Azure Cache for Redis

Heladministrert, minneintern datalagring som er kompatibel med åpen kildekode, for kjøring av raske, skalerbare programmer

Heladministrert tjeneste

Dra nytte av en heladministrert versjon av den populære, åpne Redis-serveren med en nøkkelferdig bufferløsning. Utnytt fordelene uten at du er nødt til å bli en ekspert på å distribuere og administrere det.

Høy ytelse

Azure Cache for Redis oppnår overlegen gjennomstrømming og ytelse i forbindelse med ventetid ved å lagre data i minnet i stedet for på disk. Den betjener hele tiden lese- og skriveforespørsler på få millisekunder og gir stadig raskere bufring for å skalere datanivåer etter hvert som programbelastningene øker.

Innebygd pålitelighet

Standard- og Premium-nivåene har et overflødig par med virtuelle maskiner (VM-er) konfigurert for datareplikering for å sikre maksimal pålitelighet. Premium-buffere kan også replikere data på tross av Azure-områder som en del av programmets nødgjenopprettingsimplementering.

Fleksibel skalering

Med tre nivåer tilpasses Azure Cache for Redis behovene dine. Start med en hvilken som helst bufferstørrelse, og skaler opp til en større størrelse senere uten tjenestenedetid, eller skaler ned en buffer innenfor samme nivå.

Sikkerhet i foretaksklassen

Azure Cache for Redis støtter bransjestandard-SSL slik at dataene dine er sikre under overføring, og Azure Storage-diskkryptering når dataene er inaktive. Premium-buffere kan plasseres i ditt eget Azure Virtual Network (VNet) slik at du kan begrense trafikkruter til og fra hurtigbufferen ytterligere gjennom VNet-topologien og tilgangsretningslinjer.

Kompatibelt med åpen kildekode

Azure Cache for Redis er støttet tvers igjennom av Redis-serveren med åpen kildekode, og støtter naturlig datastrukturer som strenger, hashkoder, lister, sett og sorterte sett. Hvis programmet ditt bruker Redis, kommer det til å fungere som det er med Azure Cache for Redis.

Kunder som bruker Azure Cache for Redis

Dette kan du kompilere når du bruker Azure Cache for Redis

Databuffer

Azure Cache for Redis utfyller Azure-databasetjenester som Cosmos DB på en perfekt måte. Den tilbyr en kostnadseffektiv løsning for skalering av lese- og skrivegjennomstrømningen til datanivået ditt. Lagre og del databasespørringsresultater, økttilstander, statisk innhold og annet ved bruk av et felles mønster som setter buffer til side.

Mer informasjon

Data cacheAzure Cache for Redis perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Skalerbare nettapper

Lagre, hent og oppdater nettøktdata raskt, for eksempel brukerinformasjonskapsler og utdatasider. Azure Cache for Redis forbedrer programmenes ytelse ved å redusere svartiden og å gjøre den i stand til å håndtere økende belastninger med færre nettdatabehandlingsressurser.

Mer informasjon

Scalable Web AppsQuickly save, retrieve, and update web session data such as user cookies and output pages. Azure Cache for Redis improves the performance of your application by increasing its responsiveness and enabling it to handle increasing loads with less web-compute resources.

Meldingstjeneste

Azure Cache for Redis støtter standard publiserings- og abonnementsfunksjoner. Det er perfekt for å lede meldinger i sanntid og å skalere opp nettkommunikasjonsstrukturer, for eksempel SignalR.

Mer informasjon

MessagingAzure Cache for Redis supports standard publish and subscribe functionalities. It’s ideal for routing real-time messages and scaling up web communication frameworks such as SignalR.

Related products and services

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure Database for PostgreSQL

Administrert PostgreSQL-databasetjeneste for apputviklere

REDIS er et varemerke for Redis Labs Ltd. Enhver bruk av REDIS av Microsoft er kun for referanseformål.

Bygg den neste skalerbare og responsive appen din ved å bruke Azure Cache for Redis