Security Center Priser

Via Azure Security Center kan du forebygge, registrere og reagere på trusler med en øget synlighed i og styring af sikkerheden i dine Azure-ressourcer

Azure Security Center tilbydes på to niveauer: Gratis og Standard. Standard-niveau tilbydes gratis i de første 60 dage. Hvis du vælger at fortsætte med at bruge tjenesten efter de 60 dage, opkræves du automatisk for forbrug af tjenesten.

Security Center bruger Azure-lager til at gemme sikkerhedsdata, der er genereret ud fra dine beskyttede noder. Omkostninger, der er forbundet med dette lager, er ikke inkluderet i prisen for tjenesten, og de opkræves separat til almindelige Azure-lagerpriser. Priserne for Storage gælder også under prøveperioden.

Funktioner Gratis Standard
Sikkerhedspolitik, vurdering og anbefalinger
Tilsluttede partnerløsninger
Avanceret trusselsregistrering --
Viden om trusler --
Adfærdsanalyser --
Nedbrudsanalyser --
Registrering af afvigelser --
Daglig dataallokering1 Ikke tilgængelig 500 MB pr. dag
Pris Gratis $15.0 pr. node pr. måned

1 Standardniveauet indeholder en øvre grænse for mængden af data, der overføres pr. node pr. dag. Der er ingen øvre grænse for funktionerne i det gratis niveau.

Oplysninger om, hvordan noder tælles

  • En node er enhver Azure-ressource, som er sikret af tjenesten. I øjeblikket tælles kun virtuelle maskiner (hver Azure VM tæller som én node), men i takt med at yderligere sikkerhedsovervågning aktiveres for andre typer tjenester, f.eks. Azure Cloud Services eller SQL-databaser, begynder vi også at tælle disse ressourcer.
  • Noder tælles og beregnes dagligt.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
  • Har du brug for teknisk support til prøveversionstjenester? Brug vores forummer
  • Få mere at vide om SLA'en på siden SLA

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag