Skaleringssett for Virtual Machine

Bruk autoskalering på virtuelle maskiner for høy tilgjengelighet

Kontroll som IaaS, skalering som PaaS

Distribuer skaleringssett for virtuelle maskiner med Azure Resource Manager-maler – med støtte for avbildninger for Windows- og Linux-plattformene samt for egendefinerte avbildninger og utvidelser.

Størrelser og skaleringssett for virtuelle Azure-maskiner

Pålitelig distribusjon og oppdatering i stor skala

Du kan problemfritt distribuere hundrevis av identiske virtuelle maskiner på få minutter. Med enkle, skalerte oppdateringer kan du fokusere mer på det som betyr noe – programmet ditt – og mindre på infrastruktur.

Autoskalering i Azure – virtuelle maskiner i størrelsene du trenger

Skaler automatisk

Skaleringssett for virtuelle maskiner er integrert med autoskalering i Azure Insights og gir deg ekte autoskalering. Du behøver ikke forhåndsklargjøre virtuelle maskiner og bruker derfor bare de databehandlingsressursene programmet til enhver tid trenger.

Skaleringssett for virtuelle maskiner gir enklere nettverksdrift

Enklere nettverk

Skaleringssett for virtuelle maskiner integreres med Azure-nettverksressurser som blant annet Azure Load Balancer og Application Gateway. Fordel arbeidsbelastninger over de virtuelle maskinene i skaleringssettet på en enkel måte, og konfigurer NAT-regler (Network Address Translation) for å koble til bestemte forekomster av virtuelle maskiner for feilsøking.

Støtter arbeidsbelastninger i hyperskala

Støtter arbeidsbelastninger i hyperskala

Skaleringssett for virtuelle maskiner er elastiske og utformet for å støtte arbeidsbelastninger som utskaleres, deriblant tilstandsløse nettfronter, beholderorganisering og mikrotjenesteklynger. Azure Kubernetes Service og Azure Service Fabric kjører på Virtual Machine Scale Sets.

Related products and services

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure Kubernetes Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Kom i gang med skaleringssett for virtuelle maskiner