App Service-abonnementer

Gjennomgå de tilgjengelige funksjonene og begrensningene i App Service-abonnementene. Se siden om App Service-priser for informasjon om generelle App Service-priser og abonnementsplaner.

Gratis Delt Basic Standard Premium Isolert* App Service Linux Forbruksplan (funksjoner)
Apper 10 100 Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset 500
Diskplass 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Maks instanser Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Opp til 3 Opp til 10 Opp til 20 Opp til 100 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
SLA Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 99,95 % 99,95 % 99,95 % 99,95 % Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Funksjoner i App Service-planer* Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Fortløpende distribusjon* Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Tilgjengelig Tilgjengelig
Distribusjonssteder Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Docker (beholdere) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig 1 Ikke tilgjengelig
Klon app Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Kudu Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Tilgjengelig 2 Tilgjengelig
Områdeutvidelser Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Testing i produksjon Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Loggstrøm Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Prosessutforsker Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Hybridtilkoblinger* Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
VNET-integrering* Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
.NET Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
.NET Core Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Java Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig alfa
Node.js Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
PHP Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig alfa
Python Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig alfa
Ruby Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Autoskalering Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Integrert belastningsfordeling Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Traffic Manager3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
64-biters Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
App Service Advisor* Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Alltid på Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Godkjenning og autorisasjon Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Sikkerhetskopier/gjenopprett Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Egendefinerte domener Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
FTP/FTPS Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Lokalt hurtigbuffer Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
MySQL i app Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 1 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Ekstern feilsøking (.NET) Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Ekstern profilering (.NET) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Sikkerhetssøk* Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Øktsaffinitet Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
SSL (IP/SNI) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig SNI SSL
Nettsocketer4 Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig

* Ikke tilgjengelige i suverene skyer.

** Hvis du ønsker mer informasjon, se gjennom App Service-begrensninger, tjenestebegrensninger og kvoter.

1 Støtter en modell for engangshenting fra Docker Hub, Azure Container Registry eller et privat Docker Registry.

2 Kudu på Linux har ikke det samme funksjonssettet som Kudu på Windows.

3 App Service-isolerte SKU-er har mulighet til å bli internt belastningsfordelt (ILB) med Azure Load Balancer, noe som betyr at det ikke blir noen offentlig tilkoblingsmulighet fra Internett. Resultatet er at noen funksjoner i en ILB-isolert App Service må brukes fra maskiner som har direkte tilgang til ILB-nettverkets endepunkt.

4 Antallet nettsocket-porter er begrenset av SKU-en, se gjennom App Service-begrensninger, tjenestebegrensninger og kvoter.

5165 MB utgående nettverkstrafikk inkludert – ytterligere utgående nettverksbåndbredde belastes separat.

6App Service-tilbud inkluderer tilgang til en gratis SQL-database på 20 MB i 12 måneder. Etter 12 måneder konverteres gratisabonnementet på SQL Database til et betalt, grunnleggende SQL-abonnement.

7 Du finner mer informasjon om lokal tilgjengelighet, her. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige på suverene skyer (Azure Government, Tyskland og Kina).

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis