Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Genel kullanım: Azure Portal’da Log Analytics Tablolarınızı yönetme

Yayımlanma tarihi: 09 Kasım, 2022

Azure Portal'dan Azure Log Analytics tablosu meta verilerini yönetmeye yönelik yeni bir deneyimin genel kullanılabilirliğini duyuruyoruz. Bu yeni kullanıcı arabirimiyle Log Analytics çalışma alanları deneyiminde tablo özelliklerini doğrudan Azure Portal’dan görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Log Analytics çalışma alanlarının yeni tablolar menü girişi şunları yapmanızı sağlar:

  1. Çalışma alanı tablolarının listesini, türleri (Azure tablosu \ Özel tablo \ Arama sonuçları \ Geri yüklenen günlükler), plan (Analiz \ Temel) ve bekletme özellikleri (etkileşimli bekletme, arşiv süresi ve toplam bekletme süresi) ile çalışma alanı tablolarının listesini görüntüleme
  2. Tablo oluşturma veya silme 
  3. Belirli bir tablo şemasını yönetme ve özelliklerini düzenleme

Diğer ayrıntılar için lütfen belgelere bakın.

  • Azure İzleyici
  • Features

İlgili Ürünler