Priser for Security Center

Via Azure Security Center kan du forebygge, registrere og reagere på trusler med en øget synlighed i og styring af sikkerheden i dine Azure-ressourcer

Azure Security Center tilbydes på to niveauer: Gratis og Standard. Standard-niveau tilbydes gratis i de første 60 dage. Hvis du vælger at fortsætte med at bruge tjenesten efter de 60 dage, opkræves du automatisk for forbrug af tjenesten.

Security Center bruger Azure-lager til at gemme sikkerhedsdata, der er genereret ud fra dine beskyttede noder. Omkostninger, der er forbundet med dette lager, er ikke inkluderet i prisen for tjenesten, og de opkræves separat til almindelige Azure-lagerpriser. Priserne for Storage gælder også under prøveperioden.

Funktioner Gratis Standard
Sikkerhedspolitik, vurdering og anbefalinger
Tilsluttede partnerløsninger
Trusselsregistrering (adfærdsanalyse og registrering af uregelmæssigheder) for:
Netværk
Virtuelle maskiner
SQL Databases
Windows-nedbrud
Inkluderet data Ikke tilgængelig 500 MB pr. dag1
Pris Gratis $15 / node2/måned

1 Den daglige fordeling af inkluderet data samles på tværs af noder. Hvis der f.eks. er 10 noder tilknyttet tjenesten, er den samlede fordeling af "inkluderet data" 5.000 MB pr. dag. De 5.000 MB fordeles på de 10 noder, så en bestemt node kan uploade mere end 500 MB om dagen, hvis blot de samlede data, der uploades på tværs af alle noder er under 500 MB den pågældende dag. I dette eksempel pålægges der kun yderligere datagebyrer, hvis den samlede dataoverførsel overstiger 5.000 MB på én dag.

2 En node er en hvilken som helst Azure-ressource, som overvåges af tjenesten. Alle virtuelle maskiner tæller i øjeblikket som en node, og alle SQL-databaseservere (logiske servere, der kan indeholde flere SQL-databaser og/eller SQL Data Warehouse-databaser) tæller som én node. Da ekstra funktioner til overvågning af sikkerheden aktiveres for andre typer tjenester, for eksempel Azure Cloud Services, vil vi muligvis begynde også at tælle disse ressourcer som noder. Noder tælles og beregnes dagligt.

Ændringer af lager for sikkerhedsdata og proportionel fakturering med start juni 2017 (faseinddelt udrulning)

Fra og med juni 2017 implementeres følgende ændringer i en faseinddelt udrulning:

a) Vi overfører kunder til en ny dataplatform i stedet for at bruge Azure Storage. Det har ingen indflydelse på din tjeneste, og du behøver ikke foretage dig noget. Når du er overført til den nye platform, skal du ikke længere betale gebyrer for Azure Storage for de sikkerhedsdata, der indsamles af Azure Security Center.

  • Kunder på Gratis-niveauet efter overførslen: Du skal ikke betale lager- eller datagebyrer, så længe du er på Gratis-niveauet.
  • Kunder på Standard-niveauet efter overførslen: Du skal ikke betale datagebyrer, så længe størrelsen på dine data ikke overstiger den daglige grænse for "Inkluderet data", som forklaret i pristabellen ovenfor. På baggrund af den registrerede forbrug til dato overstiger de fleste installationer ikke den daglige grænse for "Inkluderet data". Men hvis der indsamles yderligere data, der overstiger den daglige grænse, eller hvis du vælger at beholde dine sikkerhedsdata mere end en måned, er der følgende gældende gebyrer:
Måler for overforbrug Pris
Yderligere data, der er uploadet ud over de inkluderede daglige data $2.3 pr. GB
Yderligere opbevaring ud over 1 måned $0.1/GB/måned

b) Efter overførsel af dataplatformen, beregnes noder på timebasis i stedet for på daglig basis.

Support og SLA

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
  • Har du brug for teknisk support til prøveversionstjenester? Brug vores forummer
  • Få mere at vide om SLA'en på siden SLA

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Security Center

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account