Beholderregister

Administrer et privat Docker-register som en førsteklasses Azure-ressurs

Administrer avbildninger for alle typer beholdere

Med Azure Container Registry kan du lagre avbildninger for alle typer beholderdistribusjoner, deriblant DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes og Azure-tjenester som App Service, Batch, Service Fabric med mer. DevOps-teamet kan administrere konfigurasjonen av apper separat fra konfigurasjonen av driftsmiljøet.

Lagre avbildninger med Azure Container Registry
Reduser forsinkelsene med et Docker-register

Hold beholderbilder nær deg

Reduser nettverksforsinkelsen og eliminer inngangs- og utgangskostnader ved å beholde Docker-registeret i samme datasenter som distribusjonene dine. Azure Container Registry gir lokal, nettverksnær lagring av beholderavbildningene dine i abonnementene dine samt full kontroll over tilgang og avbildningsnavn.

Bruk velkjente Docker CLI-verktøy med åpen kilde

Du trenger ikke lære nye API-er eller kommandoer. Azure Container Registry er kompatibel med Docker Registry v2 med åpen kilde. Du kan dermed bruke registeret på en effektiv måte ved hjelp av de samme Docker CLI-verktøyene med åpen kilde du allerede kjenner, og kunnskapen du allerede har.

Bruk Docker CLI-verktøy med Azure Container Registry
Utvid funksjonaliteten med Azure Container Registry

Utvid registerfunksjonalitet

Oppbevar avbildningene dine trygt og administrer tilgang med Azure Active Directory. Utløs hendelser basert på beholderhandlinger med Webhooks. Begge teknologiene er kompatible med standard registre.

Related products and services

Container Service

Skaler og orkestrer beholdere ved hjelp av Kubernetes, DC/OS eller Docker Swarm

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Prøv Azure Container Registry