KULLANIMA SUNULDU

Azure Depolama—NSG akış günlüklerini saklama özelliğinin geri yüklenmesi

Güncelleştirme: 27 Kasım, 2019

NSG akış günlüklerindeki saklama özelliği kısa süre önce devre dışı bırakıldı. Fakat işlev, genel amaçlı v2 (GPv2) hesapları, Blob depolama alanı hesapları için yeniden sağlandı.  Genel amaçlı v1 (GPv1) depolama alanı hesapları için yeniden sağlanmayacak.

Hangi işlev yeniden sağlandı?

NSG akış günlüğü saklama özelliği, GPv2 ve Blob depolama hesabı kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Akış günlüğü verileri, daha önce yapılandırılan saklama ilkesi uyarınca silinecek. Bundan sonra bir saklama süresinin yapılandırılması, depolama hesabında veri yaşam döngüsü yönetim ilkesi oluşturacak.

Saklama özelliği, GPv1 hesabı olan kullanıcılar için yeniden sağlanmayacak, fakat akış günlükleri şu anda olduğu gibi çalışmaya devam edecek. V1 depolama hesabı olan kullanıcıların saklama özelliğini etkinleştirmek için depolama hesaplarını v2’ye yükseltmesi önerilir. v2’ye yükseltme ücretsizdir ve v2 hesapları daha fazla özellik sunar.

Ne yapmam gerekir?

 • NSG akış günlüklerinde GPv2 ve Blob depolama hesabı olan kullanıcılar: Kullanıcılar, saklama özelliğini yeniden elde etmek için her NSG’deki akış günlüklerini devre dışı bırakıp ardından etkinleştirmelidir.
  • Portal: Her bir NSG için akış günlüğü ayarlarına gidip durumu Kapalı olarak değiştirin. Kaydet’e tıklayın. Durumu Açık olarak değiştirin. Kaydet’e tıklayın
  • Powershell: Set-AzureRmNetworkWatcherConfigFlowLog modülünü kullanın. Her NSG geçişi için EnableFlowLog değerini false olarak değiştirin. Ardından true olarak değiştirin. Örnek komutları belgelerde bulabilirsiniz.
  • Azure CLI: az network watcher flow-log modülünü kullanın. False olarak ayarlanan her NSG geçişi için. Ardından true olarak değiştirin. Örnek komutları belgelerde bulabilirsiniz.

Bu işlem, akış günlüklerini yeniden yapılandıracak ve saklama özelliğini yeniden sağlayacak. Bu yapılmazsa v2 depolama hesabına sahip tüm NSG akış günlüğü kullanıcılarının saklama özelliği, 60 gün sonra el ile geçiş yapılarak yeniden sağlanacak.

 • NSG akış günlüklerinde GPv1 depolama hesabı olan kullanıcılar: Kalıcı olarak veri depolamak istiyorsanız herhangi bir şey yapmanız gerekmez. V1 depolama hesabındaki var olan veriler olduğu gibi kalacak ve NSG akış günlükleri çalışmaya devam edecek. Fakat saklama hizmeti verileri silmeyecek. Saklama özelliğini etkinleştirmek amacıyla hesabınızı v2’ye yükseltmek için bu talimatları izleyin. Depolama hesabınızı yükseltmek istemiyorsanız daha önce paylaşılan silme betiğini kullanabilirsiniz.

 

Hesabımı nasıl yükseltirim?

Hesabınızı v2’ye yükseltmek için bu talimatları izleyin.

 • Ağ İzleyicisi
 • Features
 • Services

Related Products