Forbruksbetalt utvikling og testing

Tilbudet om Dev/Test - forbruksbetalt er utformet for å dekke behovene til grupper av Visual Studio-abonnenter. Du kommer raskt i gang med miljøer for utvikling og testing i skyen ved hjelp av forhåndskonfigurerte virtuelle maskiner, deriblant Windows 10, samt lave priser på virtuelle maskiner, Cloud Services, HDInsight, App Service og Logic Apps. Du kan opprette flere Azure-abonnementer basert på dette tilbudet og dermed opprettholde isolerte miljøer og få separate fakturaer for hvert enkelt prosjekt eller hver enkelt gruppe.

Dette tilbudet gjelder bare for aktive Visual Studio-abonnementer, og det er begrenset til utvikling og testing. Visual Studio-abonnenter kan også registrere seg for individuell månedlig Azure-kreditt (én per abonnent).

Low dev/test rates help you stretch your budget farther

Each active Visual Studio subscriber on your team can use the Microsoft software included with their subscription on Azure Virtual Machines for dev/test at no extra charge—you’ll just pay the Linux rate for VMs you run, even VMs with SQL Server, SharePoint Server, or other software that is normally billed at a higher rate. Upload custom virtual machine images yourself or use one of our pre-configured images from the Azure Gallery.

In addition to the low dev/test rates on VMs, you also get low rates on Cloud Services, HDInsight, App Service and Logic Apps.

Access to Windows 10

This offer allows you to run Windows 10 images on Azure for dev/test.

Additional Terms

You will be notified at least 30 days in advance of any increases to the rates.

As the account owner, you must maintain an active Visual Studio subscription to use this offer. Additionally, all others interacting with resources within the Azure subscription you create based on this offer must be active Visual Studio subscribers.

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Denne fordelen er bare for utvikling og testing av programmene dine. Bruk innenfor abonnementet dekkes ikke av en serviceavtale, med unntak av bruken av Visual Studio Team Services og HockeyApp.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.