Hopp over navigasjon

Nettspråkmodell

Automatiser ulike standardoppgaver for behandling av naturlig språk ved hjelp av de nyeste API-ene for språkmodellering

Felles sannsynligheter

Beregn hvor ofte en bestemt sekvens av ord opptrer sammen.

Betingede sannsynligheter

Gitt en sekvens av ord, beregn hvor ofte ett bestemt ord bruker å komme etter.

Neste ord-fullføringer

Gitt en sekvens av ord, hent en liste over ordene som sannsynligvis kommer etter.

Utforsk API-ene for Cognitive Services

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Custom Vision TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Text

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Bing Spell Check

Finn og rett stavefeil i appen din

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

Speech-tjenester

Samlede taletjenester for tale til tekst, tekst til tale og taleoversettelse

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Er du klar til å superlade appen din?