Beholderregister

Administrer et privat Docker-register som en førsteklasses Azure-ressurs

Administrer avbildninger for alle typer beholdere

Med Azure Container Registry kan du lagre avbildninger for alle typer beholderdistribusjoner, deriblant DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes og Azure-tjenester som App Service, Batch, Service Fabric med mer. DevOps-teamet kan administrere konfigurasjonen av apper separat fra konfigurasjonen av driftsmiljøet.

Lagre avbildninger med Azure Container Registry

Manage your storage account caching

Better meet your throughput demand and API calls by having Container Registry manage the caching of your storage accounts. Choose between Basic, Standard, or Premium SKU options, and easily move between them to meet your business needs—from Basic for limited deployments to Premium for complex deployments and higher throughput for replicating images across multiple storage accounts.

Hold beholderbilder nær deg

Reduser nettverksforsinkelsen og eliminer inngangs- og utgangskostnader ved å beholde Docker-registeret i samme datasenter som distribusjonene dine. Azure Container Registry gir lokal, nettverksnær lagring av beholderavbildningene dine i abonnementene dine samt full kontroll over tilgang og avbildningsnavn.

Reduser forsinkelsene med et Docker-register
Bruk Docker CLI-verktøy med Azure Container Registry

Bruk velkjente Docker CLI-verktøy med åpen kilde

Du trenger ikke lære nye API-er eller kommandoer. Azure Container Registry er kompatibel med Docker Registry v2 med åpen kilde. Du kan dermed bruke registeret på en effektiv måte ved hjelp av de samme Docker CLI-verktøyene med åpen kilde du allerede kjenner, og kunnskapen du allerede har.

Utvid registerfunksjonalitet

Oppbevar avbildningene dine trygt og administrer tilgang med Azure Active Directory. Utløs hendelser basert på beholderhandlinger med Webhooks. Begge teknologiene er kompatible med standard registre.

Utvid funksjonaliteten med Azure Container Registry

Related products and services

Azure Container Service (AKS)

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Prøv Azure Container Registry