Language Understanding

En maskinlæringsbasert tjeneste for å bygge naturlig språkforståelse inn i apper, roboter og IoT-enheter. Opprett raskt virksomhetsklare, egendefinerte modeller som forbedres hele tiden.

Se naturlig språkforståelse i praksis

Smartlysprogram i praksis

LUIS-programsvar

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Fordeler

La appene dine forstå naturlig språk

Språkforståelse som er laget for å identifisere verdifull informasjon i samtaler, tolker brukernes mål (hensikter) og henter ut verdifull informasjon fra setninger (entiteter) til en nyansert språkmodell med høy kvalitet. Fordi språkforståelse integreres sømløst med taletjenesten for umiddelbar tale til hensikt-behandling samt Azure Bot Service, er det lett å skape en sofistikert robot.

Utvikle raskt en egendefinert språkløsning

Kraftige utviklerverktøy kombineres med tilpassbare, forhåndsbygde apper og enhetsordlister som Kalender, Musikk og Enheter, slik at det går raskere å bygge og distribuere en løsning. Ordlister utvinnes fra den kollektive kunnskapen på nettet og leverer flere milliarder oppføringer som forer modellen din med korrekt identifikasjon av verdifull informasjon fra brukersamtaler.

alltid læring og forbedring

Forsterkningslæring brukes til å stadig forbedre kvaliteten på modellene for behandling av naturlig språk. Når modellen begynner å behandle inndata, starter språkforståelse med aktiv læring hvor modellen konstant blir oppdatert og forbedret.

Virksomhetsklar, tilgjengelig verden over

Tjenesten er klar for å distribueres i kommersielle programmer og skaleres med virksomhetskvalitet og -ytelse. Tjenesten dekker internasjonale krav til forskriftssamsvar og støtter 12 språk, og er dermed svært tilgjengelig.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Utforsk scenarioer med språkforståelse

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Oversikt
 2. Flyt

Informasjons-chatbot

Oversikt

Denne informasjonsroboten kan svare på spørsmål som er definert i et kunnskapssett eller på vanlige spørsmål ved hjelp av Cognitive ServicesQnA Maker, og svare på mer åpne spørsmål ved hjelp av Azure Search.

Flyt

 1. 1 Ansatte starter programroboten
 2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
 3. 3 Den ansatte kan spørre roboten hva slags spørsmål som støttes
 4. 4 Cognitive Services returnerer Vanlige spørsmål bygd med QnA Maker
 5. 5 Den ansatte definerer et gyldig spørsmål
 6. 6 Roboten sender inn spørsmålet til Azure Search som returnerer informasjon om programdataene
 7. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Se hvordan UPS bruker LUIS til å hjelpe kundene med å spore pakker i sanntid

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567
 1. Oversikt
 2. Flyt

Chatrobot for handel

Oversikt

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.

Flyt

 1. 1 Kunden bruker mobilappen din
 2. 2 Ved hjelp av Azure AD B2C, kan brukeren godkjenne
 3. 3 Ved hjelp av den egendefinerte programroboten ber brukeren om informasjon
 4. 4 Cognitive Services bidrar til å behandle forespørselen i naturlig språk
 5. 5 Svaret gjennomgås av kunde som kan spesifisere spørsmålet ved hjelp av naturlig samtale
 6. 6 Når brukeren er fornøyd med resultatene, oppdaterer programroboten kundens reservasjon
 7. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Se hvordan Dixons Carphone samhandler med kundene

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding
 1. Oversikt
 2. Flyt

IoT-enheter

Oversikt

Opprett sømløse samtalegrensesnitt med alle dine internettilgjengelige enheter – fra det tilkoblete fjernsynet eller kjøleskapet, til enheter hos en tilkoblet strømleverandør. LUIS kan integrere opptil 500 hensikter for å oversette kommandoer til smarte handlinger.

Flyt

 1. 1 Brukeren logger på Skype og får tilgang til IoT-roboten
 2. 2 Med stemmen ber brukeren roboten slå på lysene via IoT-enheten
 3. 3 Forespørselen sendes til en tredjepartstjeneste som har tilgang til nettverket av IoT-enheter
 4. 4 Resultatet av kommandoen returneres til brukeren
 5. 5 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

Se hvordan Rockwell Automation bruker Microsoft IoT Solution Accelerators

Utforsk API-ene for Cognitive Services

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Ink Recognizer TESTVERSJON

En AI-tjeneste som gjenkjenner innhold i digital blekk, for eksempel håndskrift, figurer og oppsett i dokumenter

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Custom Vision

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Form Recognizer TESTVERSJON

Den AI-drevne dokumentuttrekkingstjenesten som forstår skjemaene dine

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Text

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Engasjerende leser TESTVERSJON

Gi brukere i alle aldre og på alle nivåer muligheten til å lese og forstå tekst

Speech-tjenester

Samlede taletjenester for tale til tekst, tekst til tale og taleoversettelse

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Avviksdetektor TESTVERSJON

Enkelt legg funksjoner for avviksdeteksjon inn i appene dine.

Personalizer TESTVERSJON

En kunstig intelligens-tjeneste som leverer en personlig tilpasset brukeropplevelse

Er du klar til å superlade appen din?