Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Yeni Yönetilen Örnek Katkıda Bulunanı rolü, Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği’nin güvenliğini iyileştirir

Yayımlanma tarihi: 26 Haziran, 2019
Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği, yönetilen örneğin sağlanıp çalıştırılması için en az düzeyde yönetilen örnek ve ağ izni gerekecek şekilde tasarlanmış Yönetilen Örnek Katkıda Bulunanı adlı yeni Azure RBAC rolünü kullanıma sunuyor.
 
Bu rolün kullanıma sunulmasıyla birlikte, Azure kaynaklarınızı çalıştıran çeşitli kurumsal roller arasında Görev Ayrımını (SoD) mümkün kılıyoruz. Yeni rolün kullanıma sunulması sonucunda, yeni rol aracılığıyla yalnızca Azure SQL Veritabanı yönetilen örneği varlıklarını yönetme yetkisi olan kişilere RBAC izinleri verilebileceğinden, yönetilen örnek çalıştırılırken güvenlik ve kurumsal uyumluluk iyileşir.
 
Yönetilen Örnek Katkıda Bulunanı rolüne sahip çalışanlarınızı yetkilendirmek için bkz. RBAC ve Azure portalı aracılığıyla Azure kaynaklarına erişimi yönetme.
  • Azure SQL Veritabanı
  • Features
  • Management