Azure Dedicated HSM

Din maskinvaresikkerhetsmodul (HSM) i skyen

  • Oppretthold full administrativ og kryptografisk kontroll av HSM-ene dine
  • Validert for FIPS 140-2 nivå 3 og eIDAS Common Criteria EAL4+
  • Overfør HSM-programmer til Azure med minimale endringer og forbedret ventetid

Administrer HSMs-ene som du bruker i Azure

Med Azure Dedicated HSM kan du bestemme hvem i organisasjonen som får tilgang til HSM-ene og omfanget og tildelingen av roller. Du har full administrativ og kryptografisk kontroll over HSM-ene. Microsoft har ingen tilgang til eller innsyn i nøklene som er lagret i dem.

Få bedre sikkerhet og forskriftssamsvar med kontroller og sertifiseringer

Hver HSM-enhet kommer validert mot FIPS 140-2 nivå 3 og eIDAS Common Criteria EAL4+, noe som påser motstandsdyktighet mot manipulering. Dette gjør at du kan oppfylle et bredt utvalg av sikkerhets- og samsvarskrav.

Overfør enkelt programmer til Azure

Den skybaserte HSM-en SafeNet Luna Network HSM 7 Model A790 som er utviklet i partnerskap med Gemalto er kompatibel med mange programmer og den vil forenkle overføringen av eldre eller tilpassede programmer til Azure. Da bare små endringer er nødvendige at de lokale programmene skal fungerer på Azure, sparer du tid. Hybridegenskaper gjør det mulig å kjøre eldre eller tilpassede programmer på din lokale Gemalto HSM eller på Azure. Behold en kopi av nøklene på Gemalto HSM for ekstra sikkerhet.

Why Trust Azure Dedicated HSM?

  • Microsoft investerer mer enn 1 milliard USD årlig i forskning og utvikling omkring cybersikkerhet.

  • Vi har over 3500 sikkerhetseksperter som bare jobber med din datasikkerhet og ditt personvern.

  • Azure har flere samsvarssertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Azure Dedicated HSM pricing

Azure Dedicated HSM allows you to do key management on a hardware security module that you control in the cloud.

Alt du trenger for å komme igang

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.
Learn how to use Azure Dedicated HSM with 5-minute quickstart tutorials and documentation.
Enhance Azure Dedicated HSM with additional features and products, like security and backup services.

Finn ut mer om Azure Dedicated HSM

Les dokumentasjonen