Slik overfører du

Lær hvordan du flytter apper, data og infrastruktur til Azure ved å bruke en anerkjent tilnærming til skyoverføring. Finn dessuten verktøy og veiledning for skyoverføring, slik at du kan få fart på prosessen og overføre på en trygg måte.

Trinnene i overføringsprosessen

Skyoverføring medfører betraktelig endringsadministrasjon i organisasjonen som dekker mennesker, prosess og teknologi. En holistisk tilnærming vil ikke bare hjelpe deg å lykkes i å navigere på reisen, men også sikre at organisasjonen realiserer nye fordeler – inkludert effektivitet, smidighet og skala – når arbeidsbelastningene kjører i skyen.

Definer en strategi

Fastsett en tilnærming for overføring eller modernisering.

Definer tilnærmingen din basert på tre hensyn: triggere for migrering, forretningsmål og prioriteringer for arbeidsbelastninger. Overfør hvis du har tidssensitive årsaker. Moderniser for målrettede og forretningskritiske arbeidsbelastninger du kommer til å fortsette å investere i.

Involver viktige interessenter, og lag et kompetansesenter for skyoverføring.

Legg til rette for en mer problemfri og raskere overføring som oppfyller organisasjonens mål, ved å hente støtte fra et tverrfaglig team som består av personer fra IT, økonomi og bedriftseierskap.

Få kontakt med en partner for skyoverføring.

Øk skykompetansen og reduser risikoene under overføringsprosessen. Jobb med en leverandør av administrerte tjenester som kan støtte deg underveis i og i etterkant av overføringsprosessen.

Planlegg overgangen din

Oppdag og vurder apper, databaser og infrastruktur.

Få innsikt i avhengighetene dine ved å bruke verktøy for automatisert skyoverføring. Få oversikt over infrastrukturen, og vurder lokale miljøer. Sørg for at du får veiledning om rett størrelse, kostnadsberegninger på arbeidsbelastningsnivå samt ytelsesmåledata.

Beregn de totale eierkostnadene, og lag en prosjektbegrunnelse for overføring.

Evaluer de potensielle kostnadsbesparelsene ved å overføre til Azure ved å beregne og sammenligne de totale eierkostnadene for Azure med en tilsvarende lokal distribusjon.

Lag en helhetlig overføringsplan.

Gjør rede for arbeidsbelastningsprioriteringer, tidslinjer, milepæler, ressurser og finansiering. Del deretter planen opp i overføringsprosjekter som hver har en gruppe relaterte arbeidsbelastninger. Få støtte fra ledelsen og det nye kompetansesenteret for overføring.

Ressurser

Se nærmere på anbefalte fremgangsmåter og veiledning for raskere overføring

Nyhet

Prioritize datacenter discovery and readiness assessments to accelerate cloud migration

Nyhet

Financial considerations for cloud migration

Nyhet

Building landing zones for successful migration

Gjør organisasjonen klar for overføringen

Utvikle skykompetansen.

Sørg for at IT- og apputviklingsteamene er oppdatert på skyteknologi, overføringsverktøy og driftsprosesser. Ved å investere i opplæring i forkant kan du skalere overføringsinnsatsen på en mer effektiv måte og legge til rette for at organisasjonen skal lykkes.

Opprett en landingssone for arbeidsbelastningene.

Forhåndskonfigurerte landingssoner omfatter elementer knyttet til nettverk, identitet, administrasjon, sikkerhet og styring som veier fleksibilitet opp mot organisasjonsstandarder. Ved å bruke anbefalte fremgangsmåter for landingssoner kan du unngå styringsproblemer under og etter overføringen.

Ta i bruk skyen

Overfør og moderniser i bølger med en gjentatt tilnærming.

Velg et håndterbar antall arbeidsbelastninger for hver bølge, og utfør overføringen med automatiserte verktøy. Velg målskytjenestene arbeidsbelastningene skal flyttes til, for eksempel Azure IaaS for infrastruktur eller Azure App Service for nettapper.

Ressurser

Skyoverføringsprosessen stopper ikke når du er ferdig med å overføre arbeidsbelastningene. Nå må IT- og apputviklingsteamene jobbe aktivt med kontinuerlig å administrere, sikre og styre skymiljøene. I tiden etter overføringen bør organisasjonen også se på ytterligere muligheter for modernisering.

Sikre og administrer arbeidsbelastninger

Få full innsikt i og kontroll over sikkerhetsstatusen din.

Påvis og reager raskt på trusler i hybride miljøer, takket være intelligent trusselbeskyttelse fra en løsning som Azure Security Center. Beskytt hele organisasjonen mot trusler med skybaserte løsninger for administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser som Azure Sentinel.

Bruk ett kontrollplan for å forenkle administrasjonen.

Administrer arbeidsbelastningene i alle miljøer med en løsning som Azure Arc. Overvåk ytelsen til arbeidsbelastningene med sanntidsinnsikt og trender. Sørg for at arbeidsbelastningene er beskyttet, med løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting i skyen.

Styr og kostnadsoptimaliser skymiljøene

Bygg og skaler apper og arbeidsbelastninger raskt, og behold samtidig kontrollen.

Bygg videre på arbeidet med landingssonen og opprett og vedlikehold den rette kombinasjonen av standardpolicyer og egendefinerte policyer, slik at du kan styre skyabonnementer og -ressurser på en måte som overholder regler og standarder.

Gjør deg kjent med verktøyene, tilbudene og veiledningen skytjenesteleverandøren kan tilby.

Overvåk og juster skyutgiftene og øk driftseffektiviteten med eksklusive tilbud. Du kan for eksempel få rabatter på reserverte forekomster av virtuelle maskiner eller muligheten til å bruke lokale lisenser på nytt i skyen.

Ressurser

Overføring

Flytt eksisterende apper til Azure på en optimalisert måte – uten kodeendringer – ved å bruke løft-og-flytt-overføring. Ved å overføre appene som de er, til skyinfrastruktur som tjeneste (IaaS) kan du gjøre kapitalutgifter om til driftsutgifter og raskt oppnå økt fleksibilitet og skalering. Her er noen vanlige prosjekter:

Modernisering

Endre eller utvid appen din for å skalere og optimalisere den ytterligere for skybaserte arkitekturer. Dra nytte av funksjonalitet for plattform som en tjeneste (PaaS), blant annet innebygd sikkerhet, oppdateringer, høy tilgjengelighet og automatisk skalering. Her er noen vanlige prosjekter:

Kom i gang på egen hånd

Få eksperthjelp til overføringen

Azure-overføringsprogram

Få proaktiv veiledning og den rette sammensetningen av eksperthjelp på hvert trinn av overføringsreisen for å sikre at du kan flytte alle arbeidsbelastningene med tillit.

Vanlige spørsmål

  • Microsoft anbefaler at du bruker Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure, en anerkjent metode for planlegging og implementering av skyoverføring samt for styring, administrasjon og optimalisering av skybaserte og hybride miljøer. Det gir anbefalte fremgangsmåter, dokumentasjon og verktøy som skyarkitekter, IT-eksperter og beslutningstakere i bedriften trenger for å oppnå kort- og langsiktige mål.
  • Overfør en rekke ulike arbeidsbelastninger, deriblant følgende: Windows Server, SQL Server, Linux, .NET- og PHP-nettapper, databaser med åpen kilde, som MySQL og PostgreSQL, SAP, miljøer for utvikling/testing samt infrastruktur for virtuelle skrivebord. Azure har en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å overføre akkurat dine spesifikke arbeidsbelastninger. Finn ut mer om ulike overføringsscenarioer i disse eksempelgjennomgangene.
  • Azure har en rekke verktøy og ressurser som hjelper deg med å vurdere arbeidsbelastningene og hvor klar virksomheten er for overføringen. Få en vurdering av akkurat dine behov som omfatter alt fra forretningsstrategi, klargjøring av arbeidsbelastninger og opplæringsbehov, med Strategic Migration Assessment and Readiness Tool (SMART). Gå til Azure Migrate for å få en sentral hub med Azure-overføringsverktøy som passer for de fleste brukstilfeller.