Genel kullanılabilirlik: Güneydoğu Asya’da Azure Kullanılabilirlik Alanları

12 Kasım 2018 Pazartesi tarihinde gönderildi

Görev açısından kritik uygulamalara yönelik bir yüksek kullanılabilirlik çözümü olan Azure Kullanılabilirlik Alanları Güneydoğu Asya’da genel kullanıma sunuldu.

Kullanılabilirlik Alanları, bir Azure bölgesi içinde fiziksel olarak birbirinden ayrı konumlardır. Her Kullanılabilirlik Alanı, bağımsız güç, soğutma ve ağ bağlantısı ile donatılmış bir veya daha fazla veri merkezinden oluşur. Kullanılabilirlik Alanları’nın tanıtılmasıyla artık sanal makinelerin çalışma süresi için %99,99 oranında bir hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) sunuyoruz.

Kullanılabilirlik Alanları belirli bölgelerde genel kullanıma sunulmuştur.