Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure İzleyici’ye yönelik Azure Özel Bağlantı kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 22 Mayıs, 2020

Azure Özel Bağlantı şu özellikler de dahil olmak üzereAzure İzleyici’de kullanıma sunuldu:

 • Azure İzleyici Günlükleri çalışma alanına ve Azure Application Insights’a özel bağlantı.
 • Belirli kaynaklara ayrıntılı erişim sayesinde veri sızmasına karşı koruma.
 • Kaynakları genel ağ erişimine karşı koruma.

Şu anda, Özel Bağlantı’yı kullanmak için erişim istemeniz gerekir. Erişim için başvurun.

Azure İzleyici için Özel Bağlantı’yı kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure portalıPowerShell ve Azure CLI’ye yönelik hızlı başlangıçlar ve öğreticilerle çalışmaya başlayın.

Özel uç nokta üzerinden bir Özel Bağlantı kaynağına bağlanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Sanal Ağ
 • Azure Özel Bağlantı
 • Azure İzleyici
 • Log Analytics
 • Application Insights
 • Compliance
 • Services
 • Security