QnA Maker-API

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone.

Opprett en FAQ (vanlige spørsmål)-tjeneste fra eksisterende innhold

Prøv demoen nedenfor for å se hvordan eksisterende Internett-adresser med FAQ (vanlige spørsmål) enkelt kan konverteres til en kunnskapsbase, som svarer på spørsmål om det bestemte innholdet.

Se den i aksjon

Vil du bygge dette?

Ekstraher spørsmål og svar

QnA Maker ekstraherer alle mulige par med spørsmål og svar fra brukeroppgitt innhold – Internett-adresser med FAQ (vanlige spørsmål), dokumenter og redaksjonelt innhold.

Test, lær opp og publiser

Gjennom det brukervennlige grafiske brukergrensesnittet i QnA Maker kan du redigere, fjerne eller legge til par før testing og opplæring av kunnskapsbasen og publisere kunnskapsbasen din som et API-endepunkt.

Kan integreres med andre API-er og løsninger

QnA Maker integrates with other APIs seamlessly and at scale. Use QnA Maker with Cognitive Services such as Language Understanding Intelligent Service, and create something as elegantly simple as a chat bot that answers FAQs, or as complex as an interactive virtual guide.

Ta en kikk på de andre API-ene for kognitive tjenester

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Video-API TESTVERSJON

Intelligent videobehandling

Video Indexer TESTVERSJON

Lås opp videoinnsikter

Ansikts-API

Registrer, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Følelses-API TESTVERSJON

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Custom Vision Service TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov.

Language Understanding Intelligent Service TESTVERSJON

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Stavekontroll-API for Bing

Finn og rett stavefeil i appen din

Nettspråkmodell-API TESTVERSJON

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Tekstanalyse-API TESTVERSJON

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

API for tekstoversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Linguistic Analysis API TESTVERSJON

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API.

API for taleoversetter

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Talergjenkjennings-API TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

Custom Speech Service TESTVERSJON

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Anbefalings-API TESTVERSJON

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

Knowledge Exploration Service TESTVERSJON

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data via naturlig språkinnmating

Entity Linking Intelligence Service API TESTVERSJON

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet.

Academic Knowledge API TESTVERSJON

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

QnA Maker-API TESTVERSJON

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone.

Custom Decision Service TESTVERSJON

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Prosjekt Praha

Bevegelsesbaserte kontroller

Prosjekt Nanjing

Isokron-bestemmelser

Prosjekt Johannesburg

Rutelogistikk

Prosjekt Cuzco

Hendelse knyttet til Wikipedia-oppføringer

Prosjekt Abu Dhabi

Distansematrise

Prosjekt Wollongong

Plasseringsinnsikter

Er du klar til å superlade appen din?