Batch priser

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Azure Batch leverer jobbplanlegging og klyngehåndtering ved at programmer eller algoritmer kan kjøre parallelt i skala.

Du belastes ikke for selve Batch, bare for den underliggende databehandlingen og andre ressurser som brukes til å kjøre de satsvise jobbene. Til databehandling kan Batch bruke Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner. Standardsatsene for databehandling gjelder og vises under I tillegg gir Batch mulighet til å utnytte virtuelle maskiner med lav prioritet

Virtuelle maskiner med lav prioritet i Batch (testversjon)

Virtuelle maskiner med lav prioritet er tilgjengelig til en mye lavere pris enn normale virtuelle maskiner. Med disse kan du få store kostnadsreduksjoner ved kjøring av enkelte arbeidsbelastninger eller utføre mer arbeid i en større skala til samme pris. Virtuelle maskiner med lav prioritet har imidlertid andre egenskaper, og passer bare for visse typer programmer og arbeidsbelastninger. Fordi virtuelle maskiner med lav prioritet tildeles fra overskuddskapasitet, vil tilgangen på disse variere. Noen ganger er ingen virtuelle maskiner tilgjengelig for tildeling, og noen ganger kan tildelte virtuelle maskiner tilegnes (overtas) av tildelinger med høyere prioritet. Derfor vil ikke serviceavtalen (SLA) for tilgjengelighet for normale virtuelle maskiner, gjelde for virtuelle maskiner med lav prioritet.

Hvis programmer kan tåle avbrudd, kan bruk av virtuelle maskiner med lav prioritet gi mye lavere databehandlingskostnader. Noen egnede arbeidsbelastninger er satsvis behandling og HPC-jobber der jobben er delt opp i mange asynkrone oppgaver. Hvis virtuelle maskiner tilegnes, kan oppgaver bli avbrutt og måtte starte på nytt. Tiden det tar før jobben fullføres, kan også øke hvis kapasiteten svekkes. Virtuelle maskiner med lav prioritet er i utgangspunktet bare tilgjengelige via Azure Batch som leverer jobbplanlegging og ressurshåndtering for arbeidsbelastninger som behandles satsvis. Azure Batch-utvalg kan både ha normale virtuelle maskiner og virtuelle maskiner med lav prioritet. Hvis virtuelle maskiner med lav prioritet tilegnes, vil alle avbrutte oppgaver plasseres i kø på nytt, og utvalget vil automatisk prøve å erstatte den tapte kapasiteten.

Prisene på virtuelle maskiner med lav prioritet, gjelder for testversjonen. Prisene kan endres når tjenesten blir tilgjengelig for alle.


A0–4 – Basic

A Basic er et rimelig alternativ for utviklingsarbeidsbelastninger, testservere, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $- $-
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $- $-
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $- $-
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $- $-
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $- $-

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $-

D2-64 v3 nyeste generasjon

D2-64 v3-instanser er nyeste generasjon av instanser til generelle formål. D2-64 v3-instanser er basert på Intel XEON ® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på 2,3 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 3.5 oppnå 2,5 GHz. D2–64 v3-forekomster tilbyr en kombinasjon av CPU, minne og lokaldisk som passer for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv3. Prisene og ratemålerne for Dsv3-størrelsene er de samme som for Dv3-serien. Priser for disker finner du her.

Mer informasjon

Forekomst vCPU RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $-

D1-5 v2

D1–5 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D1–5 v2-instanser tilbyr en effektiv kombinasjon mellom prosessor, minne og lokaldisk for de fleste produksjonsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv2. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien. Priser for disker finner du her.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $-

D1–4 – v1

D1–4-forekomster tilbyr en effektiv kombinasjon av CPU, minne og lokal disk for de fleste produksjonsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

A0–7 – Standard

A Standard støtter programmer som krever belastningsfordeling og automatisk skalering. Disse virtuelle maskinene er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $-
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $-
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $-
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $-
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $-
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $-
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $-

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per prosessorkjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Hvis du trenger vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $-

E2-64 v3 nyeste generasjon

E2–64 v3-instanser er nyeste generasjon med minneoptimaliserte instanser. E2–64 v3-instanser er basert på Intel XEON ® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på 2,3 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz. E2–64 v3-instanser er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Priser for disker finner du her.

Mer informasjon

Forekomst vCPU RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $-

D11–15 v2

D11–15 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D11–15 v2 er ideelt for minneintensive forretningsprogrammer. D15 v2-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Dsv2-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $-

D11–14 – v1

D11–14-forekomster er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer. For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Ds-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Ds-størrelsene er de sammen som for D-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $-

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Hvis du har behov for å kjøre SAP HANA-produksjonsmiljøer som krever noder på mer enn 0,5 TB, tilbyr SAP HANA på Azure (store instanser) spesialbygd, SAP-sertifisert maskinvare for distribusjon av større produksjonsmiljøer med SAP-arbeidsbelastninger (OLTP og OLAP). Du finner mer informasjon her.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $-
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $-
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $-
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $-
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $-

NC-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring GPU Pris Pris for lav prioritet
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $-

NV-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring GPU Pris Pris for lav prioritet
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $-

H-serien

H-serien er en ny serie som er spesielt utformet for håndtering av arbeidsbelastninger med høy ytelse, for eksempel modellering av økonomisk risiko, seismisk simulering og reservoarsimulering, molekylmodellering og genforskning. Denne serien er basert på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR4-minne. Turbo er alltid på for instanser i H-serien. To av konfigurasjonene i H-serien (H16r og H16mr) har i tillegg et annet nettverksgrensesnitt (RDMA) med lav forsinkelse og høy gjennomstrømming som er optimalisert og konfigurert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger som MPI-programmer.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $-

A8–11

A8–11-forekomster har Intel® Xeon® E5-prosessorer, noe som er ideelt for klynger med høy ytelse, modellering og simulering, videokoding og andre beregnings- eller nettverksintensive scenarioer. I tillegg finnes det andre konfigurasjoner for virtuelle maskiner (A8, A9) optimalisert for nettverksgrensesnitt (RDMA) med kort ventetid og høy gjennomstrømming som er tilpasset Message Passing Interface-programmer (MPI-programmer) og andre nettverksintensive scenarioer.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris Pris for lav prioritet
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $-
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $-
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $-
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $-

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Finn en plan
  • Serviceavtale: Vi garanterer at vi i minst 99,9 % av tilfellene behandler forespørsler om å utføre operasjoner mot Batch-kontoer.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Batch

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag