Hopp over navigasjon

Nettspråkmodell

Automatiser ulike standardoppgaver for behandling av naturlig språk ved hjelp av de nyeste API-ene for språkmodellering

Orddeling

Sett inn mellomrom i en streng av ord som mangler mellomrom, slik som en emneknagg eller deler av en URL. Prøv denne demonstrasjonen av orddeling ved å legge inn en streng med ord uten mellomrom. Angi bare ord med alfanumeriske tegn og små bokstaver.

Se i praksis

Når du laster opp data for denne demoen, samtykker du i at Microsfot kan lagre den og bruke den til å gjøre Microsoft-tjenester bedre, inkludert denne API-en. For å hjelpe med å beskytte personvernet utfører vi tiltak for å avidentifisere dataene dine og holde dem sikre. Vi kommer ikke til å publisere dataene dine eller la andre mennesker bruke dem.

Vil du bygge dette?

Felles sannsynligheter

Beregn hvor ofte en bestemt sekvens av ord opptrer sammen.

Betingede sannsynligheter

Gitt en sekvens av ord, beregn hvor ofte ett bestemt ord bruker å komme etter.

Neste ord-fullføringer

Gitt en sekvens av ord, hent en liste over ordene som sannsynligvis kommer etter.

Utforsk API-ene for Cognitive Services

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Video Indexer TESTVERSJON

Lås opp videoinnsikter

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Custom Vision TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Text

Easily conduct machine translation with a simple REST API call

Bing Spell Check

Finn og rett stavefeil i appen din

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Bing Tale

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Speaker Recognition TESTVERSJON

Use speech to identify and verify individual speakers

Taleoversettelse

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Custom Speech TESTVERSJON

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Speech-tjenester TESTVERSJON

Unified speech services for speech-to-text, text-to-speech and speech translation

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Custom Decision TESTVERSJON

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Er du klar til å superlade appen din?