Azure Güvenlik Merkezi ile Azure Danışmanı arasında gelişmiş tümleştirme kullanıma sunuldu

12 Haziran 2019 Çarşamba tarihinde gönderildi

Artık güvenlik önerilerinizin ayrıntılı bir özetini ve güvenlik uyarılarınızın özetini Azure Danışmanı’ndan görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca güvenlik önerilerini artık doğrudan Azure Danışmanı API’sinden kullanabilir ve Azure Danışmanı üzerinden PDF ve CSV raporları oluşturabilirsiniz.