KULLANIMA SUNULDU

Yönetilen Örnekte sunucu düzeyi harmanlamalar küresel olarak kullanıma sunulmuştur

Yayımlanma tarihi: 17 Nisan, 2019

Özel sunucu düzeyi harmanlamaya sahip şirket içi SQL Server örnekleri kullanıyorsanız artık bunları veritabanı veya uygulama değişikliği yapmadan Azure SQL Yönetilen Örneğe geçirebilirsiniz. Yönetilen örnek için özel harmanlama yapılandırma özelliği genel kullanıma sunulmuştur. Bu özellik, bulutta şirket içindeki SQL Server örneklerinizin sunucu düzeyi harmanlamasıyla bire bir eşleşen, tam olarak yönetilen PaaS örnekleri oluşturmanıza imkan tanır. İş yüklerinizi şirketi içinden SQL Server’a geçirmek için SELECT SERVERPROPERTY (N'Collation') aracılığıyla geçerli konumunuzu doğrulayın ve bu değeri kullanarak yeni bir yönetilen örnek oluşturun.

Sunucu düzeyi harmanlama özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, şirket içi veritabanlarınızı yönetilen örneğe kolayca geçirebilirsiniz ve sunucu düzeyi harmanlamaya bağımlı olan nesneler kullanılarak yapılan tüm çağrıların geçişten sonra yeniden düzenleme gerekmeksizin çalışacağına dair sağlam bir güvenceniz olur.

Özel sunucu düzeyi harmanlama, yönetilen örnek oluşturulurken Azure portalı, Azure PowerShell veya Azure CLI kullanılarak yapılandırılabilir ve örnek oluşturulduktan sonra değiştirilemez.

Örnek oluşturulurken sunucu düzeyi harmanlamanın yapılandırılması hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. Yönetilen Örnek oluşturma.

  • Features