Gezintiyi Atla

Azure Blob depolamadan Azure SQL Veritabanı’na dosya yükleme

23 Ekim 2017 Pazartesi

Azure SQL Veritabanı, Azure Blob depolama alanında depolanmış dosyaları aşağıdaki SQL deyimlerini kullanarak doğrudan yüklemenize olanak sağlayacak:

·        BULK INSERT—dosyayı Blob depolama hesabından SQL Veritabanı tablosuna yükleyecek T-SQL komutu

·        OPENROWSET—Blob depolama alanında depolanmış dosyayı ayrıştırarak dosyanın içeriğini bir dizi satır olarak döndürecek tablo değerli işlev

Azure Blob Depolama hesabındaki dosyaların içeriğini yükleyecek kod örneklerini görmek için SQL Server GitHub örneklerine bakın.  Daha fazla bilgi için lütfen Azure Blob depolamadan Azure SQL Veritabanı’na dosya yükleme web sayfasını ziyaret edin.

Related feedback