Gezintiyi Atla

Azure Kamu Bulutu için Seri Konsol geliyor

Yayımlanma tarihi: 04 Kasım, 2019

Azure Seri Konsol, aynı işlevler ve aynı grafik kullanıcı arabirimi ile Kamu Bulutu'na geliyor. Konsol ayrıca VM tanılama etkin olduğunda sanal makinelerle (VM) ilgili sorunları Azure portalından daha kolay çözmenizi sağlayacak kolay bağlantılı Azure portalı tümleştirme özelliğine de sahip olacak.

Azure portalındaki Seri Konsol, Linux veya Windows çalıştıran sanal makineler (VM) ve sanal makine ölçek kümesi örnekleri için metin tabanlı bir konsola erişim sunar. Bu seri bağlantı, VM veya sanal makine ölçek kümesi örneğinin ttyS0 ya da COM1 seri bağlantı noktasına bağlanarak ağ veya işletim sistemi durumundan bağımsız olarak erişim sunuyor. Seri konsola yalnızca Azure portalından erişim sağlanabilir ve yalnızca VM ya da sanal makine ölçek kümesi üzerinde katkıda bulunan veya üzeri bir erişim rolüne sahip kişiler tarafından kullanılabilir.

Daha fazla bilgi edinin

  • Features