Azure Stream Analytics’te Blob çıktı bölümlemesi

7 Şubat 2019 Perşembe tarihinde gönderildi

Azure Stream Analytics kullanıcıları artık çıktıları Azure Blob depolama alanında özel tarih ve saat biçimlerine göre bölümleyebilir. Bu özellik, başta pano oluşturma ve raporlama gibi senaryolar için olmak üzere blob çıktısı üzerinde ayrıntılı denetime olanak tanıyarak aşağı akış veri işleme iş akışlarını büyük ölçüde iyileştirir. Ayrıca özel tarih ve saat biçimlerine göre bölümleme, Azure HDInsight veya Azure Databricks gibi hizmetler tarafından kullanıldığında aşağı akış Hive destekli biçimler ve kurallar ile daha güçlü uyuma olanak tanır. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  • Azure Search
  • Stream Analytics
  • Features