Gezintiyi Atla

Azure HDInsight için Web Log Analytics

26 Nisan 2017 Çarşamba

Azure HDInsight, yakında sorgu konsoluna Azure Web Sitesinde Web Log Analytics yapmak gibi belirli görevler ekleyecektir. Azure Web Siteleri'ni kullanarak web sitelerini ve web uygulamalarını dağıtan müşterilerin hepsi için tüm HTTP işlemlerini izleyen ve hataları ayrıntılı olarak kaydeden web günlükleri oluşturulacaktır. Bu günlükler, ilişkisel olmayan ve yarı yapılandırılmış dosyalar olarak Azure Bloblarında saklanacaktır. Geleneksel olarak, yarı yapılandırılmış dosyalar ayıklanıp ilişkisel bir tabloya veya veritabanına dönüştürülmedikleri sürece bu dosyaların analizi zor olacaktır. Hadoop tam da bu tip kullanım örnekleri için (ilişkisel olmayan yüksek miktarda dosyanın analizi gibi) geliştirilmiş olsa da öğrenilip kullanılmaya başlanması kolay değildir. Azure HDInsight, bu sorunu çözmek için yakında sorgu konsoluna müşterilere birkaç basit adımda süreç boyunca yol gösteren bir web günlüğü analiz görevi ekleyecektir.

HDInsight için Web Log Analytics ile ilgili olarak bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Related feedback