Visual Studio için Azure Stream Analytics araçları Nisan 2019 Güncelleştirmesi

9 Nisan 2019 Salı tarihinde gönderildi

İşte Visual Studio için Stream Analytics araçlarına yönelik Nisan güncelleştirmesinin listesi.
 

Yerel ortamda test etme: Vurgulanan adımları yerel olarak çalıştırma desteği.

Stream Analytics’in yeni özelliklerine yönelik destek

  • Özel tarih saate göre blob çıkışı bölümleme
  • SQL’e yüksek aktarım hızı çıkışı
  • Uyumluluk düzeyi 1.2
  • Tam bölümlenmiş sorgular
  • Edge işleri için jeo-uzamsal
Şunlara IntelliSense desteği eklendi:
  • Anomali algılama işlevleri.
  • Kullanıcı tarafından tanımlanan özel yeniden bölümleme sayısı.
  • Yeni SQL işlevleri.