Azure IoT Edge

Skyintelligens distribuert lokalt på IoT-kantenheter

Utvikle den intelligente kanten

Azure IoT Edge er en totaladministrert tjeneste bygd på Azure IoT Hub. Distribuer skyarbeidsbelastninger – kunstig intelligens, Azure- og tredjepartstjenester eller din egen forretningslogikk – for å kjøre kantenheter med Tingenes Internett (IoT) via standard beholdere. Ved å flytte enkelte arbeidsbelastninger til kanten av nettverket vil enhetene dine bruke mindre tid på å kommunisere med skyen, reagere raskere på lokale endringer og kjøre pålitelig selv i lengre frakoblede perioder.

Sertifisert IoT Edge-maskinvare: Fungerer med Linux- eller Windows-enheter som støtter beholdermotorer

Kjøretid: Gratis og med åpen kildekode under MIT-lisensen for å gi deg mer kontroll og kodefleksibilitet

Moduler: Docker-kompatible beholdere fra Azure-tjenester eller Microsoft-partnere for å kjøre forretningslogikken din på kanten

Skygrensesnitt: Administrer og distribuer arbeidsbelastninger eksternt fra skyen gjennom Azure IoT Hub med enhetsklargjøring uten berøring

Avlast AI- og analysearbeidsbelastninger til kanten

Distribuer modeller som er bygd og opplært i skyen, og kjør dem lokalt. Hvis du for eksempel distribuerer en prediktiv modell til et fabrikkamera for å teste for kvalitetskontroll, og hvis det oppdages et problem, vil IoT Edge utløse et varsel og behandle dataene lokalt eller sende dem til skyen for videre analyse.

Se tilpasset AI for visuelt innhold på IoT Edge

Bestill AI-utviklersettet for visuelt innhold

Forenkle utvikling

Bruk eksisterende kompetansesett for utviklere, og skriv kode på et språk du kan. IoT Edge-kode er konsekvent på tvers av skyen og kanten, og støtter språk som C, C#, Java, Node og Python.

Se Getting Started with IoT Edge Development (Kom i gang med IoT Edge-utvikling)

Finn ut hvordan du forbereder utviklingen og testmiljøet

Svar nærmest i sanntid

Det er helt avgjørende å ha lavest mulig ventetid mellom dataene og avgjørelsen. I stedet for å behandle dataene dine i skyen behandler IoT Edge dataene på selve enheten, med alternativ for å bruke maskinvarearkitekturen fra Microsoft som kalles Project Brainwave. Det bruker en feltprogrammerbar portmatrise (FPGA) til å gjøre AI-beregninger i sanntid og gir deg den umiddelbare innsikten du trenger for å fatte viktige forretningsbeslutninger.

Finn ut mer om Project Brainwave

Reduser IoT-løsningskostnader

Bare en liten andel av IoT kantdata som hentes, er betydningsfull etter analyse. Bruk tjenester som Azure Stream Analytics eller skyopplærte maskinlæringsmodeller til å behandle data lokalt og bare sende det som er nødvendig til skyen for videre analyse. Dette reduserer kostnadene ved sending av alle dataene til skyen, samtidig som man opprettholder høy datakvalitet.

Kom i gang med Azure Stream Analytics på IoT Edge

Opererer med fraværende eller ustabil tilkobling

Kjør kantenhetene pålitelig og sikkert, også når de er frakoblet eller har ustabil tilkobling til skyen. Azure IoT Edge-enhetsstyring synkroniserer forrige status for enheter automatisk når de kobles til på nytt, for å sikre sømløs funksjonsevne.

Mer informasjon

IoT Edge-sikkerhet for kantdistribusjonene til virksomheten din

 • Sikrer at enhetene dine har riktig programvare, og at bare autoriserte kantenheter kan kommunisere med hverandre
 • Integreres med Azure Defender for IoT for å gi komplett trusselbeskyttelse og administrasjon av sikkerhetsstatus
 • Støtter alle maskinvaresikkerhetsmoduler for å gi sterke godkjente tilkoblinger for konfidensiell databehandling

Priser for IoT Edge

IoT Edge består av kantkjøretid, kantmoduler og et skygrensesnitt via Azure IoT Hub. IoT Edge-kjøretid er kostnadsfri og har åpen kilde.

Se priser for IoT Edge

Kom i gang med Azure IoT Edge

Følg disse hurtigstarterne for å: Distribuere kode til en Linux-enhet. Distribuere kode til en Windows-enhet.

Se det behovsbetingede webinaret for å lære hvordan du benytter data generert av IoT-enheter.

Gå til GitHub for prosjekter med åpen kildekode, for eksempel Edge-agenten, Edge-huben og IoT Edge-sikkerhetsdaemon.

Dokumentasjon, ressurser og læreverktøy

MS Learn

Enten IoT er nytt for deg, eller du er en erfaren utvikler, kan IoT School tilby rollebaserte læringsmateriell og -ressurser for å planlegge og bygge dine egne IoT-løsninger.

Kom i gang med opplæringen

IoT Show

Se de nyeste funksjonene, demonstrasjonene, søkelysene på kunder eller partnere, bransjeforedragene og tekniske analysene for IoT Edge.

Se nå

Veiledning for utviklere

Finn ressursene du trenger for å komme i gang, og arbeid deg gjennom tekniske utfordringer i én enkelt praktisk veiledning.

Last ned nå

Teknologisk fellesskap for tingenes internett

Still spørsmål og få støtte fra Microsoft-teknikere og eksperter i Azure-fellesskapet.

Bli med i samtalen

Dokumentasjon

Opprett en intelligent kant ved hjelp av 5-minutters hurtigstarter, veiledninger, opplæringer og eksempelkode.

Se dokumentasjon

Klarert av selskaper på tvers av bransjer

Shell
Schneider Electric
Tetra Pak
PCL Construction
Alaska Department of Transportation and Public Facilities
Buhler

IoT Edge-oppdateringer, -blogger og -kunngjøringer

 • IoT Edge har tre komponenter. IoT Edge-moduler er beholdere som kjører Azure-tjenester, tredjepartstjenester eller tilpasset kode. De distribueres til IoT Edge-aktiverte enheter og kjører lokalt på disse enhetene. IoT Edge-kjøretid kjører på alle IoT Edge-aktiverte enheter og administrerer modulene som er distribuert til hver enhet. Det skybaserte grensesnittet overvåker og administrerer IoT Edge-aktiverte enheter eksternt.
 • IoT Edge tilbyr også:

  • Moby-beholderadministrasjonssystem
  • Høy tilgjengelighet med Kubernetes
  • Utvidet frakoblet operasjon
  • Klargjøring av kantenheter med null berøring
  • Sikkerhetsadministrator med støtte for maskinvarebasert rotsertifikat
  • Automatisk enhetskonfigurasjonstjeneste for skalert distribusjon og konfigurasjon av kantenheter
  • Støtte for SDKs i C, C#, Node, Python og Java
  • Verktøy for modulutvikling, inkludert koding, testing, feilsøking og distribusjon
  • CI/CD-datasamlebånd ved hjelp av Azure DevOps
 • IoT Edge er blant de mest åpne kantplattformene som er tilgjengelig i dag, og Microsoft har forpliktet seg til å bruke teknologier med åpen kilde til å levere innovasjoner på kanten. IoT Edge-kjøretid har åpen kildekode under MIT-lisensen for å gi deg bedre kontroll og fleksibilitet over kodingen. Vi støtter Moby-beholderadministrasjonssystemet, som utvider begrepene om beholderbruk, isolasjon og administrasjon fra skyen til enhetene på kanten. Vi støtter også Kubernetes for å administrere IoT Edge-distribusjonene dine: Administrer enheter fra flere IoT-huber ved hjelp av ett Kubernetes-grensesnitt.
 • IoT Edge støtter Azure, tredjeparter og tilpasset logikk som kjører på kanten. Hvis du vil benytte kantfunksjonalitet, kan du bla gjennom kantmoduler på Azure Marketplace. De er beholderbaserte og sertifisert for å fungere med IoT Edge for raskere tid til markedet. Hvis du er programvarepartner, kan du lære hvordan du publiserer IoT Edge-moduler.

  IoT Edge støtter Windows- og Linux-operativsystemer og kjører på enheter med så lite minne som 128 MB. Se Katalog for Azure-sertifiserte enheter for IoT for å finne tredjepartsmaskinvare som er sertifisert basert på kjernefunksjonaliteter som AI-støtte, enhetsbehandling og sikkerhet. Hvis du er en maskinvarepartner, kan du lære hvordan du sertifiserer kantmaskinvare.

 • Microsoft samarbeider med DJI, Qualcomm, SAP og NVIDIA om IoT Edge-tjenester. Utvikle IoT Edge-løsninger slik at de kan kjøre på dine GPU-drevne kommersielle droner med DJI. Kjør IoT Edge og AI-tjenester på Snapdragon-kameraplattformen ved hjelp av AI-utviklersettet for visuelt innhold med Qualcomm. Distribuer viktige forretningsfunksjoner som kantmoduler med SAP. Få videoanalyser i sanntid på kanten ved å konvertere videofeeder til sensortelemetri med NVIDIA.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din