Event Grid

Få pålitelig hendelseleveranse i veldig stor skala

Utvikle reaktive, hendelsedrevne apper med en heladministrert hendelsesrutingstjeneste. Utvikle rikere app-scenarioer ved å koble serverløs logikk til hendelser fra flere ressurser.

Bruk Event Grid til å kjøre dine hendelsedrevne og serverløse apper

Forenkle dine hendelsebaserte apper med Event Grid, én enkel tjeneste for administrasjon av ruting for alle hendelser fra enhver kilde til ethvert mål. Event Grid er designet for høy tilgjengelighet, konsistent ytelse og dynamisk skalering og det lar deg fokusere på app-logikken i stedet for infrastrukturen.

Forenkle hendelseforbruk

Eliminer avspørring – og tilknyttede kostnader og forsinkelser. Med Event Grid kan appene lytte etter og reagere til hendelser fra så godt som alle Azure-tjenester, i tillegg til tilpassede kilder. Enkel HTTP-basert hendelsebehandling hjelper deg med å utvikle effektive løsninger igjennom intelligent filtrering og ruting av hendelser.

Utvikle pålitelige sky-apper

Få enorm skalering, dynamisk, mens du får sanntids hendelselevering ved bruk av en publiser-abonner-modell. Utvikle bedre, mer pålitelige apper igjennom reaktiv programmering, benytt deg av hendelseleveringen og den høye tilgjengeligheten til skyen.

Fokuser på produktinnovasjon

Utvikler rikere app-scenarioer ved å aktivere serverløs logikk som utløses av flere tjenester og hendelser. Modellen til Event Grid hvor du betaler per hendelse utfyller moderne serverløse arkitekturer hvor du kan fokusere på innovasjon og løse forretningsproblemer – i stedet for infrastruktur.

Brukseksempler for Event Grid

Serverløse programarkitekturer

Event Grid kobler sammen datakilder og hendelsesbehandlere. Bruk for eksempel Event Grid for å umiddelbart utløse en serverløs funksjon for å kjøre bildeanalyse hver gang et nytt bilde legges til en Blob-lagringsbeholder.

Ops-automatisering

Event Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.

Programintegrering

Event Grid kobler appen din til andre tjenester. Du kan for eksempel opprette et programemne som sender appens hendelsedata til Event Grid og drar fordel av dets pålitelige leveranse, avanserte ruting og direkte integrering med Azure. Eller du kan bruke Event Grid med Logic Apps for å behandle data hvor som helst, uten å skrive kode.

Nettseminar

Utvikle hendelsesdrevne apper ved hjelp av serverløs arkitektur

Registrer deg nå

Video

Lage hendelsesdrevne løsninger med Azure Event Grid

Se nå

Video

Azure Friday: Azure Event Grid

Se nå

Analyserapport

Økonomien bak serverløs databehandling i skyen

Les rapporten

Related products and services

Funksjoner

Behandle hendelser med kode uten server

Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Event Hubs

Motta telemetri fra flere milllioner enheter

Få fart på serverløs databehandling med heladministrert hendelsesruting