Event Grid

Få pålitelig levering av hendelser i enorm skala

Bruk Event Grid til å kjøre dine hendelsedrevne og serverløse apper

Forenkle dine hendelsebaserte apper med Event Grid, én enkel tjeneste for administrasjon av ruting for alle hendelser fra enhver kilde til ethvert mål. Event Grid er designet for høy tilgjengelighet, konsistent ytelse og dynamisk skalering og det lar deg fokusere på app-logikken i stedet for infrastrukturen.

Forenkle hendelseleveringen

Eliminer avspørring – og tilknyttede kostnader og forsinkelser. Med Event Grid frakobles hendelsesutgivere fra hendelsesabonnementer ved hjelp av en pub/sub-modell og enkel HTTP-baser hendelseslevering som lar deg utvikle skalerbare serverløse programmer, mikrotjenester og distribuerte systemer.

Utvikle pålitelige skyprogrammer

Oppnå enorm skalering, dynamisk, mens du får varsler i sanntid for endringer som interesserer deg. Utvikle bedre, mer pålitelige programmer igjennom reaktiv programmering, benytt deg av hendelseleveringen og den høye tilgjengeligheten til skyen.

Fokuser på produktinnovasjon

Utvikle mer omfattende programscenarioer ved å koble sammen flere mulige kilder og destinasjoner for hendelser. Forretningslogikken din kan utløses av nesten alle Azure-tjenester, i tillegg til tilpassede kilder. Heladministrert hendelseleveranse, intelligent filtrering og muligheten til å sende hendelser til flere mottakere samtidig gjør at du kan fokusere på å løse forretningsproblemer istedenfor infrastrukturen.

Brukseksempler for Event Grid

Serverløse programarkitekturer

Event Grid kobler sammen datakilder og hendelsesbehandlere. Bruk for eksempel Event Grid for å umiddelbart utløse en serverløs funksjon for å kjøre bildeanalyse hver gang et nytt bilde legges til en Blob-lagringsbeholder.

Ops-automatisering

Event Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.

Programintegrering

Event Grid kobler appen din til andre tjenester. Du kan for eksempel opprette et programemne som sender appens hendelsedata til Event Grid og drar fordel av dets pålitelige leveranse, avanserte ruting og direkte integrering med Azure. Eller du kan bruke Event Grid med Logic Apps for å behandle data hvor som helst, uten å skrive kode.

Webinar

Utvikle hendelsesdrevne apper ved hjelp av serverløs arkitektur

Register now

Video

Lage hendelsesdrevne løsninger med Azure Event Grid

Watch now

Webinar

Integrer programmer sømløst gjennom API-er, arbeidsflyter, meldinger og hendelser

Register now

Event Grid pricing

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Event Grid with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Event Grid with additional features and products, like security and backup services.

Why trust Event Grid?

Documentation and resources

Related products and services

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Azure Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Event Hubs

Motta telemetri fra flere millioner enheter

Få fart på serverløs databehandling med heladministrert hendelsesruting