli delt på tvers av flere organisasjoner, dette eliminerer svinn, reduserer risikoen for svindel og oppretter nye inntektsstrømmer.

Hvordan blokkjede vil få fart på forretningsytelse og drive den smarte økonomien

«Når en fullstendig automatisert blokkjede kan tvinge konsistens i utførelsen, hjelpe med tvisteløsninger, øke ansvarlighet og levere fullstendig gjennomsiktighet som kan føre til bedre forretningsavgjørelser.»

Les mer

Hva gjør bedrifter med blokkjede?

Finn ut hvordan blokkjede transformerer finansindustrien

Finn ut mer om hvordan blokkjede brukes på tvers av banktjenester, kapitalmarkeder og forsikringsbransjer. Se hvordan blokkjede hjelper finansinstitusjoner med å fjerne mellomledd, samarbeide mer effektivt og opprette nedbrytende nye forretningsmodeller.

Se hvordan blokkjede kan skape smartere, mer effektive leveransekjeder

Les om hvordan blokkjede hjelper med å løse tvister raskere og gjennomsiktig. Oppdag hvordan blokkjede legger til synlighet i bedriftenes forsyningskjede ved å opprettholde én enkel visning i sanntid som er felles for alle.

Hvorfor bruke blokkjede på Azure?

Forenkle utvikling

Reduser utviklingstiden og eksperimenter tidlig med modulære, forhåndskonfigurerte nettverk og infrastruktur.

Kom i gang raskt

Iterer og valider blokkjedescenarioer raskt ved hjelp av innebygde koblinger til Azure og verktøy som du allerede er kjent med.

Innover i trygghet

Holde dataene sikre og skaler når du trenger det – på en åpen, betrodd, globalt tilgjengelig skyplattform.

Kunder gjør de utroligste ting med blokkjede på Azure

Banebrytende løsninger for sikker kjøring av blokkjedeløsninger i Microsoft Azure

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, Director, Insurance, EY

Webjet bruker Azure for å drive Rezchain, en tjeneste for samsvar av betalinger på det nettbaserte reisemarkedet

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, Director of Corporate Development

Microsoft bruker blokkjeder til å levere royalty-kontoutdrag til Xbox-spillutgivere raskere og med betydelig reduksjon av arbeidet

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering Team, Microsoft

Solution architectures

Azure Blockchain Workbench

Azure Blockchain WorkbenchLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
  1. Oversikt
  2. Flyt

A common blockchain pattern is IoT-enabled monitoring of an asset as it moves along a multi-party supply chain. A great example of this pattern is the refrigerated transportation of perishable goods like food or pharmaceuticals where certain compliance rules must be met throughout the duration of the transportation process. In this scenario, an initiating counterparty (such as a retailer) specifies contractual conditions, such as a required humidity and temperature range, that the custodians on the supply chain must adhere to. At any point, if the device takes a temperature or humidity measurement that is out of range, the smart contract state will be updated to indicate that it's out of compliance, recording a transaction on the blockchain and triggering remediating events downstream.

  1. 1 IoT devices send telemetry records or events to a message broker (Service Bus).
  2. 2 DLT Consumer fetches the data from the message broker (Service Bus) and sends data to Transaction Builder.
  3. 3 Transaction Builder builds and signs the transaction.
  4. 4 The signed transaction gets routed to the Blockchain (Private Ethereum Consortium Network).
  5. 5 DLT Watcher gets confirmation of the transaction commitment to the Blockchain and sends the confirmation to the message broker (Service Bus).
  6. 6 DB consumers send confirmed blockchain transactions to off-chain databases (Azure SQL Database).
  7. 7 Information analyzed and visualized using tools such as Power BI by connecting to off-chain database (Azure SQL Database).
  8. 8 Business process integration (such as events or CRM) with message broker for downstream consumers (Event Grid).

Hurtigstart blokkjedeprosjektet ditt på Azure

Få siste nytt fra Azure-bloggen

Ethereum Proof-of-Authority on Azure

We’ve had great traction with our support of Ethereum on Azure. The existing Proof-of-Work solution has been deployed tens of thousands of times across a variety of industry verticals.

Software Engineer, Azure Global

Improve collaborative care and clinical data sharing with blockchain

Currently, the healthcare industry suffers major inefficiencies due to diverse uncoordinated and unconnected data sources/systems. Collaboration is vital to improve healthcare outcomes. With digitized health data, the exchange of healthcare information across healthcare organizations is essential to support effective care collaboration. Traditional health information exchanges have had limited success.

Principal Healthcare Program Manager | Industry Experiences

Blockchain as a tool for anti-fraud

Healthcare costs are skyrocketing. In 2016, healthcare costs in the US are estimated at nearly 18 percent of the GDP! Healthcare is becoming less affordable worldwide, and a serious chasm is widening between those that can afford healthcare and those that cannot. There are many factors driving the high cost of healthcare, one of them is fraud.

Principal Healthcare Program Manager | Industry Experiences

Tilknyttede løsninger

Tingenes Internett

Tingenes Internett

Styrk den digitale transformeringen din, samle inn uutnyttede data og finn nye innsikter ved å koble sammen alle dine enheter, ressurser og sensorer

Stordata og analyseteknikker

Ta så veloverveide beslutninger som mulig ved å analysere alle dataene du trenger, i sanntid.

Serverløs databehandling

Serverløs databehandling

Bygg apper raskere ved å fokusere på innovasjon i stedet for håndtering av infrastruktur

LOB-programmer

LOB-programmer

Moderniser interne bransjeapper til å klar dagens IT-utfordringer