Data Factory, Data Lake Storage 2. Nesil için hizmet sorumlusunu ve MSI kimlik doğrulamasını destekler

30 Kasım 2018 Cuma tarihinde gönderildi

Azure Data Factory artık Azure Data Lake Storage 2. Nesil bağlayıcılar için Paylaşılan Anahtar kimlik doğrulamasına ek olarak hizmet sorumlusunu ve yönetilen hizmet kimliği (MSI) kimlik doğrulamasını da destekliyor. 2. Nesil’e veya 2. Nesil’den veri kopyalarken artık bu yeni kimlik doğrulaması türlerini kullanabilirsiniz. Hizmet sorumlusu kimlik doğrulaması ve MSI kimlik doğrulaması ile ilgili yapılandırmalar ve ön koşullar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu özellik şirket içinde barındırılan tümleştirme çalışma zamanını kullanan karma kopyalar için 3.11 sürümünden beri desteklenir.

Related feedback