Gratis prøveversjon av Azure

Vi tilbyr en måned gratis prøveversjon for nye kunder og tilbyr kreditter på $200 av Azure helt gratis.

Fleksibilitet med Azure Credits

Du mottar $200 Azure kreditt med gratis prøveversjon. Nå er det opp til deg hvordan du bruker Azure-kreditten. Du kan bruke den på en hvilken som helst Azure-tjeneste basert på dine behov, deriblant Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mye mer.

Bruk priskalkulatoren for å kalkulere hvor mye du kan bruke $200 med Azure kreditt. Her er et par bruksscenarioer som ikke bruker mer enn $200 i løpet av en måned:

  • kjør to små Virtual Machine-instanser i en hel måned
  • lagre 800 GB av data i Storage
  • utvikle og test et webprogram ved bruk av Cloud Service med tre webroller og to arbeiderroller på middels tilfeller, 10 timer per dag, fem dager i uken
  • kjør to S2 SQL-databaser i en hel måned

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Månedlig bruk som overskrider den månedlige kredittmengden som er inkludert i tilbudet, blir belastet til forbruksbaserte priser. Hvis forbruksgrensen er fjernet, belastes du til forbruksbaserte priser.  Hvis forbruksgrensen er satt til $0, blir abonnementet suspendert når du bruker tredjepartstjenesten. Du vil bli varslet minst 30 dager på forhånd om økninger i forbruksbaserte prisnivåer.

Tilbudet er begrenset til ett per nye kunde. Og det kan ikke innløses av en konto som tidligere har innløst noe annet gratistilbud.

Vi krever et kredittkort eller debet kort for å autentisere deg når du registrerer deg. Ditt kredittkort vil IKKE bli belastet til å begynne med ettersom din nye konto har en $0 bruksgrense. Bruk inntil din månedlige Azure-kreditt helt gratis. Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden. Du kan velge å slå av forbruksgrensen når som helst ved å konvertere til et forbruksbasert abonnement. Da vil all bruk utover den månedlige kreditten belastes i henhold til prisene for forbruksbetaling. Les mer om forbruksgrensen.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Unntak

Azure-kreditter kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, produkter fra tredjeparter, eller andre produkter som selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.