Batch priser

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Azure Batch leverer jobbplanlegging og klyngehåndtering ved at programmer eller algoritmer kan kjøre parallelt i skala.

Du belastes ikke for selve Batch, bare for den underliggende databehandlingen og andre ressurser som brukes til å kjøre de satsvise jobbene, inkludert gjeldende programvarelisenskostnader. Til databehandling kan Batch bruke Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner. Standardpriser for databehandling gjelder og er oppført nedenfor. Programvarelisensieringskostnader for satsvis grafikk og gjengivelse er tilgjengelig nedenfor. I tillegg gir Batch mulighet til å bruke virtuelle maskiner med lav prioritet. Reserved Virtual Machine Instances er tilgjengelige når du bruker Azure Batch Service i brukerabonnement programutvalgmodus.

Virtuelle maskiner med lav prioritet i Batch

Virtuelle maskiner med lav prioritet er tilgjengelig til en mye lavere pris enn normale virtuelle maskiner. Med disse kan du få store kostnadsreduksjoner ved kjøring av enkelte arbeidsbelastninger eller utføre mer arbeid i en større skala til samme pris. Virtuelle maskiner med lav prioritet har imidlertid andre egenskaper, og passer bare for visse typer programmer og arbeidsbelastninger. Fordi virtuelle maskiner med lav prioritet tildeles fra overskuddskapasitet, vil tilgangen på disse variere. Noen ganger er ingen virtuelle maskiner tilgjengelig for tildeling, og noen ganger kan tildelte virtuelle maskiner tilegnes (overtas) av tildelinger med høyere prioritet. Derfor vil ikke serviceavtalen (SLA) for tilgjengelighet for normale virtuelle maskiner, gjelde for virtuelle maskiner med lav prioritet.

Hvis programmer kan tåle avbrudd, kan bruk av virtuelle maskiner med lav prioritet gi mye lavere databehandlingskostnader. Noen egnede arbeidsbelastninger er satsvis behandling og HPC-jobber der jobben er delt opp i mange asynkrone oppgaver. Hvis virtuelle maskiner tilegnes, kan oppgaver bli avbrutt og måtte starte på nytt. Tiden det tar før jobben fullføres, kan også øke hvis kapasiteten svekkes. Virtuelle maskiner med lav prioritet er i utgangspunktet bare tilgjengelige via Azure Batch som leverer jobbplanlegging og ressurshåndtering for arbeidsbelastninger som behandles satsvis. Azure Batch-utvalg kan inneholde virtuelle maskiner med både normal og lav prioritet. Hvis virtuelle maskiner med lav prioritet tilegnes, vil alle avbrutte oppgaver plasseres i kø på nytt, og utvalget vil automatisk prøve å erstatte den tapte kapasiteten.

Virtuelle maskiner faktureres per sekund nedrundet til siste minutt.


Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
Reserved VM Instances er ikke tilgjengelig for Av2-seriene.

D2-64 v3 nyeste generasjon

D2-64 v3-instanser er nyeste hypertråede generasjon av instanser til generelle formål. D2-64 v3-instanser er basert på 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz. D2–64 v3-forekomster tilbyr en kombinasjon av CPU, minne og lokaldisk som passer for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

D2s-64s v3 nyeste generasjon

Dsv3-serien støtter premium-lagring og er den siste hypertråede generasjon av instanser til generelle formål basert på den 2,3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell)-prosessoren som kan oppnå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dsv3-serien tilbyr en kombinasjon av vCPU, minne og midlertidig lagring for de fleste arbeidsbelastningene i produksjon.

Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Dsv3-størrelsene er de samme som for Dv3-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-

D1-5 v2

D1–5 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D1–5 v2-instanser tilbyr en effektiv kombinasjon mellom prosessor, minne og lokaldisk for de fleste produksjonsprogrammer.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv2. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $-

D1–4 – v1

D1–4-forekomster tilbyr en effektiv kombinasjon av CPU, minne og lokal disk for de fleste produksjonsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-

A0–7 – Standard

A Standard støtter programmer som krever belastningsfordeling og automatisk skalering. Disse virtuelle maskinene er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
Reserved VM Instances er ikke tilgjengelig for A-seriene.

Optimalisert databehandling

Høyt «prosessor til minne»-forhold. God løsning for nettservere med middels trafikk, nettverksapparater, satsvise prosesser og programservere.

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per prosessorkjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Hvis du trenger vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Optimalt minne

Høyt «minne til kjerne»-forhold. Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

E2-64 v3 nyeste generasjon

E2–64 v3-instanser er nyeste hypertråede generasjon med minneoptimaliserte instanser. E2–64 v3-instanser er basert på Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på 2,3 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz. E2–64 v3-instanser er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

D11–15 v2

D11–15 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D11–15 v2 er ideelt for minneintensive forretningsprogrammer. D15 v2-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-

DS11-S15 v2

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Dsv2-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $- $- $-

D11–14 – v1

D11–14-forekomster er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Hvis du har behov for å kjøre SAP HANA-produksjonsmiljøer som krever noder på mer enn 0,5 TB, tilbyr SAP HANA på Azure (store instanser) spesialbygd, SAP-sertifisert maskinvare for distribusjon av større produksjonsmiljøer med SAP-arbeidsbelastninger (OLTP og OLAP). Se mer informasjon om SAP HANA på Azure.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
Reserved VM Instances er ikke tilgjengelig for G-seriene.

M-serien

Virtuelle maskiner i M-serien er hypertrådet og har Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5 GHz (Haswell)-prosessor. M-serien har opptil 128 kjerner og 3,8 TiB minne med uovertruffen databeregningsytelse for å støtte store arbeidsbelastninger i minnet.

Alle virtuell maskin-størrelsene i M-serien vil kunne bruke vedvarende disker av Standard eller Premium type. Prisene og ratemålerne for Ms-størrelsene er de samme som for M-serien.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
M64ms 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
M128ms 128 3 800,00 GiB 4 000 GiB $- $- $- $-
M64s 64 1 000,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
M128s 128 2 000,00 GiB 4 000 GiB $- $- $- $-

GPU

Spesialiserte virtuelle maskiner tilsiktet tung grafisk gjengivelse og videoredigering tilgjengelig med en eller flere GPU-er.

NC-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
GPU
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NV-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
GPU
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

Høytytende databehandling

De virtuelle maskinene våre med de raskeste og mest effektive CPU-ene og valgfritt nettverksgrensesnitt (RDMA) med rask gjennomstrømming.

H-serien

H-serien er en ny serie som er spesielt utformet for håndtering av arbeidsbelastninger med høy ytelse, for eksempel modellering av økonomisk risiko, seismisk simulering og reservoarsimulering, molekylmodellering og genforskning. Denne serien er basert på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR4-minne. Turbo er alltid på for instanser i H-serien. To av konfigurasjonene i H-serien (H16r og H16mr) har i tillegg et annet nettverksgrensesnitt (RDMA) med lav forsinkelse og høy gjennomstrømming som er optimalisert og konfigurert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger som MPI-programmer.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-

A8–11

A8–11-forekomster har Intel® Xeon® E5-prosessorer, noe som er ideelt for klynger med høy ytelse, modellering og simulering, videokoding og andre beregnings- eller nettverksintensive scenarioer. I tillegg finnes det andre konfigurasjoner for virtuelle maskiner (A8, A9) optimalisert for nettverksgrensesnitt (RDMA) med kort ventetid og høy gjennomstrømming som er tilpasset Message Passing Interface-programmer (MPI-programmer) og andre nettverksintensive scenarioer.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
(normal prioritet)
1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Tom ‐ ‐ Tom
Reserved VM Instances er ikke tilgjengelig for A-seriene.

Lisensiering av grafikk- og gjengivelseprogram

Azure Batch-utvalg kan konfigureres valgfritt med installerte grafikk- og gjengivelsesprogrammer, hvor lisensieringen av programmene behandles av Batch og programkostnadene faktureres av Batch i sammen med kostnadene for virtuelle maskiner. I likhet med kostnadene for virtuelle maskiner, faktureres programmene per minutt for levetiden til hver virtuelle maskin. Se Azure Batch-dokumentasjonen for mer informasjon om gjengivelse med Azure Batch.

Merk at programkostnadene ikke rabatteres for virtuelle maskiner med lav prioritet, bare kostnadene for virtuelle maskiner blir rabattert.

Søknad Pris
Autodesk Maya $0.625/VM/time
Autodesk 3ds Max $0.625/VM/time
Autodesk Arnold $0.025/kjerne/time

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Finn en plan.
  • Serviceavtale – Vi garanterer at vi i minst 99,9 % av tilfellene behandler forespørsler om å utføre operasjoner mot Batch-kontoer.

Vanlige spørsmål

  • Azure Batch har to modi: brukerabonnement og Batch Service. RI-er er bare tilgjengelige i brukerabonnementsmodus. RI-er gjelder for de virtuelle maskinene som er distribuert av Batch Service.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Batch

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto