Gezintiyi Atla

Azure Pipelines için yapıt ilkelerini uygulama - Önizleme

Yayımlanma tarihi: 07 Kasım, 2019

Azure’da yerleşik bir sürekli tümleştirme ve teslim platformu olan Azure Pipelines artık yapıt ilkeleri oluşturup uygulamaya olanak tanır. Müşteriler artık bir ortamın içinde ilkeler tanımlayıp derleme yapıtlarına otomatik olarak atanan meta verilerden yararlanarak bir yapıtı kaynak denetiminden üretime kadar izleyebilir. Bunun yapılması, geliştirmeden üretim ortamında çalışan uygulamalara kadar, takımların yazılım tedarik zinciri üzerinde daha fazla denetime sahip olmasını sağlar ve uygulamaları denetlemeye ve güvenli hale getirmeye yönelik daha fazla araç sağlar.

Blog

 
  • Azure DevOps
  • Features

İlgili Ürünler