Azure İzleyici Günlükleri sorgu ve veri toplama işlemini basitleştirmeye yönelik yeni PowerShell betikleri

13 Ağustos 2019 Salı tarihinde gönderildi

PowerShell Galerisi’nde, günlüklerin sorgulanması ve Azure İzleyici Günlüklerinde toplanması işlemini basitleştirmeye yönelik iki yeni betik kullanıma sunuldu:

  1. Invoke-AzOperationalInsightsQueryExport - Azure İzleyici Günlüklerinin sorgulanması işlemini basitleştirin ve sorgu sonuçlarını dosyaya aktarın.
  2. Upload-AzMonitorLog - Azure İzleyici Veri Toplayıcı API’sini kullanarak her PowerShell komutunun sonucunu Azure İzleyici Günlüklerine özel günlük olarak yükleyin. Bu, dosyaların, işlem listesinin veya PowerShell tarafından toplanabilecek diğer her türlü bilginin karşıya kolayca yüklenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

  • Azure İzleyici
  • Gallery