Güvenli Service Fabric kümeleri oluşturma işlemi basitleştirildi

Yayımlanma tarihi: 19 Mart, 2018

Bulutta güvenliği artırma çalışmalarımızın bir parçası olarak, güvenli olmayan Azure Service Fabric kümeleri oluşturma seçeneğini portaldan kaldırdık. Bunun yerine, güvenli Service Fabric kümeleri oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir işlem ekledik. Service Fabric oluşturma deneyiminiz sırasında portaldan yeni veya mevcut bir anahtar kasasını kullanarak sertifika oluşturabilirsiniz.

Portal üzerinden bir Service Fabric kümesi oluşturduğunuzda yeni Temel deneyimi artık varsayılan olarak görürsünüz. Gelişmiş sertifika işlevlerinin ve seçeneklerinin tamamını kullanmak istiyorsanız Özel seçeneğini belirleyin.

  • Service Fabric
  • Services

İlgili Ürünler