Azure-overføringssenter

Begynn overføringsprosessen til skyen

Flytt dataene og infrastrukturen til Azure ved hjelp av en godkjent skyoverføringsplan. I tillegg finner du verktøy for skyoverføring og veiledning om hvordan du kan få mest mulig ut av det nye miljøet.

Vurder
 • Involver interessenter
 • Beregne de totale eierkostnadene dine
 • Oppdag og evaluer apper
Overfør
 • Velg en overføringsstrategi
 • Bruk overføringsstrategien
 • Finn anbefalte verktøy
Optimaliser
 • Analyser kostnadene dine
 • Spar med tilbud
 • Reinvester for å få gjort mer
Sikre og administrer
 • Sikkerhet
 • Databeskyttelse
 • Overvåking

Skyvurdering

1

Opprett en skyoverføringsplan

Ved å prioritere og etablere målsettinger for skyoverføringen før du begynner planlegningen, kan du sikre en mer vellykket overføring. Automatiserte skyoverføringsverktøy gir deg også ytterligere innsikt i miljøet ditt og avhengigheter for å skape prosjektplaner for skyoverføringen din.

Vurder miljøet ditt nå for å utvikle en mal for fremtidig bruk, som er tilpasset individuelle apper, plasseringer eller grupper i organisasjonen din. Begynn med programmer som forventes å ha færre avhengigheter for å komme raskere i gang med overføringen.

2

Involver interessenter

Overføring til skyen er en digital transformasjon som i de fleste bedrifter krever bred organisasjonsmessig endring og støtte. Nå ut til nøkkelpersoner i hele organisasjonen – dette bør inkludere representasjon fra både IT og de involverte virksomhetseierne. Å få engasjement og støtte fra alle før du migrerer vil bidra til en jevnere og raskere skyoverføringsprosess som møter målene til alle.

3

Beregne de totale eierkostnadene dine

Evaluer de potensielle kostnadsbesparelsene ved å overføre til Azure ved å beregne og sammenligne den totale eierkostnaden for Azure med en tilsvarende lokal distribusjon. Bruk Azure kalkulatoren for totale eierkostnader til å bygge en tilpasset skyvurdering i løpet av minutter, som vil bidra til å skape en egen forretningssak for å støtte en Azure-overføring.

Beregne de totale eierkostnadene dine for Azure

4

Oppdag og evaluer apper

For å starte en overføring trenger du å kompilere en oversikt over de fysiske og virtuelle serverne i miljøet ditt. Mens dine nåværende administrasjonsverktøy kanskje gir en god oversikt over hundrevis – eller kanskje tusenvis – av programmer som organisasjonen din kjører, trenger du en oversiktsmekanisme som kan mate data inn i de neste trinnene.

Med vurderingsverktøy for skyoverføring fra Azure får du en fullstendig oversikt over servere med metadata for hver, inkludert profilinformasjon og ytelsesstatistikk, slik at du kan bygge overføringsplanen din for skyen.

Med denne informasjon kan du tilordne serverne dine til å representere de lokale programmene dine. Dette vil bidra til å identifisere avhengigheter eller kommunikasjon mellom servere, slik at du kan inkludere alle nødvendige programkomponenter i skyoverføringsplanen for å redusere risikoer og sikre en mest mulig problemfri overføring. Deretter grupper du serverne dine logisk til å representere programmene og velger den beste skyoverføringsstrategien for hvert program, basert på krav og overføringsmål.

Med programgruppene dine kartlagt kan du nå vurdere hvordan du best kan flytte hvert lokale program. Igjen, bruk vurderingsverktøy for skyoverføringen for å få ressursanbefalinger og overføringsstrategier for programserverene dine.

Velg de riktige verktøyene og partnerne for skyoverføringsplanen din

Vurder det lokale miljøet ditt med et kostnadsfritt verktøy fra Azure, eller få overføringshjelp fra partnerne våre. Vi anbefaler at du bruker Azure Migrate: Server Assessment når miljøet ditt er VMware, og at du bruker partnerverktøy når du trenger noen rikere vurderingsfunksjoner.

Funksjoner

Azure Migrate: Server Assessment

 • Corent
 • Movere
 • Turbonomic
 • Cloudamize
Kostnadsfritt verktøy Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Vurdering av VMware og Hyper-V-miljøer Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Vurdering av VMware, Hyper-V og fysiske miljøer Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Agentløs avhengighetsvisualisering Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Avansert kostnadsmodellering for skyen Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Flere vurderingsverktøy for skyoverføring

Vurderingsfasen kan gjøres raskere ved hjelp av automatisering og informasjon fra flere forskjellige verktøy.

Dataoverføringsassistent

Finn saker som angår kompatibilitet i overføringen fra SQL Server til Azure.

Veiledning for Azure Database Migration

Opprett en plan for overføringen av databasen.

Overføringsvurdering for Azure App Service

Vurder om programmet er klar til å overføres med App Service.

Les om hvordan du bruker Microsoft-verktøy for å vurdere miljøet ditt og start din Azure-overføring.

Få personlig hjelp fra Azure-ingeniører for å få fart på overføringen til skyen – uten ekstra kostnad. Hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene, gir FastTrack deg støtte gjennom overføringen som en del av datasenterets overføringsløsning.

Mer informasjon

Skyoverføringsstrategier – overfør og moderniser

Finn ut mer om og veiled skyoverføringsplanen din ved hjelp av fire allment vedtatte strategier: endre vert eller «løft og flytt», refaktorer, restrukturer og rekompiler. Velg riktig miks for programmene dine. Bytt vert for mindre strategiske apper uten å måtte endre kode, og restrukturer andre som er mer forretningskritiske.

Gartner

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, «Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions», David W. Cearley, November 2015, oppdatert 23. juni 2017

Velg den skyoverføringsstrategien som passer best for deg

Overfør og moderniser

Skyopprinnelig

Rehost

Ofte kalt «løft og flytt»-overføring, dette kodeløse alternativet lar deg overføre de eksisterende programmene dine raskt til Azure. Hvert program overføres «som det er», dette gir deg skyfordelene uten risikoen eller kostnadene ved kodeendringer.

Bruk til:

 • Rask flytting av programmer fra datasenteret ditt til skyen.
 • Apper som er utformet for å benytte skalerbarheten i Azure-infrastruktur som en tjeneste (IaaS).
 • Virksomheter som trenger programmene, men som ikke behøver å endre appfunksjonene med én gang.
 • Program- eller databasekrav kan bare oppfylles ved å bruke en virtuell Azure IaaS-maskin.
 • Flytt programmet uten kodeendringer.

Vær vert for prøvebane igjen

Verktøy for skyoverføring

Bytte vert til IaaS

Endre databaseverten

Optimaliser

Trinn 1 av 4

Kopier virtuelle maskiner eller fysiske servere til Azure

Bruk Azure Site Recovery for å replikere servere med noe få enkle trinn, inkludert virtuelle VMware-maskiner eller fysiske servere som kjører Windows eller Linux. Repliker virtuelle maskiner eller standard lagringskontoer for å møte programmets krav til ytelse og serviceavtale.

Trinn 2 av 4

Konfigurer Azure Hybrid Benefit og Managed Disks

Spar kostnader når du overfører dine virtuelle Windows Server-maskiner til Azure med Azure Hybrid Benefit. Bruk de anbefalte konfigurasjonene fra evalueringen din, slik som lagringstype, tilgjengelighetssett, virtuell maskinstørrelse og nettverk før du overfører.

Trinn 3 av 4

Test og overfør programmer til Azure

Opprett en grunnlinje for ytelsen til programmet ditt i Azure ved hjelp av en ikke-forstyrrende failover-test med Site Recovery. Utfør deretter programoverføring til Azure i trygghet.

Trinn 4 av 4

Overfør store datamengder

Bruk Azure Data Box-tjenesten når du vil overføre store mengder data til Azure, men du er begrenset av tid, nettverk eller kostnader. Data Box støttes av et utvalg av partnere med inngående erfaring med å hjelpe kunder med å behandle dataressurser.

Trinn 1 av 3

Overfør databasen din

Easily migrate your SQL Server, open-source, and other relational databases to a fully managed Azure database solution with Azure Database Migration Service. Migrate your non-relational databases to Azure Cosmos DB using the Data Migration Tool.
Azure Database Migration Service and Data Migration Tool

Trinn 2 av 3

Skaler databaseoverføringen

Overfør databaser parallelt med Database Migration Service.

Trinn 3 av 3

Fullfør overføringen

Når den overførte databasen er klar, kobler du bare opp appen din på nytt ved å oppdatere tilkoblingsstrengene.

Trinn 1 av 4

Sikre samsvar

Hjelper med å sikre forskriftssamsvar eller lovmessige krav ved å bruke sikkerhetspolicyer som definerer den ønskede konfigurasjonen til arbeidsbelastningene dine. Azure Machine Learning identifiserer manglende datakryptering og brannmurregler.

Trinn 2 av 4

Sikkkerhetskopier de virtuelle maskinene dine

Sikkerhetskopier de overførte virtuelle Windows- og Linux-maskinene fra Azure Portal. Med all sikkerhetskopiinformasjon i et sentralt instrumentbord, kan du raskt finne ut hva du trenger å gjenopprette hvis du skulle miste data.

Trinn 3 av 4

Administrer forskriftssamsvar

Sikre tilstrekkelig forskriftssamsvar ved å definere policyer og overvåke forskriftssamsvar etter dine standarder. Implementer minste priviligerte tilgang ved hjelp av Role Based Access Control (RBAC) og akkurat i tide administrator tilgang.

Trinn 4 av 4

Spor bruken av virtuelle maskiner

Bruk Azure Cost Management for å overvåke CPU-anvendelse på dine virtuelle maskiner for å oppdage ineffektivitet og optimaliser bruk.

Verktøy for skyoverføring

Overføringsfasen kan gjøres kortere ved hjelp av automatisering og informasjon fra flere forskjellige verktøy.

Velg rett verktøy for serveroverføring

Bruk Microsoft-verktøy eller verktøy fra vårt partnerøkosystem som best passer dine behov. Bruk Azure Migrate: Server Migration når du trenger å overføre vanlige OS-versjoner, og bruk partnerverktøy når du trenger rikere overføringsfunksjoner.

Funksjoner

Azure Migrate: Server Migration

Zerto
Kostnadsfritt verktøy Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Overføring av Windows- og Linux-arbeidsbelastninger (støtter populære versjoner/distribusjoner) Tilgjengelig Tilgjengelig
Bredere OS-støtte (støtter mindre populære versjoner/distribusjoner) Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Agentløs overføringsløsning Tilgjengelig Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Azure Migrate: Server Migration

Overføringspartnere

Verktøy for dataarbeidsbelastninger

Azure-databaseoverføringstjeneste

Overfør lokale databaser til Azure

Finn ut hvordan du flytter driften av programmet ditt ved hjelp av Microsoft-verktøy for server- og databaseoverføring.

Refaktorere

Den skystrategien, som ofte er referert til som ompakking, er en skystrategi som innebærer noen endringer i programdesignet, men ingen fullskalaendringer i programkoden. Programmet ditt kan utnytte infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og plattform som en tjeneste (PaaS) – produkter som Azure App Service, Azure SQL Database Managed Instance og beholdere.

Hvorfor bruke:

 • Når du har en eksisterende kodebase og utviklingsferdigheter, og kodeportabilitet er en bekymring.
 • En rask måte å modernisere appene dine på.
 • Generer kontinuerlig innovasjon ved å utnytte DevOps og beholdere.

Refaktorer prøvebane

Verktøy for skyoverføring

Optimaliser for skyen

Database til Azure

Optimaliser operasjonene

Trinn 1 av 2

Flytt til skyen med App Service

Bruk eksisterende programmer for å utnytte Azure PaaS-muligheter uten å måtte administrere underliggende programinfrastruktur, mellomvare og andre ressurser. Overfør nett-, mobil- og API-apper til App Service.

Trinn 2 av 2

Pakk om eksisterende apper

Bruk eksisterende programmer, ompakket for å dra fordel av Azure-PaaS-egenskaper. Send programmet ditt til Azure Container Registry hvor du kan forenkle beholderutvikling gjennom enkel lagring og administrasjon av beholderbilder for Azure-distribusjoner i et sentralt register.

Trinn 1 av 2

Overfør databasen din

Overfør enkelt SQL Server, Open Source og andre relasjonelle databaser til heladministrerte løsninger, som administrerte forekomster av SQL Database, Azure Database for PostgreSQL og Azure Database for MySQL med Azure Database Migration Service. Overfør dine ikke-relasjonelle databaser ved hjelp av dataoverføringsverktøyet Azure Cosmos DB.

Trinn 2 av 2

Overfør databasene dine i full skala

Bruke Azure Database Migration Service for å overføre databasene dine parallelt. Så snart en migrert database er klar til bruk, kan du bare koble den til igjen og appen din er oppe og går.

Trinn 1 av 3

Overfør til Azure DevOps Services

Flytt dataene dine fra Team Foundation Server til Azure DevOps Services.

Trinn 2 av 3

Administrer forskriftssamsvar

Hjelper med å sikre samsvar mellom selskaps- eller bransjekrav med sikkerhetspolicyer som definerer den ønskede konfigurasjonen til arbeidsbelastningene dine. Azure Security Center maskinlæring for å identifiserer manglende datakryptering og manglende brannmurregler.

Trinn 3 av 3

Overvåk og visualiser kostnader

Få oversikt over ressursforbruk og -kostnader i én enkel, samlet visning. Dine ansatte og forretningsbrukere kan bygge tilpassede dashbord for å vise data etter deres behov.

Anbefalte teknologitjenester

Våre teknologipartnere tilbyr en rekke overføringsløsninger du kan bruke når Azure-overføringstjenester ikke støtter ditt spesifikke scenario.

Rearchitect

Endre eller utvid programmets kodebase i full skala og optimaliser det for skyen. Moderniser appen din inn i en robust, svært skalerbar, uavhengig distribuerbar arkitektur, og bruk Azure for å akselerere prosessen, skalere programmer med trygghet og administrere appene dine med enkelhet.

Bruk når du vil:

 • Benytt deg av eksisterende programinvesteringer.
 • Møt skalerbarhetskrav på en kostnadseffektiv måte.
 • Tilfør nye Azure-egenskaper til eksisterende programmer.
 • Benytt innovative DevOps-praksiser for forbedret fleksibilitet.

Omform prøvebanen

Verktøy for skyoverføring

Utvikle appen

Database til Azure

Frigi og optimaliser

Trinn 1 av 3

Endre arkitekturen til koden din

Del opp et monolittisk program i et utvalg av løst tilkoblede moduler som jobber sammen for å benytte seg av fordelene ved Azure-plattformen.

Trinn 2 av 3

Utvikle tjenester uavhengig

Hver mikrotjeneste er selvstendig og uavhengig og den kan bygges, testes og distribueres selvstendig.

Trinn 3 av 3

Utvikle med de verktøyene, plattformene og språkene du liker

Utvikle med favorittverktøyene og -plattformene dine med dataspråket du foretrekker, inkludert Node.js, .NET og Java.

Trinn 1 av 2

Overfør databasene dine i full skala

Bruk Azure Database Migration Service til å overføre databaser parallelt.

Trinn 2 av 2

Fullfør overføringen

Den overførte databasen er klar for bruk. Bare koble den til på nytt for å få appen i gang.

Trinn 1 av 2

Distribuer til Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS gjør det enkelt å opprette, konfigurere og administrere en klynge av virtuelle maskiner som er forhåndskonfigurert for å kjøre beholderbaserte programmer.

Trinn 2 av 2

Send programmet ditt til Azure Container Registry

Lagre og administrer avbildninger for alle typer beholderdistribusjoner.

Anbefalte teknologitjenester

Våre teknologipartnere tilbyr en rekke overføringsløsninger du kan bruke når Azure-overføringstjenester ikke støtter ditt spesifikke scenario.

Rebuild

Utvikle et program på nytt ved hjelp av skyopprinnelige teknologier fra Azure. Azure-plattformen som en tjeneste (PaaS) gir et komplett utviklings- og distribusjonsmiljø i skyen, uten kostnaden og kompleksiteten til programvarelisenser, uten behov for underliggende programinfrastruktur, eller mellomvare og andre ressurser. Med denne strategien for skyoverføring styrer du programmene og tjenestene du utvikler, og Azure tar seg av alt annet.

Bruk til:

 • Rask utvikling når det eksisterende programmet hemmer deg på grunn av begrenset funksjonalitet og levetid.
 • Bygg nye programmer ved å bruke skyinnebygde teknologier.
 • Bygg nyskapende apper som utnytter fremskritt innen kunstig intelligens (AI), blokkjeder og Tingenes Internett (IoT).
 • Fremskynd forretningsinnovasjon.
 • Benytt innovative DevOps-praksiser.

Bygg om prøve

Verktøy for skyoverføring

Bygg om databasen

Bygg om skyopprinnelige apper

Frigi og optimaliser

Trinn 1 av 2

Opprett en database for lagring av dataene dine

Azure Cosmos DB er en globalt distribuert, multimodelldatabasetjeneste som gir nøkkelferdig distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg.

Trinn 2 av 2

Multimodell + multi-API-database

Bruk nøkkelverdier, grafer, kolonnefamilier og dokumentdata i én tjeneste med Cosmos DB

Trinn 1 av 3

Bruk PaaS-tjenester

Azure PaaS lar deg utvikle programmer ved hjelp av innebygde programvarekomponenter som tilbyr skalerbarhet, høy tilgjengelighet og funksjoner for flere leietakere.

Du kan for eksempel bruke Azure Logic Apps hvis programmet ditt trenger en integrasjonsløsning.

Trinn 2 av 3

Utvikle serverløst

Utvikle apper raskere med en serverløs arkitektur, ved hjelp av programmeringsspråket du foretrekker.

Trinn 3 av 3

Bygg om med AI

Bruk rike kunstige intelligens-tjenester som Azure Cognitive Services tekstanalyse for å gi brukere bedre muligheter for å lære og tilpasse.

Trinn 1 av 2

Publiser appen din til App Service

Bruk Visual Studio Team Services til å skape et fullstendig CI/CD-datasamlebånd for programmet ditt – uansett hvilket språk du bruker – og distribuere til flere mål, inkludert virtuelle maskiner, Azure Service Fabric og Docker beholderorganiserer som Kubernetes.

Skyoptimalisering

Kjør et sikkert og godt administrert skymiljø ved å bruke Azure sikkerhets- og administrasjonstjenester for å styre og overvåke skyprogrammene dine. Begynn å bruke disse tjenestene under overføringen, og fortsett å bruke mange av dem for å få en konsistent opplevelse på tvers av den hybride skyen.

Administrer skykostnader

Bruk Azure Cost Management til å administrere skyutgifter med gjennomsiktighet og nøyaktighet. Bruk denne løsningen til å tildele, trimme og overvåke kostnadene på veien mot den neste investeringen din.

Spar med Azure-tilbud

Benytt deg av unike Azure-tilbud, som for eksempel Azure Hybrid Benefit og Azure Reserved Virtual Machine Instances, og fortsett å tilpasse de overførte virtuelle maskinene til arbeidsbelastningen for økt verdi.

Reinvester for å få gjort mer

Bruk det du sparte til å legge til flere skymuligheter. Overfør flere arbeidsbelastninger, moderniser eksisterende arbeidsbelastninger, sikre arbeidsbelastningene og forbedre skyadministreringen i Azure.

Kostnadsstyring og fakturering

Optimaliser hva du bruker på skyen, mens du maksimerer skypotensialet

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Log Analytics

Samle inn, søk etter og visualiser maskindata lokalt og skybasert

Sikre og administrer skymiljøet ditt

Bidra til å sikre og administrere virtuelle maskiner, programmer og data ved å bruke Azure-tjenester.

Få bransjeledende sikkerhet

Stol på Azure Security Center for enhetlig administrasjon av skysikkerhet og avansert trusselbeskyttelse for de hybride skyarbeidsbelastningene dine. Få full innsikt i og kontroll over sikkerheten til skyprogrammer i Azure, oppdag og reager på trusler raskt, og reduser eksponeringen din ved å etablere adaptiv trusselbeskyttelse.

Finn ut hvordan

Beskytt dataene dine i skyen

Unngå dyre avbrudd i forretningsvirksomheten, oppfyll mål for forskriftssamsvar og bidra til å beskytte skyprogramdataene dine mot løsepengevirus og menneskelige feil ved å sikkerhetskopiere appene dine i Azure. Azure Backup gir deg en kostnadseffektiv, innebygd løsning som er enkel å distribuere. Sett det opp i noen få trinn – betal deretter bare for det du bruker, og gjenopprett data uten at det koster noe ekstra.

Finn ut hvordan

Overvåk helsen til skyen din

Spor tilstanden og ytelsen til skyappene dine, infrastruktur og data med Azure Monitor, Log Analytics og Application Insights. Samle enkelt inn data fra kilder og få rik innsikt. Mål for eksempel CPU-disk og minnebruk for virtuelle maskiner (VM-er), og vis programmer og nettverksavhengigheter på flere VM-er, og spor programytelse. Integrer disse skyovervåkingsverktøyene med de eksisterende løsningene dine for tjenesteadministrasjon.

Finn ut hvordan

Sikkerhetssenter

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybrid skyhybridsky-arbeidsbelastninger

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Azure Backup

Forenkle databeskyttelse og beskytt mot løsepengevirus

Trenger du hjelp med skyoverføringsplanen din?