Priser på Scheduler

Kjør jobber i enkle eller komplekse gjentakelsesmønstre

Med Azure Scheduler kan du kjøre jobber – for eksempel kalle opp HTTP/S-endepunkter eller legge ut meldinger i Azure Storage-køer – etter en hvilken som helst tidsplan. Dette gjør tjenesten ideell for gjentakende handlinger, blant annet opprydding av logger, igangsetting av sikkerhetskopiering og andre vedlikeholdsoppgaver. Integrer jobber i kjørende apper umiddelbart, etter en regelmessig tidsplan eller når som helst i fremtiden – og kall opp tjenester både i og utenfor Azure.

Prisdetaljer

Standard P10 Premium P20 Premium
Pris per måned1 $- per enhet $- per enhet $- per enhet
Jobbkjøringer Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Maksimal kjøringsfrekvens Hvert minutt Hvert minutt Hvert minutt
Jobbsamlinger 10 per enhet 10 000 per enhet 5 000 per enhet
Jobber per samling 50 50 1 000
Skalering 10 1 Premium-enhet.
Kontakt oss for mer.
1 Premium-enhet.
Kontakt oss for mer.
Utgående godkjenning Inkludert Inkludert Inkludert

1Faktureringen fordeles per time. Prisen ovenfor er basert på 730 timer per måned. Én standardenhet faktureres for hver 10. jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time. På samme måte faktureres én premiumenhet for hver 10 000. jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time. Jobber aggregeres på tvers av geografiske områder.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Teknisk støtte for alle generelt tilgjengelige Azure-tjenester, inkludert Azure Scheduler, er tilgjengelig via kundestøtte for Azure. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
  • Serviceavtale (SLA): For standard versjon av Scheduler kan vi i minst 99,9 prosent av tiden garantere at alle planlagte jobber starter innen 30 minutter etter planlagt utførelsestidspunkt. Tilgjengelighet beregnes over en månedlig faktureringssyklus. Gå til Azure-siden for serviceavtaler hvis du vil ha mer informasjon.

Vanlige spørsmål

  • Scheduler faktureres per time fordelingsmessig når det finnes én eller flere aktive jobbsamlinger. Én Standard-enhet faktureres for hver 10. Standard-jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time. På samme måte faktureres én Premium-enhet for hver 10 000. Premium-jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time.

  • Kvoter for Scheduler gjelder på abonnementsnivå. Vær i tillegg oppmerksom på at alle jobber i en gitt jobbsamling er knyttet til området for den aktuelle jobbsamlingen.

  • Utførelsesloggen inneholder en rullerende 60-dagerslogg over jobbutførelser.

  • Scheduler støtter høyt tilgjengelighetsarbeid ved å koble på tvers av to områder innenfor samme geografi – USA, det sørlige Midtvesten er koblet sammen med USA, det nordlige Midtvesten, Nord-Europa er koblet sammen med Vest-Europa, og Asia/Stillehavskysten, øst er koblet sammen med Asia/Stillehavskysten, sørøst. Jobber som sendes til et gitt geografisk område kan kjøres i ett av de sammenkoblede områdene.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Scheduler

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator