Azure Ağ İzleyicisi için NSG akış günlüklerindeki (2. sürüm) iyileştirmeler

20 Şubat 2019 Çarşamba tarihinde gönderildi

Azure Ağ İzleyicisi’ndeki ağ güvenlik grubu (NSG) akış günlükleri müşterilerimizin buluttaki ağlarını denetlemelerine yardımcı olan değerli bilgiler sunuyor. Akış günlükleri (2. sürüm) bayt ve paket sayısına ek olarak akış başına oturum durumu iyileştirmeleri de içeriyor. Yeni ölçümler ağ üzerindeki kapasite kullanımını daha iyi anlamanıza ve uyumluluğu sürdürmenize yardımcı olabilecek ek bilgiler sağlıyor. 

NSG akış günlüklerindeki bu iyileştirmeler tüm genel bulut bölgelerinde kullanıma sunuldu.

Bulut tabanlı ağ analizi çözümümüz trafik analizi NSG akış günlüklerinin 2. sürümünde yer alan ek akış verilerini kullanabilecek şekilde yükseltildi. 1. sürümü de kullanmaya devam edebilirsiniz.

NSG akış günlükleri ve trafik analizi hakkında daha fazla bilgi alın.

Related feedback

See related feedback from Azure customers