Hopp over navigasjon

Slik migrerer og moderniserer du

Lær hvordan du flytter apper, data og infrastruktur til Azure ved å bruke en anerkjent tilnærming til skymigrering og modernisering. Finn dessuten verktøy og veiledning for skymigrering og moderniseringsplanlegging, slik at du kan få fart på prosessen og overføre på en trygg måte.

Trinnene i overførings- og moderniseringsprosessen

Skymigrering og modernisering er en kontinuerlig prosess som medfører betraktelig endringsadministrasjon i organisasjonen som dekker mennesker, prosess og teknologi. En holistisk tilnærming vil ikke bare hjelpe deg å lykkes i å navigere på reisen, men også sikre at organisasjonen realiserer nye fordeler – inkludert effektivitet, smidighet og skala – når arbeidsbelastningene kjører i skyen.

Definer strategien din, juster interessenter og vurder miljøer.

Definer en strategi

Definer og dokumenter motivasjonene dine

Definer hvorfor du vil overføre og modernisere. Dokumenter forretningsresultatene du vil oppnå og motivasjonene dine, for eksempel å gå ut av datasenteret, øke kostnadsbesparelsen eller designe for større smidighet.

Involver og juster viktige interessenter

Legg til rette for en mer problemfri og raskere overføring som oppfyller organisasjonens mål, ved å hente bred støtte. Lag et kompetansesenter med et tverrfunksjonelt team som består av personer fra IT, økonomi og bedriftseierskap.

Få kontakt med en partner for skymigrering og modernisering

Øk skykompetansen og reduser risikoene under overføringsprosessen og moderniser arbeidsbelastningen din. Samarbeid med en leverandør av administrerte tjenester som kan støtte deg underveis i og i etterkant av prosessen.

Planlegg flyttingen din

Oppdag og vurder apper, databaser og infrastruktur.

Få innsikt i avhengighetene dine ved å bruke verktøy for automatisert skyoverføring. Få oversikt over infrastrukturen, og vurder lokale miljøer. Sørg for at du får veiledning om rett størrelse, kostnadsberegninger på arbeidsbelastningsnivå samt ytelsesmåledata.

Lag en forretningscase for overføring og modernisering

Evaluer de potensielle kostnadsbesparelsene ved å overføre til Azure ved å beregne og sammenligne den totale eierkostnaden for Azure med en tilsvarende lokal distribusjon.

Bygg en helhetlig plan

Gjør rede for arbeidsbelastningsprioriteringer, tidslinjer, milepæler, ressurser og finansiering. Del deretter planen opp i overførings- og moderniseringsprosjekter som hver har en gruppe relaterte arbeidsbelastninger. Få støtte fra ledelsen og det nye kompetansesenteret for overføring.

Ressurser

Se nærmere på anbefalte fremgangsmåter og veiledning for raskere skyoverføring og modernisering

Prioritere datasenteroppdagelse og beredskapsvurderinger for å få fart på skyoverføring

Økonomiske hensyn for skyoverføring

Bygg landingssoner for vellykket overføring

Bygg landingssoner – migrer og moderniser så i bølger.

Gjør deg klar for flyttingen

Utvikle skykompetansen.

Sørg for at IT- og apputviklingsteamene er oppdatert på skyteknologi, overføringsverktøy og driftsprosesser. Ved å investere i opplæring i forkant kan du skalere overføringsinnsatsen på en mer effektiv måte og legge til rette for at organisasjonen skal lykkes.

Opprett landingssoner for arbeidsbelastningene

Bidra til å unngå styringsproblemer under og etter overføringen ved å bruke anbefalt fremgangsmåte for landingssone. Forhåndskonfigurerte landingssoner omfatter elementer knyttet til nettverk, identitet, administrasjon, sikkerhet og styring som veier fleksibilitet opp mot organisasjonsstandarder.

Se gjennom anbefalte fremgangsmåter for klargjøring for Azure

Bidra til å sikre riktig konfigurasjon av gjeldende og fremtidige landingssoner ved å utvide og validere modifikasjon av landingssonen med anbefalte fremgangsmåter for Azure.

Overfør arbeidsbelastningene dine

Gjør skyoverføring enklere med sentraliserte verktøy

Oppdag, vurder og overfør arbeidsbelastningene dine med en omfattende ressurs som Azure Migrate – det sentrale knutepunktet for alle dine automatiseringsbehov for overføring. Finn alle verktøyene og veiledningen du trenger for å implementere flyttingen din – og følg fremgangen din fra et sentralt instrumentbord.

Vurdere, overføre, optimalisere og fremme gjentatt arbeidsbelastning

Bruk en gjentatt prosess for å migrere én arbeidsbelastning om gangen eller en liten samling arbeidsbelastinger per utgave. Bidra til å sikre at arbeidsbelastningen er klar til å møte produksjonskravene ved å vurdere, migrere, optimalisere og markedsføre dem med hver gjentakelse.

Forbered deg på å utvide omfanget ditt med anbefalt fremgangsmåte for skyoverføring

Gjennomgå sjekklisten for anbefalt fremgangsmåte for Azure-skymigrering for å ta overføringen utover grunnleggende skybaserte verktøy. Få veiledning om spesifikke emner, inkludert: VMware-overføring, SQL Server-overføring, og global markedsstøtte.

Moderniser appene og dataene dine

Moderniser gjentatt når som helst

Modernisering innebærer refaktorering, restrukturering eller ombygging av appene og dataene dine. Bruk modernisering for å oppnå fordeler som å øke appinnovasjonen, øke smidigheten og akselerere utviklerhastigheten. Du kan modernisere når som helst – før, under eller etter overføring av arbeidsbelastingen.

Refaktorer apper og databaser for hastighet og produktivitet i skyen

Refaktorer – eller pakk om – når du vil gjøre minimale endringer i apper slik at de enkelt kobles til Azure. For eksempel, refaktorer relasjonsdatabaser direkte inn i en skydatabasetjeneste som Azure SQL Database.

Restrukturer apper og databaser for skalerbarhet og produktivitet i skyen

Restrukturer når du vil endre og utvide appfunksjonalitet og kode for å optimalisere for skalerbarhet i skyen. For eksempel kan du bryte ned monolittiske apper i grupper av mikrotjenester som fungerer sammen og enkelt skaleres.

Bygg om med skybaserte teknologier for å akselerere utviklerhastigheten

Bygg om når du trenger å gjenskape en app ved hjelp av Azure-skyløsninger. Vurder å bygge om hvis eksisterende apper har begrenset funksjonalitet eller levetid.

Ressurser

Du kan enkelt styre, sikre og administrere skymiljøer.

Styr og sikre arbeidsbelastningen

Få innsikt i og mer kontroll over sikkerhetsstatusen din

Påvis og reager raskt på trusler i hybride miljøer, takket være intelligent trusselbeskyttelse fra en løsning som Azure Security Center. Bidra til å beskytte hele organisasjonen mot trusler med skybaserte løsninger for administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser som Azure Sentinel.

Bygg og skaler apper og arbeidsbelastninger raskt, og behold samtidig kontrollen

Bygg videre på arbeidet med landingssonen og opprett og vedlikehold den rette kombinasjonen av standardpolicyer og egendefinerte policyer, slik at du kan styre skyabonnementer og -ressurser på en måte som overholder regler og standarder.

Administrer og kostnadsoptimaliser skymiljøene

Gjør deg kjent med verktøyene, tilbudene og veiledningen skytjenesteleverandøren kan tilby

Overvåk og juster skyutgiftene og øk driftseffektiviteten med eksklusive tilbud. Bruk for eksempel rabatter på reserverte forekomster eller muligheten til å bruke lokale lisenser på nytt i skyen.

Forenkle administrasjon

Administrer arbeidsbelastningene i alle miljøer med en løsning som Azure Arc. Overvåk ytelsen til arbeidsbelastningene med sanntidsinnsikt og trender. Sørg for at arbeidsbelastningene er beskyttet, med løsninger for sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting i skyen.

Ressurser

Overføring

Flytt eksisterende programmer til Azure på en optimalisert måte – uten endringer i koden. Programoverføring som-de-er til skyinfrastrukturen som en tjeneste hjelper deg med å gjøre kapitalinvesteringer til driftskostnader, og raskt oppnå smidighet og skala. Typiske prosjekter inkluderer:

Modernisering

Endre eller utvid appene dine for å skalere og optimalisere den ytterligere for skybaserte arkitekturer. Dra nytte av Azures funksjonalitet for plattform som tjeneste, blant annet innebygd sikkerhet, oppdateringer, høy tilgjengelighet og automatisk skalering. Her er noen vanlige prosjekter:

Kom i gang på egen hånd

Klargjøringsvurdering

Vurder hvor klar du er for overføringen, med SMART – Strategic Migration Assessment and Readiness Tool.

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

Se komplett dokumentasjon og metode for skyinnføring.

Azure Migrate

Skaff deg robuste overføringstjenester og -verktøy for å identifisere, vurdere og overføre arbeidsbelastninger til skyen, alt fra én hub.

Få eksperthjelp

Azure-programmet for overføring og modernisering

Forenkle og sett fart på overførings- og moderniseringsreisen med Azure. Flytt alle arbeidsbelastninger trygt med støtte i alle faser – fra planlegging til implementering til drift.

Vanlige spørsmål

  • Microsoft anbefaler at du bruker Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure, en anerkjent metode for planlegging og implementering av skyoverføring samt for styring, administrasjon og optimalisering av skybaserte og hybride miljøer. Det gir anbefalte fremgangsmåter, dokumentasjon og verktøy som skyarkitekter, IT-eksperter og beslutningstakere i bedriften trenger for å oppnå kort- og langsiktige mål.
  • Overfør en rekke ulike arbeidsbelastninger, deriblant følgende: Windows Server, SQL Server, Linux, .NET- og PHP-nettapper, databaser med åpen kilde, som MySQL og PostgreSQL, SAP, miljøer for utvikling/testing samt infrastruktur for virtuelle skrivebord. Azure har en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å overføre akkurat dine spesifikke arbeidsbelastninger. Finn ut mer om ulike overføringsscenarioer i disse eksempelgjennomgangene.
  • Azure har en rekke verktøy og ressurser som hjelper deg med å vurdere arbeidsbelastningene og hvor klar virksomheten er for overføringen. Få en vurdering av akkurat dine behov som omfatter alt fra forretningsstrategi, klargjøring av arbeidsbelastninger og opplæringsbehov, med Strategic Migration Assessment and Readiness Tool (SMART). Gå til Azure Migrate for å få en sentral hub med Azure-overføringsverktøy som passer for de fleste brukstilfeller.
  • Du kan modernisere .NET- eller Java-apper ved å kjøre dem i Azure App Service eller Azure Spring Apps. Du kan også kontainerisere appene dine og kjøre dem i AKS uten å endre noen kode. Du kan modernisere databaser ved hjelp av administrerte Azure-databaser som Azure SQL Database og Azure SQL Managed Instances. Modernisering av apper og databaser hjelper deg med å få mest mulig ut av Azure-funksjonalitetene, inkludert innebygd sikkerhet, oppdatering, høy tilgjengelighet og automatisk skalering. Finn ut mer om hvordan du får fart på innovasjon gjennom app- og datamodernisering.
Kan vi hjelpe deg?