Azure SQL Yönetilen Örneği için SCOM yönetim paketi kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 08 Mayıs, 2020

SQL Yönetilen Örneği için System Center Operations Manager (SCOM) yönetim paketi önizlemede kullanıma sunuldu. Bunu hem şirket içi ve veri merkezi kaynaklarınıza karma izleme çözümleri oluşturmak hem de SQL Yönetilen Örneklerini bulutta izlemek için kullanabilirsiniz.

SCOM, veri merkezi yöneticilerinin tek bir panelden birden çok kurumsal BT sisteminin operasyonlarını, hizmetlerini, cihazlarını ve uygulamalarını dağıtmasına, yapılandırmasına, yönetmesine ve izlemesine olanak tanır. SCOM tarafından sağlanan özellikler Azure SQL Yönetilen Örneği’ne yönelik bu yönetim paketi önizlemesiyle genişletilmiştir. Bu yönetim paketi SCOM’nin kapsamını karma izleme özellikleri sağlayacak şekilde genişletir; hem şirket içinde ve veri merkezlerinde SQL Server’ların ve diğer kaynakların hem de bulutta SQL Yönetilen Örneği’nin izlenmesine olanak tanır. Bu yönetim paketiyle sağlanan izleme özellikleri, SQL Server için desteklenen son SCOM yönetim paketiyle aynı düzeydedir. Buna ek olarak SQL Yönetilen Örneklerini otomatik bulma ve yapılandırma özellikleri ve Azure Active Directory (Azure AD) kimlik doğrulaması da sağlanır.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği Yönetim Paketi (7.0.21.0).

  • Features
  • Services