Gezintiyi Atla

Uç cihazlarda Azure Stream Analytics

Yayımlanma tarihi: 14 Mayıs, 2017

Uç cihazlarda Azure Stream Analytics, benzersiz akış teknolojimizin tüm avantajlarını buluttan cihazlara yayar. Uç cihazlarda Stream Analytics sayesinde Karmaşık Olay İşleme (CEP) çözümümüzün gücünü uç cihazlarda sunarak birçok veri akışı üzerinde gerçek zamanlı analiz geliştirip çalıştırmayı kolaylaştırıyoruz. Bu özelliğin önemli avantajlarından biri, bulutla sorunsuz tümleştirmedir. Kullanıcılar, bulut ve uç analizi işleri için aynı SQL benzeri dili kullanarak analizlerini buluttan geliştirebilir, test edebilir ve dağıtabilir. Bu SQL dili, bulutta olduğu gibi zaman tabanlı birleştirmeler, pencereli toplamlar, zamana bağlı filtrelerin yanı sıra toplam, tahmin ve filtre gibi sık kullanılan işlemler sağlar. Ayrıca kullanıcılar, gelişmiş senaryolar için JavaScript’e sorunsuz bir şekilde özel kod tümleştirebilir.

Uç cihazlarda Azure Stream Analytics hakkında daha fazla bilgi alın.

 

  • Features