Språkforståelse (LUIS)

En maskinlæringsbasert tjeneste for å bygge naturlig språkforståelse inn i apper, roboter og IoT-enheter. Opprett raskt virksomhetsklare, egendefinerte modeller som forbedres hele tiden.

Se naturlig språkforståelse i praksis

Smartlysprogram i praksis

LUIS-programsvar

Når du laster opp data for denne demoen, samtykker du i at Microsfot kan lagre den og bruke den til å gjøre Microsoft-tjenester bedre, inkludert denne API-en. For å hjelpe med å beskytte personvernet utfører vi tiltak for å avidentifisere dataene dine og holde dem sikre. Vi kommer ikke til å publisere dataene dine eller la andre mennesker bruke dem.

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Fordeler

La appene dine forstå naturlig språk

Språkforståelse som er laget for å identifisere verdifull informasjon i samtaler, tolker brukernes mål (hensikter) og henter ut verdifull informasjon fra setninger (entiteter) til en nyansert språkmodell med høy kvalitet. Fordi Språkforståelse integreres sømløst med Azure Bot Service, blir det lett å skape en sofistikert robot.

Utvikle raskt en egendefinert språkløsning

Kraftige utviklerverktøy kombineres med tilpassbare, forhåndsbygde apper og enhetsordlister som Kalender, Musikk og Enheter, slik at det går raskere å bygge og distribuere en løsning. Ordlister utvinnes fra den kollektive kunnskapen på nettet og leverer flere milliarder oppføringer som forer modellen din med korrekt identifikasjon av verdifull informasjon fra brukersamtaler.

alltid læring og forbedring

Forsterkningslæring brukes til å stadig forbedre kvaliteten på modellene for behandling av naturlig språk. Når modellen begynner å behandle inndata, starter språkforståelse med aktiv læring hvor modellen konstant blir oppdatert og forbedret.

Virksomhetsklar, tilgjengelig verden over

Tjenesten er klar for å distribueres i kommersielle programmer og skaleres med virksomhetskvalitet og -ytelse. Tjenesten dekker internasjonale krav til forskriftssamsvar og støtter 12 språk, og er dermed svært tilgjengelig.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Utforsk scenarioer med språkforståelse

Informasjons-chatbot

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Oversikt
 2. Flyt

Denne informasjonsroboten kan svare på spørsmål som er definert i et kunnskapssett eller på vanlige spørsmål ved hjelp av Cognitive ServicesQnA Maker, og svare på mer åpne spørsmål ved hjelp av Azure Search.

 1. 1 Ansatte starter programroboten
 2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
 3. 3 Den ansatte kan spørre roboten hva slags spørsmål som støttes
 4. 4 Cognitive Services returnerer Vanlige spørsmål bygd med QnA Maker
 5. 5 Den ansatte definerer et gyldig spørsmål
 6. 6 Roboten sender inn spørsmålet til Azure Search som returnerer informasjon om programdataene
 7. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Se hvordan UPS bruker LUIS til å hjelpe kundene med å spore pakker i sanntid

Commerce Chatbot

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Oversikt
 2. Flyt

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.

 1. 1 Kunden bruker mobilappen din
 2. 2 Ved hjelp av Azure AD B2C, kan brukeren godkjenne
 3. 3 Ved hjelp av den egendefinerte programroboten ber brukeren om informasjon
 4. 4 Cognitive Services bidrar til å behandle forespørselen i naturlig språk
 5. 5 Svaret gjennomgås av kunde som kan spesifisere spørsmålet ved hjelp av naturlig samtale
 6. 6 Når brukeren er fornøyd med resultatene, oppdaterer programroboten kundens reservasjon
 7. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Se hvordan Dixons Carphone samhandler med kundene

IoT-enheter

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding
 1. Oversikt
 2. Flyt

Opprett sømløse samtalegrensesnitt med alle dine internettilgjengelige enheter – fra det tilkoblete fjernsynet eller kjøleskapet, til enheter hos en tilkoblet strømleverandør. LUIS kan integrere opptil 500 hensikter for å oversette kommandoer til smarte handlinger.

 1. 1 Brukeren logger på Skype og får tilgang til IoT-roboten
 2. 2 Med stemmen ber brukeren roboten slå på lysene via IoT-enheten
 3. 3 Forespørselen sendes til en tredjepartstjeneste som har tilgang til nettverket av IoT-enheter
 4. 4 Resultatet av kommandoen returneres til brukeren
 5. 5 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

Se hvordan Rockwell Automation bruker Microsoft IoT Suite

Utforsk API-ene for Cognitive Services

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikts-API

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Følelses-API TESTVERSJON

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Custom Vision Service TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Video Indexer TESTVERSJON

Lås opp videoinnsikter

Språkforståelse (LUIS)

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Tekstanalyse-API

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Stavekontroll-API for Bing

Finn og rett stavefeil i appen din

API for tekstoversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Nettspråkmodell-API TESTVERSJON

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Linguistic Analysis API TESTVERSJON

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

API for taleoversetter

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Talergjenkjennings-API TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Custom Speech Service TESTVERSJON

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Anbefalings-API TESTVERSJON

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

Academic Knowledge API TESTVERSJON

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service TESTVERSJON

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data via naturlig språkinnmating

QnA Maker-API TESTVERSJON

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Entity Linking Intelligence Service API TESTVERSJON

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

Custom Decision Service TESTVERSJON

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Prosjekt Praha

Bevegelsesbaserte kontroller

Prosjekt Cuzco

Hendelse knyttet til Wikipedia-oppføringer

Prosjekt Nanjing

Isokron-bestemmelser

Prosjekt Abu Dhabi

Distansematrise

Prosjekt Johannesburg

Rutelogistikk

Prosjekt Wollongong

Plasseringsinnsikter

Er du klar til å superlade appen din?