Gezintiyi Atla

Sanal Ağ Genel IP adı ve kaynak GUID’si değişiklikleri

Yayımlanma tarihi: 12 Şubat, 2019

1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Sanal Ağ Genel IP için adlar ve kaynak GUID’leri değişecektir. 

Ad değişiklikleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Kaynak GUID

Yeni hizmet adı

Eski hizmet adı

Yeni hizmet türü

Eski hizmet türü

Yeni kaynak adı

Eski kaynak adı

Eski ürün adı

Yeni ürün adı

9c150bf9-2bad-430e-a53c-c213804f49ef

Sanal Ağ

Sanal Ağ

IP Adresleri

IP Adresleri

Standart Statik Genel IP

Dinamik IP

IP Adresleri - Standart - Statik Genel IP

IP Adresleri - Standart - Statik Genel IP

Kaynak GUID’si değişiklikleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Mevcut kaynak GUID’si

Yeni kaynak GUID’si

Hizmet adı

Hizmet türü

Kaynak adı

Eski bölge adı

Yeni bölge adı

f84ec8ff-ada1-4164-98cd-1571522a1443

2748bb9a-8309-4ad6-a997-cc60bad2258d

Sanal Ağ

Genel IP Ön Eki

Statik IP Adresleri

US Gov Bölge 1

US Gov

  • Sanal Ağ
  • Services

İlgili Ürünler