Azure Service Fabric uygulamaları için Yönetilen Kimliğin Genel Önizlemesi

Güncelleştirme: 13 Ağustos, 2019

Azure Service Fabric uygulamaları artık kullanıcı tarafından ve sistem tarafından atanmış yönetilen kimlikleri destekler. Bu, hizmet sorumlusu kimlik bilgilerinin yönetimi gerekmeden, Key Vault da dahil olmak üzere Azure AD kimlik doğrulamasını destekleyen diğer Azure kaynaklarına erişilmesine olanak tanır.

Azure Service Fabric’te Yönetilen Hizmet Kimliği ile çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen belgelerimize bakın.

  • Service Fabric
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  • Security

Related Products