KULLANIMA SUNULDU

Microsoft Graph Security API'si şimdi genel kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 24 Eylül, 2018

Microsoft Graph Security API'sini kullanarak Microsoft ile iş ortağı güvenlik çözümlerinin tümleştirmesini basitleştirin. Microsoft Graph Security API'si güvenlik uyarılarını tümleştirmek, kavramsal bilgilerin önünü açmak ve güvenlik otomasyonunu basitleştirmek için standart bir arabirim ve tek tip bir şema sağlıyor.

Güvenlik çözümlerinin sayısı ve güvenlik verilerinin hacmi arttıkça, değerleri hızla ayıklama işlemi giderek daha zorlaşıyor. Her yeni çözümü mevcut güvenlik araçları ve iş akışlarıyla tümleştirmek, fazladan maliyet, zaman ve karmaşıklık getiriyor. Birleşik güvenlik API'si, Microsoft ve iş ortağı güvenlik çözümleri arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır:

·        Uyarı yönetimini birleştirin ve standartlaştırın—Herhangi bir Microsoft Graph Security sağlayıcısından uyarılar almak için bir kez kod yazın, ortak bir uyarı şemasıyla güvenlik çözümleri arasında uyarıları daha kolay ilişkilendirin ve tüm çözümler arasında uyarı durumuyla atamaları eşitlenmiş durumda tutun.

·        Güvenlik işlemlerini bildirmek için güvenlik bağlamının önünü açın—Kullanıcılar, konaklar, uygulamalar, güvenlik denetimleri (Güvenlik Puanı ve yapılandırmalar) ve organizasyonel bağlam hakkında diğer Microsoft Graph sağlayıcılarından (Azure Active Directory, Microsoft Intune, Office 365 ve diğerleri) gelen içgörüleri tümleştirin.

·        Güvenlik düzenlemesini ve otomasyonunu sadeleştirin—Eylemler gerçekleştirmesi için Graph Security'yi çağıran, güvenlik ilkesi denetimleriyle kural zorlamasını otomatikleştiren ve güvenlik çözümleri arasında eylemleri düzenleyen araştırma ve düzeltme playbook'ları geliştirin.

 

Daha fazla bilgi edinin.

 

Duyuruyu okuyun.

 

Belgeleri okuyun.

  • Services