Kapsayıcılar için Azure İzleyici ile Kubernetes kümesi sistem durumunu anlama

Güncelleştirme: 20 Kasım, 2019

Kapsayıcılar için Azure İzleyici artık Kubernetes kümesi altyapı bileşenlerinin ve herhangi bir Kubernetes kümesi üzerinde çalışan tüm düğümlerin sistem durumunu izleyip raporlayabilir.

Küme sistem durumu ve kapsayıcılar için Azure İzleyici hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Azure İzleyici
  • Management

Related Products