Priser for Cognitive Services – API for Bing-søkeforslag

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

Det er vanlig med skrivefeil i inndata fra brukerne, enten det skyldes tommelskriving eller vanlige stavefeil. Legg til avanserte, skybaserte stavealgoritmer i appen din med stavekontroll-API-en for Bing, så forstår appen din hva brukerne skriver inn.

Bing Spell Check API v7 er tilgjengelig som en frittstående tjeneste og også gjennom Bing-søkeabonnementer.

Prisdetaljer

Forekomst Transaksjoner per sekund (TPS) Funksjoner Pris
Gratis 5 TPS Bing Spell Check 1 000 gratis transaksjoner per måned
Standard 100 TPS Bing Spell Check $5 per 10 000 transaksjoner
API for Bing-stavekontroll er også tilgjengelig som en del av Bing-søkabonnementene som gir mer verdi og fleksibilitet. Se prisdetaljer for gjeldende Bing-søkeabonnementer under –
Bing Search v7 S1 250 TPS Bing Web Search
Bing Image Search
Bing News Search
Bing Video Search
Bing Entity Search API
Bing Autosuggest*
Bing Spell Check*
$7 per 1 000 transaksjoner
$7 per 25 000 transaksjoner*
Valgfritt Bing Statistics-tilleggsprogram $1 per 1 000 transaksjoner
Bing Search V7 S2 100 TPS Bing Web Search
Bing Autosuggest*
Bing Spell Check*
$3 per 1 000 transaksjoner
$3 per 10 000 transaksjoner*
Valgfritt Bing Statistics-tilleggsprogram $1 per 1 000 transaksjoner

Bing Search v7 S1-tilbud

Web Search-responsen vil omfatte og rangere spørringsrelevante webresultater, bilder, nyheter, videoer, enheter og relaterte søkesvar. Stavekontroll vil være inkludert i spørringsresponsen.

Denne samlingen inkluderer også flere svar som for eksempel tidssone, enhetskonvertering, oversettelse og kalkulator når det er aktuelt.

Dette nivået tilbyr også høyere grenser for antall transaksjoner per sekund (TPS) og mulighet til å kalle API-er for søkeforslag * og stavekontroll *.

Bing Search v7 S2-tilbud

Web Search-responsen vil automatisk omfatte og rangere relevante webresultater fra spørringen og inkludere stavekontroll i spørringsresponsen.

Dette nivået tilbyr også mulighet til å kalle API-er for søkeforslag * og stavekontroll *.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratis prøveversjon. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

 • Tabellen under viser en liste over tilgjengelige endepunkter for hver API. Responsen for det samme endepunktet til Bing Web Search API kan variere avhengig av hvilket nivå som er kjøpt. Se det neste spørsmålet for mer informasjon.

  Inkluderte API-er Endepunkt Tilgjengelig i nivåer
  Bing Web Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bing Image Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bing News Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bing Video Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Bing Visual Search https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nei, Bing Web Search API begrenses til å kun dekke bestemte tilbud i hvert nivå. Nivå S3 er for eksempel ment for kunder som bare ønsker å utnytte resultater og bilder av nettsøk i sine programmer. Kundene har også mulighet til å kalle bare et bestemt endepunkt innenfor et nivå, og deres transaksjoner vil telle mot alle transaksjonene i samlingen (en kunde i nivå S3 kan for eksempel kalle bilde-API-endepunktet og utføre 400 transaksjoner og kalle Web Search-API-endepunktet for 600 transaksjoner, så regnes det som 1 000 transaksjoner totalt).

 • Nei, begge API-ene kan potensielt returnere forskjellige resultater selv om du bare ser etter bilder. For en viss type spørringer kan Bing Web Search API for eksempel returnere en kombinasjon av nettsider, videoer og nyheter, men ingen bilder. Bing Image Search API kan imidlertid returnere bilder for den samme spørringen.

 • Nivåer prises ut fra antall transaksjoner. For nivå S3 er for eksempel prisen per 1 000 transaksjoner lik $4. På slutten av en faktureringsperiode der 12 000 transaksjoner har blitt logget for Bing Web Search API og 1 000 transaksjoner for Bing Image Search API, blir du fakturert for $52 beregnet som $4*(13 000/1000).

 • API for Bing Spell Check og Bing-søkeforslag faktureres per intervall med 25 000 transaksjoner i nivå S1. Mens andre API-er faktureres for 1 000 transaksjonsintervaller i nivå S1.

  Tenk deg at du abonnerer på nivå S1, og på slutten av faktureringsperioden logges 15 000 transaksjoner for Bing Web Search API, 3 000 transaksjoner for Bing Video Search API og 25 000 for API for Bing-søkeforslag. I dette tilfellet vil den tilnærmede fakturaen være $133 beregnet som $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Merk: For fakturering er det bare endepunktene som vurderes, ikke den forespurte responsen. Hvis du for eksempel bare kaller Bing Web Search-API-en for å finne bilder, vil responsen telles mot Bing Web Search API, ikke mot Bing Image Search API.

 • Bing Statistics er et tilleggsprogram du kan du kjøpe fra Azure Portal i sammen med ett av nivåene S1 til S9 av Bing API-er. Dette tilleggsprogrammet bli belastet med $1 for hver enhet av abonnert nivå. Hvis du for eksempel abonnerer på nivået S1 med tilleggsprogrammet Bing Statistics og foretar 2 000 oppkall til Bing Web Search API og 25 000 oppkall til Bing Spell Check, blir du belastet $24 for 3 enheter – 2 for Bing Web Search API og 1 for Bing Spell Check – inkludert $1 ekstra i tillegg til $7-prisen på Bing S1-pakken.

 • Tilleggsprogrammet Bing Statistics er bare tilgjengelig med Bing API-ene på nivå S1 til S9. Det er ikke tilgjengelig for frittstående API-tilbud. Bing Statistics tilbyr allikevel måledata for alle endepunktene inkludert i forskjellige nivåer. Det er heller ikke tilgjengelig for andre API-er på Cognitive Services bortsett fra Bing API-er (fra nivåene S1 til S9).

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis