Blockchain som en tjeneste

Utvikle, test og distribuer kjedeblokkapplikasjoner

Hva er blokkjede?

Kjedeblokk er en voksende måte for bedrifter, næringsliv og offentlige organisasjoner for øyeblikkelig gjennomføring og verifisering av transaksjoner. Dette strømlinjeformer bedriftsprosesser, sparer penger og reduserer potensialet for bedrageri. I bunn og grunn er en kjedeblokk en datastruktur som brukes for å skape en digital transaksjonshovedbok i stedet for å stole på en enkelt leverandør, og er delt på et distribuert nettverk av datamaskiner.

Resultatet er et mer åpent, transparent og offentlig verifiserbart system som vil gi en radikal endring i måten vi tenker om utveksling av verdier og eiendeler, håndheving av kontrakter og deling av data på tvers av bransjer. Det er nesten ingen grenser for bruksområdene til kjedeblokker – fra lån, obligasjoner, og betalinger, til mer effektive forsyningskjeder for identifisering av styring og verifisering.

Les mer om blokkjede

En kryptografisk sikker, delt, distribuert hovedbok

Kryptografisk sikker

Kjedeblokk anvender en utprøvd digital signaturteknologi for å opprette transaksjoner som reduserer bedrageri og etablerer tillit og ansvarlighet.

Delt

Kjedeblokk har liten verdi innen en enkel organisasjon. Jo flere organisasjoner og bedrifter som deltar, til og med konkurrenter, jo mer strømlinjeformet blir prosessen, og jo større blir verdien.

Hovedbok

En WORM (write once read many times)-database, som er et uforanderlig register av alle transaksjoner. Hvis du gjør en feil, må du poste en kompenserende transaksjon for å rette opp i feilen – ingen oppdatering eller sletting er tillatt.

Distribuert

Jo flere kopier, jo mer autentisk blir hovedboken.

Hvorfor bruke Blokktjeneste som en tjeneste fra Azure?

Som en åpen, fleksibel, og skalerbar plattform støtter Azure et raskt voksende antall teknologier for distribuerte hovedbøker, som løser spesifikke bedrifts- og tekniske krav for sikkerhet, ytelse og operasjonelle prosesser. Våre analysetjenester, som Cortana Intelligence, gir unik dataadministrasjon og analyseringsmuligheter ingen andre plattformer kan by på. Og det omfattende Microsoft partner-økosystemet utvider egenskapene til plattformene og tjenestene våre på en måte som passer spesifikke roller og industribehov.

Blockchain som en tjeneste (BaaS) byr på en rask plattform, med lav kostnad og lav risiko, som organisasjoner kan samarbeide gjennom ved å eksperimentere med nye bedriftsprosedyrer – med støtte i en skyplattform som har bransjens største portefølje for forskriftssamsvar.

BaaS for bedrifter og næringslivsnettverk

Azure, med sine analysetjenester og verktøy, er skyplattformen for utvikling, testing og distribuering av kjedeblokkapplikasjoner. Utforsk kjedeblokkløsninger i Azure Marketplace for å utforske BaaS.

BaaS for utviklere og partnere

Finn utviklerverktøy og blokkjedekompatible skytjenester for raskt å bringe løsninger til markedet, og i riktig målestokk. Kom i gang med bruk av blokkjede med Solidity and Smart Contracts.

Azure kjedeblokkløsninger

Utvikle, test og distribuer kjedeblokkapplikasjoner med en gratis prøveversjon