MariaDB için Azure Veritabanı ile sanal ağ hizmet uç noktaları genel kullanıma sunuldu

25 Şubat 2019 Pazartesi tarihinde gönderildi

Genel kullanıma sunulan MariaDB için Azure Veritabanı sanal ağ hizmet uç noktalarına artık tüm mevcut bölgelerden erişilebilir. Sanal ağ hizmet uç noktaları yalnızca belirli bir alt ağ üzerinden veya sanal ağınızın içindeki alt ağlardan mantıksal sunucunuzla olan bağlantınızı yalıtmanıza olanak tanır. Sanal ağ hizmet uç noktalarından MariaDB için Azure Veritabanı’na yönelik trafik, Azure ağı üzerinde kalarak bu doğrudan yolu, trafiği sanal gereçler üzerinden veya şirket içinden yönlendiren belirli yollara tercih eder.

Hizmet uç noktaları üzerinden sanal ağ erişimi için ek faturalama yapılmaz.

Sanal ağ hizmet uç noktaları ve bunların Azure portal veya Azure CLI ile nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

 

Related feedback