Hopp over navigasjon

Cognitive Services pricing—Bing Search API

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

From thumb typing to commonly confused words, spelling errors are common when dealing with user input. Add advanced cloud-based spelling algorithms to your app with the Bing Speller API, and give your users the peace of mind that your app will understand the input they provide.

Bing Spell Check API v7 is available as a standalone service and also through the Bing Search plans.

Prisdetaljer

Instance Transactions Per Second (TPS) Funksjoner Pris
Gratis 5 TPS Bing Spell Check 1 000 transactions free per month
Standard TPS Bing Spell Check $5 per 1 000 transactions
Bing Spell Check API is also available as a part of Bing Search Plans that provide greater value and flexibility. See pricing details for relevant Bing Search Plans below -
Bing Search v7 S1 250 TPS Bing Web Search
Bing Image Search
Bing News Search
Bing Video Search
Bing Entity Search
Bing Autosuggest*
Bing Spell Check*
$7 per 1 000 transactions
$7 per 25 000 transactions*
Optional Bing Statistics Add-in $1 per 1 000 transactions
Bing Search V7 S2 100 TPS Bing Web Search
Bing Autosuggest*
Bing Spell Check*
$3 per 1 000 transactions
$3 per 25 000 transactions*
Optional Bing Statistics Add-in $1 per 1 000 transactions

Bing Search v7 S1 offering

Web Search responses will incorporate and rank query appropriate web results, image, news, video, entity and related search answers. Spell checking will be included in the query response.

This bundle also includes additional answers such as time zone, unit conversion, translation, and calculator when appropriate.

This tier also offers higher transactions per second (TPS) limits, and the ability to call Auto Suggest * and Spell Check * APIs.

Bing Search v7 S2 offering

Web Search responses will automatically incorporate and rank query appropriate web results, and include spell checking in the query response.

This tier also offers the ability to call Auto Suggest * and Spell Check * APIs.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratis prøveversjon. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

Bing Search API

 • Below table provides a list of available end-points for each API. The response for the same end-point of Bing Web Search API may vary depending on the Tier purchased. Refer to the next question for details.

  Included APIs Endpoints Available in Tiers
  Bing Web Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bing Image Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bing News Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bing Video Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Bing Visual Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • No, the Bing Web Search API is curtailed to meet specific offering of each Tier. For example, Tier S3 is meant for customers wanting to utilize only web search results and images in their applications. The customers also have an option of calling just a specific end point within a tier and their transactions will count against the overall bundle transactions (for example in Tier S3 a customer can just call Image API end point and make 400 transactions and can call Web Search API end point for 600 transactions and the total will be counted as 1 000 transactions).

 • No, both the APIs could potentially return different results even if you are only looking for images. For example, for a certain type of query, Bing Web Search API may return a combination of web results, videos, news but may not return images. However, for the same query, Bing Image Search API may return images.

 • Tiers are priced based on the number of transactions. As an example, for Tier S3, price per 1 000 transactions is $4. At the end of billing period if 12 000 transactions are logged for the Bing Web Search API and 1 000 transactions are logged for the Bing Image Search API, then you will have billed for $52 calculated as $4*(13 000/1000).

 • Bing Spell Check and Bing Autosuggest APIs are billed at 25 000 transactions increment in Tier S1. Whereas, other APIs are billed at 1 000 transactions increment in Tier S1.

  For example, if you are subscribed to Tier S1 and at the end of the billing period 15 000 transactions are logged for the Bing Web Search API, 3 000 transactions logged for Bing Video Search API, and 25 000 for Bing Autosuggest API. In this case, the approximate bill would be $133 calculated by $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Note: For billing, only the end-point is considered and not the requested response. For example, calling the Bing Web Search API only for image response will be counted towards the Bing Web Search API and not towards the Bing Image Search API.

 • Bing Statistics is an add-in that you can purchase from Azure Portal along with one of the S1 to S9 Tiers of Bing APIs. This add-in is charged at $1 per 1 unit of subscribed Tier. For example, if you subscribe to S1 Tier with the Bing Statistics Add-in and make 2 000 calls to the Bing Web Search API and 25 000 calls to Bing Spell Check, you will be charged $24 for 3 units - 2 for Bing Web Search API and 1 for Bing Spell Check - including $1 extra on top of $7 price of the Bing S1 bundle.

 • Bing Statistics Add-in is only available with the Bing APIs' Tiers S1 to S9. It is not available for the standalone API offerings. However, Bing Statistics does provide metrics for all the endpoints included in various Tiers. It is also not available for any other APIs on Cognitive Services apart from the Bing APIs (through S1 to S9 Tiers).

Generelt

 • API-er for Bing-søkeforslag faktureres basert på antallet transaksjoner (også kalt API-oppkall). Dette er forbruksbetalte abonnementer som ikke blir belastet ekstrakostnader for omfattende spørringer og mer enn 10 resultater (opptil 50 resultater i de fleste tilfeller).

 • Hvis du overskrider det angitte antallet transaksjoner per sekund (TPS), blir bruken begrenset til den angitte grensen. Hvis programmet ditt behøver en høyere TPS enn den som er angitt på denne siden, kan du ta kontakt med Azure-kundestøtte.

 • For faktureringsformål, er en transaksjon en vellykket Bing API-oppkallsforespørsel (men det finnes begrensninger for DoS-angrep). For loggings- og rapporteringsformål som Bing Statistics-tilleggsprogrammet, er det alle Bing API-oppkall, enten de er vellykkede eller ikke.

 • Du kan endre tjenestenivået når som helst. Påse at du bruker de riktige nøklene i API-oppkallene. Hvis du har en foretaksavtale med Microsoft, kan du ta kontakt med kontoansvarlig for avtalen.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis