Azure Virtual Machine Scale Sets

Automatisert skalering av virtuelle maskiner som hjelper deg med å forenkle utrullingen, administrasjonen og tilgjengeligheten av programmene dine.

Opprett og administrer tusenvis av skalerte virtuelle maskiner

Utvikle tjenester i stor skala for bunke-, stordata- og beholderarbeidsbelastninger på dine egne vilkår ved å bruke Azure Virtual Machine Scale Sets, som gjør det mulig å opprette og administrere en gruppe heterogene, belastningsfordelte virtuelle maskiner. Øk eller reduser antallet virtuelle maskiner automatisk etter behov eller basert på en definert tidsplan. Administrer, konfigurer og oppdater tusenvis av virtuelle maskiner sentralt, og gi programmene dine høyere tilgjengelighet og sikkerhet.

Opprett og rull ut tusenvis av virtuelle maskiner på noen minutter med integrert belastningsfordeling og autoskalering basert på sentraliserte maler

Administrer og skaler automatisk utvalget av virtuelle maskiner basert på egendefinerbare måleverdier, og kontroller og rull ut oppdateringer av virtuelle maskiner på en enhetlig måte

Øk tilgjengeligheten til tilstandsfulle og tilstandsløse programmer i alle tilgjengelighetssoner og feildomener med noen få enkle trinn

Velg avbildninger av virtuelle maskiner og forbruksmodeller som passer best til behovene dine, og rull ut de virtuelle maskinene ved å bruke den DevOps-verktøykjeden du foretrekker

Forenkle administrasjonen og styringen av virtuelle maskiner

Automatiser opprettelsen og utrullingen av virtuelle maskiner og utsted automatisk operativsystemoppdateringer for forbedret forskriftssamsvar og sikkerhet. Sentraliser malene for enhetlig utrulling av programmene dine. Øk fokuset på programmet ditt, og unngå ytterligere oppgaver knyttet til lagringskonfigurasjon eller nettverksadministrasjon. Distribuer skaleringssett for virtuelle maskiner med Azure Resource Manager-maler – med støtte for avbildninger for Windows- og Linux-plattformene samt for egendefinerte avbildninger og utvidelser.

Lær om Azure Virtual Machines

Gjør programmene mer robuste

Øk oppetiden for programmer ved å bruke tilgjengelighetssoner og tilgjengelighetssett til automatisk å distribuere virtuelle maskiner i et skaleringssett inne i et enkelt datasenter eller over flere datasentre. Skaleringssett kjører flere forekomster av virtuelle maskiner med programmet ditt. Hvis én av forekomstene får problemer, kan derfor kundene likevel få tilgang til programmet med minimale avbrudd. Virtual Machine Scale Sets har serviceavtaler på opptil 99,99 prosent for de virtuelle maskinene.

Kjør forretningskritiske programmer på Azure

Optimaliser kostnadene med unik funksjonalitet

Optimaliser kostnadene ved å minimere antallet unødvendige forekomster av virtuelle maskiner som kjører programmet når behovet er lavt. Bruk de eksisterende lisensene dine til å kjøre virtuelle Windows Server-maskiner på Azure med Azure Hybrid Benefit, og kombiner Azure Reserved Virtual Machine Instances med Azure Hybrid Benefit for å spare enda mer. Kjør arbeidsbelastninger som tåler avbrudd, med ubrukte virtuelle maskiner på skaleringssett, og spar opptil 90 prosent sammenlignet med forbruksbaserte priser.

Se nærmere på ubrukte virtuelle maskiner

Utvikle skalerbare programmer med skaleringssett for virtuelle maskiner

Utvikle dynamisk skalerbare programmer med Virtual Machine Scale Sets. Få rett størrelse på infrastrukturen basert på behovene dine, og optimaliser kostnadene. Forenkle administrasjonen og øk robustheten til forretningskritiske programmer i skala.

Se videoen

Lever kompromissløs programytelse i stor skala

Bruk bare de databehandlingsressursene som programmet trenger til enhver tid, uten å forhåndsklargjøre de virtuelle maskinene. Vær klar for fremtiden ved automatisk å skalere skyinfrastrukturen i takt med endrede ytelseskrav. Skaleringssett er elastiske og utformet for å støtte arbeidsbelastninger som utskaleres, deriblant tilstandsløse nettfronter, beholderorganisering og mikrotjenesteklynger.

Azure Kubernetes Service (AKS) og Azure Service Fabric kjører på Virtual Machine Scale Sets.

Utvikle et skalerbart program med skaleringssett

Gjør nettverksadministrasjonen enklere

Bruk integreringen av Virtual Machine Scale Sets og Azure-nettverksressurser, for eksempel Azure Load Balancer, for å redusere kostnadene knyttet til administrasjon av skyinfrastrukturen. Fordel enkelt arbeidsbelastningene over de virtuelle maskinene i skaleringssettene, og konfigurer NAT-regler (Network Address Translation) for å koble til bestemte forekomster av virtuelle maskiner for feilsøking. Fokuser mer på det som betyr noe – programmet ditt – og mindre på infrastrukturen.

Lær om Azure-nettverk

Omfattende sikkerhet og forskriftssamsvar er innebygd for skalert beskyttelse av programmene dine.

Få mest mulig ut av Azure, og reduser skyutgiftene

Azure-reservasjoner, ubrukte virtuelle maskiner, Azure Hybrid Benefit, forhåndsbetalte Linux-abonnementer og ytterligere plattformfunksjonalitet kan bidra til å redusere skyregningen betraktelig. Den omfattende tilnærmingen vår hjelper deg med å få mest mulig Azure for pengene.

Se videoen

Priser på Virtual Machine Scale Sets

Virtual Machine Scale Sets er for øyeblikket tilgjengelig for alle størrelser av virtuelle Windows- og Linux-maskiner på Azure. Du belastes bare for de virtuelle maskinene du ruller ut, samt for andre underliggende infrastrukturressurser som brukes, for eksempel lagring og nettverk. Det er ingen inkrementelle kostnader for selve skaleringssettjenesten for virtuelle maskiner.

Alt du trenger for å komme igang

Få øyeblikkelig tilgang og en $200-kreditt ved melde opp til gratis Azurekonto.

Finn ut hvordan du bruker Virtual Machine Scale Sets med hurtigstartveiledninger på fem minutter og dokumentasjon.

Gjør Virtual Machine Scale Sets enda bedre med ytterligere funksjoner og produkter, blant annet tjenester for sikkerhet og sikkerhetskopiering.

Azure Virtual Machine Scale Sets-oppdateringer, -blogger og -kunngjøringer

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din