Batch priser

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Azure Batch leverer jobbplanlegging og klyngehåndtering ved at programmer eller algoritmer kan kjøre parallelt i skala.

Du belastes ikke for selve Batch, bare for den underliggende databehandlingen og andre ressurser som brukes til å kjøre de satsvise jobbene. Til databehandling kan Batch bruke Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner. Standardsatsene for databehandling gjelder og vises under I tillegg gir Batch mulighet til å utnytte virtuelle maskiner med lav prioritet

Low-priority VMs in Batch

Virtuelle maskiner med lav prioritet er tilgjengelig til en mye lavere pris enn normale virtuelle maskiner. Med disse kan du få store kostnadsreduksjoner ved kjøring av enkelte arbeidsbelastninger eller utføre mer arbeid i en større skala til samme pris. Virtuelle maskiner med lav prioritet har imidlertid andre egenskaper, og passer bare for visse typer programmer og arbeidsbelastninger. Fordi virtuelle maskiner med lav prioritet tildeles fra overskuddskapasitet, vil tilgangen på disse variere. Noen ganger er ingen virtuelle maskiner tilgjengelig for tildeling, og noen ganger kan tildelte virtuelle maskiner tilegnes (overtas) av tildelinger med høyere prioritet. Derfor vil ikke serviceavtalen (SLA) for tilgjengelighet for normale virtuelle maskiner, gjelde for virtuelle maskiner med lav prioritet.

Hvis programmer kan tåle avbrudd, kan bruk av virtuelle maskiner med lav prioritet gi mye lavere databehandlingskostnader. Noen egnede arbeidsbelastninger er satsvis behandling og HPC-jobber der jobben er delt opp i mange asynkrone oppgaver. Hvis virtuelle maskiner tilegnes, kan oppgaver bli avbrutt og måtte starte på nytt. Tiden det tar før jobben fullføres, kan også øke hvis kapasiteten svekkes. Virtuelle maskiner med lav prioritet er i utgangspunktet bare tilgjengelige via Azure Batch som leverer jobbplanlegging og ressurshåndtering for arbeidsbelastninger som behandles satsvis. Azure Batch-utvalg kan både ha normale virtuelle maskiner og virtuelle maskiner med lav prioritet. Hvis virtuelle maskiner med lav prioritet tilegnes, vil alle avbrutte oppgaver plasseres i kø på nytt, og utvalget vil automatisk prøve å erstatte den tapte kapasiteten.

Virtual machines are billed per-second rounded down to the last minute.

Low-priority Batch VMs are generally available, but preview pricing is in place until December 2017.


Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

A0-4 Basic

A Basic er et rimelig alternativ for utviklingsarbeidsbelastninger, testservere, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the Av2 series.

D2-64 v3 nyeste generasjon

D2-64 v3 instances are the latest generation of general purpose instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor, and can achieve 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

D2s-64s v3 latest generation

Dsv3-series sizes are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0 and use premium storage. The Dsv3-series sizes offer a combination of vCPU, memory, and temporary storage for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant Dsv3 virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. See pricing for disks.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-

D1-5 v2

D1-5 v2 instances are based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2 instances offer a powerful combination of CPU, memory, and local disk for most production applications.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant Dsv2 virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv2 sizes are the same as Dv2-series. See pricing for disks.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $-

D1–4 – v1

D1–4-forekomster tilbyr en effektiv kombinasjon av CPU, minne og lokal disk for de fleste produksjonsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-

A0–7 – Standard

A Standard støtter programmer som krever belastningsfordeling og automatisk skalering. Disse virtuelle maskinene er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Optimalisert databehandling

Høyt «prosessor til minne»-forhold. God løsning for nettservere med middels trafikk, nettverksapparater, satsvise prosesser og programservere.

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per prosessorkjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Hvis du trenger vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Optimalt minne

Høyt «minne til kjerne»-forhold. Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

E2-64 v3 nyeste generasjon

E2–64 v3-instanser er nyeste generasjon med minneoptimaliserte instanser. E2–64 v3-instanser er basert på Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på 2,3 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz. E2–64 v3-instanser er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Se priser for disker.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $-

D11–15 v2

D11-15 v2 instances are based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11-15 v2 are ideal for memory-intensive enterprise applications. D15 v2 instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-

DS11-S15 v2

For persistent storage, use the variant Dsv2 virtual machines and purchase Premium Storage separately. The pricing and billing meters for Dsv2 sizes are the same as Dv2-series.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $- $- $-

D11–14 – v1

D11–14-forekomster er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Hvis du har behov for å kjøre SAP HANA-produksjonsmiljøer som krever noder på mer enn 0,5 TB, tilbyr SAP HANA på Azure (store instanser) spesialbygd, SAP-sertifisert maskinvare for distribusjon av større produksjonsmiljøer med SAP-arbeidsbelastninger (OLTP og OLAP). Se mer informasjon om SAP HANA på Azure.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the G series.

GPU

Spesialiserte virtuelle maskiner tilsiktet tung grafisk gjengivelse og videoredigering tilgjengelig med en eller flere GPU-er.

NC-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
GPU
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NV-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
GPU
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

Høytytende databehandling

De virtuelle maskinene våre med de raskeste og mest effektive CPU-ene og valgfritt nettverksgrensesnitt (RDMA) med rask gjennomstrømming.

H-serien

H-serien er en ny serie som er spesielt utformet for håndtering av arbeidsbelastninger med høy ytelse, for eksempel modellering av økonomisk risiko, seismisk simulering og reservoarsimulering, molekylmodellering og genforskning. Denne serien er basert på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR4-minne. Turbo er alltid på for instanser i H-serien. To av konfigurasjonene i H-serien (H16r og H16mr) har i tillegg et annet nettverksgrensesnitt (RDMA) med lav forsinkelse og høy gjennomstrømming som er optimalisert og konfigurert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger som MPI-programmer.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-

A8–11

A8–11-forekomster har Intel® Xeon® E5-prosessorer, noe som er ideelt for klynger med høy ytelse, modellering og simulering, videokoding og andre beregnings- eller nettverksintensive scenarioer. I tillegg finnes det andre konfigurasjoner for virtuelle maskiner (A8, A9) optimalisert for nettverksgrensesnitt (RDMA) med kort ventetid og høy gjennomstrømming som er tilpasset Message Passing Interface-programmer (MPI-programmer) og andre nettverksintensive scenarioer.

Add to
estimate
Forekomst vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Lisensiering av grafikk- og gjengivelseprogram

Azure Batch-utvalg kan konfigureres valgfritt med installerte grafikk- og gjengivelsesprogrammer, hvor lisensieringen av programmene behandles av Batch og programkostnadene faktureres av Batch i sammen med kostnadene for virtuelle maskiner. I likhet med kostnadene for virtuelle maskiner, faktureres programmene per minutt for levetiden til hver virtuelle maskin. Se Azure Batch-dokumentasjonen for mer informasjon om gjengivelse med Azure Batch.

Merk at programkostnadene ikke rabatteres for virtuelle maskiner med lav prioritet, bare kostnadene for virtuelle maskiner blir rabattert.

Prisene er effektive fra 1. desember 2017.

Søknad Pris
Autodesk Maya $0.625/VM/time
Autodesk 3ds Max $0.625/VM/time
Autodesk Arnold $0.025/kjerne/time

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Free billing and subscription management support.
  • Flexible support plans starting at $29/month. Find a plan.
  • SLA—We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

FAQ

  • Azure Batch has two modes: User subscription and Batch Service. RIs are available only with the User subscription mode. RIs will apply to the VMs deployed by the batch service.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Batch

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto