Beholderregister

Administrer et privat Docker-register som en førsteklasses Azure-ressurs

Administrer avbildninger for alle typer beholdere

Med Azure Container Registry kan du lagre avbildninger for alle typer beholderdistribusjoner, deriblant DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes og Azure-tjenester som App Service, Batch, Service Fabric med mer. DevOps-teamet kan administrere konfigurasjonen av apper separat fra konfigurasjonen av driftsmiljøet.

Lagre avbildninger med Azure Container Registry
Reduser forsinkelsene med et Docker-register

Hold beholderbilder nær deg

Reduser nettverksforsinkelsen og eliminer inngangs- og utgangskostnader ved å beholde Docker-registeret i samme datasenter som distribusjonene dine. Azure Container Registry gir lokal, nettverksnær lagring av beholderavbildningene dine i abonnementene dine samt full kontroll over tilgang og avbildningsnavn.

Bruk velkjente Docker CLI-verktøy med åpen kilde

Du trenger ikke lære nye API-er eller kommandoer. Azure Container Registry er kompatibel med Docker Registry v2 med åpen kilde. Du kan dermed bruke registeret på en effektiv måte ved hjelp av de samme Docker CLI-verktøyene med åpen kilde du allerede kjenner, og kunnskapen du allerede har.

Bruk Docker CLI-verktøy med Azure Container Registry

Related products and services

Container Service

Skaler og orkestrer beholdere ved hjelp av Kubernetes, DC/OS eller Docker Swarm

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Service Fabric

Utvikle mikrotjenester og orkestrer beholdere i Windows eller Linux

Prøv Azure Container Registry