Hopp over navigasjon

Azure Redis Cache

Høy gjennomstrømming og konsekvent datatilgang med lav forsinkelse for kraft til raske og skalerbare Azure-applikasjoner

Redis Cache

Azure Redis Cache er basert på den populære Redis-hurtigbufferen med åpen kildekode. Den gir deg tilgang til en sikker, dedikert Redis-buffer som administreres av Microsoft, og som er tilgjengelig fra ethvert program i Azure.

Azure Redis Cache er tilgjengelig på følgende nivåer:

 • Basic – én enkelt node, flere størrelser, ideelt for utvikling/testing og ikke-kritiske arbeidsbelastninger. Basic-nivået har ingen SLA.
 • Standard – en replisert hurtigbuffer i en primær/sekundær konfigurasjon med to noder, styrt av Microsoft med SLA med høy tilgjengelighet.
 • Premium – Alle funksjonene på Standard-nivået, inkludert en SLA med høy tilgjengelighet, samt bedre ytelse i forhold til hurtigbuffere på Basic- og Standard-nivået, større arbeidsbelastninger, nødgjenoppretting og forbedret sikkerhet, og mer.

  Flere funksjoner på Premium-nivået inkluderer:

  • Redis-bevaring lar deg bevare data som er lagret i Redis-hurtigbufferen. Du kan også ta øyeblikksbilder og sikkerhetskopiere dataene som du kan laste, i tilfelle feil.
  • Redis-klynge fordeler automatisk data på flere Redis-noder, slik at du kan opprette arbeidsbelastninger med mer minne (mer enn 53 GB) og oppnå bedre ytelse.
  • Microsoft Azure Virtual Network-distribusjon gir forbedret sikkerhet og isolering for Azure Redis Cache, i tillegg til delnettverk, policyer for tilgangskontroll og andre funksjoner som ytterligere begrenser tilgangen.

Basic og Standard-hurtigbuffere er tilgjengelig i størrelser opptil 53 GB, og Premium-hurtigbuffere er tilgjengelig i størrelser på opptil 530 GB.

Finn ut mer om Azure Redis Cache og premium-funksjonene.

Høy ytelse

Med Azure Redis Cache reagerer programmene raskere, selv når belastningen fra kundene øker. Det utnytter Redis-motorens lave forsinkelse og høye gjennomstrømming. Med dette separate, distribuerte bufferlaget kan datanivået skaleres uavhengig, noe som gir mer effektiv bruk av databehandlingsressurser i programlaget.

Flotte funksjoner

Redis er et avansert nøkkelverdilager, der nøkler kan inneholde datastrukturer som strenger, hash-koder, lister, sett og sorterte sett. Redis støtter sett med atomiske operasjoner for disse datatypene.

Redis støtter også enkelt konfigurerbar overordnet-underordnet-replikering, med svært rask, ikke-blokkerende første synkronisering og automatisk tilkobling på nytt ved nettverksbrudd.

Andre funksjoner omfatter transaksjoner, publisering/abonnering, Lua-skript, nøkler med begrenset levetid og konfigurasjonsinnstillinger som får Redis til å virke som en buffer.

Du kan bruke Redis fra de fleste av dagens programmeringsspråk.

Azure Redis Cache bruker Redis-godkjenning og støtter også SSL-tilkoblinger til Redis.

Enkel å bruke og administrere

Azure Redis Cache er enkel å bruke – klargjør en hurtigbuffer ved hjelp av Microsoft Azure-portalen og kall til endepunktet ved å bruke en klient som støtter Redis. Hvis du har brukt Redis tidligere, vet du allerede hvordan du bruker Azure Redis Cache.

Azure Redis Cache er enkel å administrere – overvåk helsen og ytelsen til hurtigbufferen via Microsoft Azure-portalen. Du kan også få Microsoft til å administrere replikering av hurtigbufferen for deg, noe som hjelper deg med å øke tilgjengeligheten for dataene i hurtigbufferen ved hurtigbufferfeil.

Opprett og administrer en Redis-hurtigbuffer

Opprett en Redis-hurtigbuffer ved å bruke Microsoft Azure-portalen

 1. Klikk på Ny > Databaser > Redis Cache i Microsoft Azure-portalen .
 2. Skriv inn navnet på bufferen du vil opprette, velg hvor i verden du vil kjøre den, og klikk deretter Opprett. Den er klar til å brukes på noen øyeblikk.

Opprett en Redis-hurtigbuffer ved å bruke kommandolinjen

Opprett en Redis-hurtigbuffer fra vårt PowerShell-grensesnitt ved å bruke følgende kommando:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Administrer en Redis-hurtigbuffer

Etter at du har opprettet en Redis-hurtigbuffer, kan du bruke portalen eller kommandolinjen til å konfigurere innstillinger og overvåke bruken.

Related products and services

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Lag din neste skalerbare og responsive app ved å bruke Azure Redis Cache