Scheduler priser

Kjør jobber i enkle eller komplekse gjentakelsesmønstre

Med Azure Scheduler kan du kjøre jobber – for eksempel kalle opp HTTP/S-endepunkter eller legge ut meldinger i Azure Storage-køer – etter en hvilken som helst tidsplan. Dette gjør tjenesten ideell for gjentakende handlinger, blant annet opprydding av logger, igangsetting av sikkerhetskopiering og andre vedlikeholdsoppgaver. Integrer jobber i kjørende apper umiddelbart, etter en regelmessig tidsplan eller når som helst i fremtiden – og kall opp tjenester både i og utenfor Azure.

Prisdetaljer

Standard P10 Premium P20 Premium
Pris per måned1 $- per enhet $- per enhet $- per enhet
Jobbkjøringer2 Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Maksimal kjøringsfrekvens Hvert minutt Hvert minutt Hvert minutt
Jobbsamlinger 10 per enhet 10 000 per enhet 5 000 per enhet
Jobber per samling 50 50 1 000
Skalering 10 1 Premium-enhet.
Kontakt oss for mer.
1 Premium-enhet.
Kontakt oss for mer.
Utgående godkjenning Inkludert Inkludert Inkludert

1Faktureringen fordeles per time. Prisen ovenfor er basert på 732 timer per måned. Én Standard-enhet faktureres for hver 10. jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time. På samme måte faktureres én Premium-enhet for hver 10 000. jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time. Jobber aggregeres på tvers av geografiske områder.

2 Alle nivåer er begrenset av maksimal kjøringsfrekvens og totalt tillatt antall jobber. Jobbkjøringer begrenses til 21,6 millioner kjøringer per Standard-enhet og 21,6 milliarder kjøringer per Premium-enhet, beregnet per 30 dager. «Ubegrenset»-benevnelsen ovenfor viser til ubegrensede kjøringer per enhet for de respektive totaljobbene levert ved tilsvarende maksimal kjøringsfrekvens.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Teknisk støtte for alle generelt tilgjengelige Azure-tjenester, inkludert Azure Scheduler, er tilgjengelig via kundestøtte for Azure. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
  • Serviceavtale: For Scheduler Standard kan vi i minst 99,9 % av tilfellene garantere at alle planlagte jobber starter innen 30 minutter etter de planlagte utførelsestidspunktene. Tilgjengelighet beregnes over en månedlig faktureringssyklus. Gå til Azure-siden for serviceavtaler hvis du vil ha mer informasjon.

Vanlige spørsmål

  • Scheduler faktureres per time fordelingsmessig når det finnes én eller flere aktive jobbsamlinger. Én Standard-enhet faktureres for hver 10. Standard-jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time. På samme måte faktureres én Premium-enhet for hver 10 000. Premium-jobbsamling (eller del) som opprettes, fordelt per time.

  • Kvoter for Scheduler gjelder på abonnementsnivå. Vær i tillegg oppmerksom på at alle jobber i en gitt jobbsamling er knyttet til området for den aktuelle jobbsamlingen.

  • Utførelsesloggen inneholder en rullerende 60-dagerslogg over jobbutførelser.

  • Ja, oppgraderinger for eksisterende jobbsamlinger støttes ved å oppdatere nivåattributtet.

  • Scheduler støtter høy tilgjengelighet via sammenkobling over to områder i samme geografiske område. USA, det sørlige Midtvesten er koblet sammen med USA, det nordlige Midtvesten, Nord-Europa er koblet sammen med Vest-Europa, og Asia/Stillehavskysten, øst er koblet sammen med Asia/Stillehavskysten, sørøst. Jobber som sendes til et gitt geografisk område (se Geografisk tilgjengelighet nedenfor), kan kjøres i et av de sammenkoblede områdene.

  • Ja. Begge tjenestene tilbyr en planleggingsfunksjonalitet, men de er uavhengige av hverandre. Planlagte jobber i Mobile Services er en funksjon i en slik tjeneste. Scheduler er en frittstående planleggingstjeneste med bredere bruksområder.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Scheduler

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto