KULLANIMA SUNULDU

Kullanıcı tarafından atanan yönetilen kimliklerin App Service ve Azure İşlevleri için genel kullanıma sunulması

Yayımlanma tarihi: 19 Ağustos, 2019

Azure Active Directory’de yönetilen bir kimlik, uygulamanızın Azure Key Vault gibi AAD korumalı kaynaklara kolayca ulaşmasını sağlar. App Service ve Azure İşlevleri’nde sistem tarafından atanan kimliklere, yani uygulama kaynağının yaşam döngüsüne bağlı kimliklere yönelik destek genel kullanılama sunulmuştu. Şimdi, kendi kaynağı olarak biçimlendirilmiş ve bağımsız bir yaşam döngüsüne sahip olan, kullanıcı tarafından atanan kimlikleri de kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için belgelerimize başvurun. 

 

  • App Service
  • App Service (Linux)
  • Azure Functions
  • Features
  • Security