Yeni Etkin coğrafi çoğaltma iyileştirmesi yakında Azure SQL DB’de üretime sunulacak

Yayımlanma tarihi: 26 Haziran, 2019

SQL veritabanı mühendisleri, verilerin ikincil veritabanlarına güvenilir bir şekilde çoğaltılabilmesi için ikincil veritabanının birincil veritabanından daha düşük işlem boyutuna (daha düşük SLO) sahip olduğu yapılandırmalar için tasarlanmış bir dizi iyileştirme uyguladı. Bu yapılandırmalar önerilmez ve işlem kapasitesi birincil veritabanının değişiklik oranına ayak uydurabilmek için yeterli olmadığından ikincil veritabanında kesintilere yol açmıştır. İkincil veritabanının birincil veritabanının gerisinde kalması, zorlamalı yük devretme gerekmesi halinde büyük bir veri kaybı yaşanması riskini de taşır. Etkin coğrafi çoğaltma, bu risklerin azaltılması amacıyla 1 Haziran’dan itibaren ikincil veritabanlarının yetişebilmesi için birincil veritabanlarının kapasitesini düzenli aralıklarla azaltmaya başlayacak. Uygulamanızın performansının bu azaltma işleminden etkilenmemesi için kesinlikle ikincil veritabanınızın işlem boyutunu artırmanızı öneririz. İkincil veritabanının yapılandırılması konusunda ayrıntılı yönergeler için bkz. İkincil veritabanı yapılandırma.

  • Azure SQL Veritabanı
  • Features
  • Services